dimarts, 10 de març del 2015

Nota del Comitè d’empresa de TVC sobre els blocs electorals en la nova Llei Electoral de Catalunya


El Comitè d’empresa de TVC dóna suport a la reclamació dels professionals de la informació perquè la nova Llei Electoral de Catalunya, que es podria aprovar pròximament, no inclogui referències a la manera en què els informatius de ràdio i televisió, públics i privats, han de fer la informació de les campanyes electorals.
 
Considerem que no és matèria d’una llei que ha de regular els procediments electorals, com la propaganda, interferir en la llibertat d’informació, reconeguda a l’article 20 de la Constitució espanyola. Més quan les lleis de les corporacions dels mitjans públics ja reclamen dels seus professionals que compleixin els criteris d’informar amb pluralisme, imparcialitat i neutralitat.
 
Si és cert que en períodes electorals cal extremar el rigor en el compliment d’aquests principis, no ho és menys que això correspon fer-ho als propis mitjans, des dels seus treballadors fins als òrgans directius, i si cal al CAC o a la comissió de control parlamentària. Però mai “a priori” des d’una Junta electoral, imposant un període d’excepcionalitat en la informació política que coarta la feina dels professionals i limita el dret de la ciutadania a una informació rigorosa i veraç.