divendres, 11 de novembre del 2016

Retorn esperat / Consell professional de programes / Contracte Programa / Peral anuncia nous projectes de programació

Retorn esperat
Estem molt satisfets de comunicar una bona notícia: el company Gustau (absolt després que la CCMA i el Fiscal reclamessin 7 anys de presó) ja s’ha incorporat al seu lloc de treball

Fent camí cap al nou Consell professional de programes
La setmana passada els promotors del nou consell professional van presentar el projecte a  la direcció de TVC.
Aquest divendres, aprofitant la  sessió de control a la CCMA al Parlament han pogut contactar amb els diputats que s’han mostrat molt receptius a la iniciativa d’un nou consell professional de programes. També s’han adreçat al Consell de Govern de la CCMA per a una pròxima reunió de presentació.


Duart encarregat de fer el Contracte programa
Núria Llorach ha anunciat que Brauli Duart serà l’encarregat de fer el nou contracte programa. L’anterior projecte data del 2012, i no es va arribar a fer efectiu. El contracte programa ha d’establir la previsió plurianual de pressupost de la CCMA amb visió de futur. I volem recordar que la llei estableix que el Contracte Programa ha de respectar els convenis col·lectius i que els representants dels treballadors hem de participar en l’elaboració del text amb un informe previ que s’ha de tenir en compte.

Revisar la graella de programació “de dalt a baix”
De la Comissió de control parlamentària d’avui a la CCMA destaca l’anunci del projecte del director de TVC Jaume Peral per fer una nova graella: Entre les novetats volgudes, recuperar un ‘late show’ (diari o setmanal), una nova ‘sit com’, un programa d’entreteniment per les tardes d’estiu o docusèries culturals pel Canal 33.”

Per fer aquesta nova graella, Peral reclamarà 19 milions d’euros pel pròxim pressupost.


Ara cal que aquesta producció nova es faci internament. Demanarem una reunió amb la direcció perquè ens detalli els plans de producció.

dimarts, 8 de novembre del 2016

ELS CANVIS A L'ORGANIGRAMA, QÜESTIÓ DE CONFIANÇA


Nomenaments a TVC
La darrera tongada de nomenaments a TVC  toca una àrea estratègica per a l’activitat de l’empresa com és l’àrea de Programació, en un moment delicat pels resultats d’audiències i la forta competència. L’altre canvi sonat és a producció de programes, ara s’unificaran sota un comandament els programes culturals i l’entreteniment. Les dues persones designades provenen d’Informatius, igual que l’actual direcció de TVC. Són nomenaments basats en la confiança personal més que no pas en altres criteris com el coneixement dels processos de producció de programes o l'experiència en la confecció de graelles de programació. 

Nomenaments a la CCMA
A la CCMA, els moviments responen a equilibris polítics entre els partits del govern, i alguns dels càrrecs tenen títols molt llargs que no se sap gaire què fan i poc o gens  què cobren.
Fa un mes i mig la direcció de la CCMA  va fer uns canvis que van remoure de nou les àrees de Comercial i Mitjans Digitals. El cas ha acabat amb la creació d’un càrrec difícil de pair: “Responsable de Qualitat de les Emissions de la CCMA” que ocuparà Carles Manteca, que ha estat apartat de la direcció de Comercial  i que va arribar a TVC com a responsable de programació de la mà de Mònica Terribas.

I els càrrecs “sortints”?
Cada vegada que es canvien els càrrecs sorgeix el dubte: què passa amb els directius rellevats?  Està per veure si la resta de comandaments desnomenats en els últims moviments tornaran a la categoria d'origen o se'ls premiarà amb un càrrec, si cal de nova creació, per "compensar" la seva destitució. 
L'acumulació de caps sense funcions clares dona mala imatge, és car, i provoca malestar entre la plantilla molt pressionada per la falta d'efectius per fer la feina.


Transparència salarial i de responsabilitats
No només cal saber les retribucions del personal de direcció de la CCMA,(/http://www.ccma.cat/corporatiu/transparencia/retribucions-dels-directius/document/173/ ), també hi ha un compromís de conveni per fer les descripcions i valoracions dels llocs de treballde nivell “H” que el Comitè i RRHH ha de reprendre aviat. S’ha d’establir de forma clara i transparent quin és el contingut, la descripció de la feina i els complements i salari de totes les categories i llocs de treball, inclosos  els dels nivells “H” i “O”.
  
Divendres 11, Control parlamentari
Aquest divendres 11 de novembre al Parlament de Catalunya hi haurà la sessió ordinària de control de la CCMA. Al final de la comissió de control,  hi haurà més compareixences i els directors de TVC, Jaume Peral i Saül Gordillo de Catalunya Ràdio intervindran per explicar "el projecte previst" per a TVC i per a Catalunya Ràdio. 

Es podrà seguir la sessió a partir de les 10 al web del Parlament, http://www.parlament.cat/web/canal-parlament/index.html  i a partir de les 12, aproximadament, les compareixences específiques de Jaume Peral i Saül Gordillo.REPRENEM LA NEGOCIACIÓ DE PROMOCIONS I INDEFINITS NO FIXOS

El Comitè i RRHH hem iniciat una sèrie de reunions per reprendre els temes que van quedar pendents del Conveni passat. El primer punt és el procés extraordinari per a la consolidació de les promocions de llarga durada i la situació dels contractes anomenats indefinits no fixos.
Les primeres trobades han servit per actualitzar el cens de treballadores i treballadors que estan en aquesta situació seguint els criteris fixats al Conveni.
Les dues parts ens hem donat un termini de reunions fins a finals de novembre. Anirem informant i més endavant, un cop les posicions estiguin definides, convocarem una assemblea.
PROPOSTES PEL PLA FORMACIÓ 2017
Us informem que està oberta la sol·licitud del Pla de Formació 2017. Volem recollir el màxim de propostes formatives de treballadores i treballadors per proposar a la direcció.

AQUEST MES COBRAREM UNA PART DE LA PAGA DEL 2012
En la nòmina d’aquest mes de novembre es farà efectiu el segon termini del retorn de la paga extra  que se’ns va descomptar a finals de 2012. El percentatge de retorn es el 20,77 % la qual cosa suposa en net una quarta part d’una paga extra.
CALENDARI ANUAL I PLANIFICACIÓ
El Comitè d’Empresa ha lliurat un escrit a la Direcció reclamant el compliment de l’article 34 de Conveni que obliga a confeccionar “cada any un calendari, diferenciat per seccions, departaments o centres amb una unitat funcional” (...) “El calendari haurà de comprendre la planificació indicativa de l’ordenació dels diferents tipus d’horaris, en la modalitat escollida, les rotacions, la distribució del descans setmanal, les festes i els torns de vacances. Els calendaris així confeccionats es presentaran en el termini dels primers trenta dies hàbils de l’any al Comitè d’Empresa” (...) “La Direcció donarà publicitat al calendari laboral”
PETICIÓ A CARME FORCADELL
Els Comitès d’empresa de la CCMA (TVC i Catalunya Ràdio) hem presentat un escrit adreçat a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell on reclamem que es tirin endavant les reformes per regular el funcionament de la CCMA i que es compleixin les darreres resolucions i mocions aprovades al Parlament. És feina del Parlament elaborar el Mandat Marc, reprendre la Reforma de la Llei de la CCMA, renovar la meitat del Consell de Govern de la Corporació, caducat fa un any i mig, i resoldre el cas de la vacant de la presidència del Consell de la CCMA. També fem notar en l’escrit que des de 2009 no hi ha Contracte programa plurianual que doni estabilitat i finançament suficient a la CCMA.

Podeu consultar el text presentat al següent enllaç:  goo.gl/9dD3So

dijous, 3 de novembre del 2016

M. H. Sra. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya:


Els comitès d’empresa de TV3 i de Catalunya Ràdio volem manifestar que la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya està en fals des del punt de vista legal perquè el marc normatiu que la sustenta està caducat o pendent de renovació, i fora dels terminis establerts. Així mateix, entenem que el nomenament de la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA es va fer de forma irregular. El conjunt de totes aquestes anomalies té conseqüències sobre el funcionament de l’empresa i la seva pèrdua de competitivitat.

El Mandat marc del sistema públic audiovisual va ser aprovat el febrer del 2010 amb una vigència de sis anys i un màxim de dos anys de pròrroga. Així doncs, el febrer del 2016 va acabar el termini de vigència i en aquest moment encara no s’ha fet el nou text que l’ha de substituir.

La llei estableix que el govern i la CCMA han de signar un Contracte Programa que contempli els seus objectius i el pressupost. El darrer va ser per al període 2006-2009, i, per tant, el termini va vèncer fa 7 anys. Malgrat els intents de fer-ne un de nou per al període 2014/17, aquest no s’ha arribat a firmar.
  
La llei actual de la CCMA és de febrer del 2012 i va introduir reformes sobre la del 2007. La reforma del 2012 va significar la regovernamentalització dels mitjans públics de la CCMA. Per dues vegades, les iniciatives parlamentàries per revertir aquesta reforma, millorar-la i fer-la més oberta i plural, han quedat aturades en els tràmits parlamentaris.

En compliment de la llei de la CCMA del 2012, dels sis membres del Consell de Govern de la CCMA, la meitat haurien d’haver estat renovats el març del 2015. En aquest moment, això encara no s’ha dut a terme i la meitat del Consell es troba fora del període de mandat establert en la llei. La meitat dels seus membres en formen part des d’abans del 2012.

Hi ha l’acord de tots els grups parlamentaris, aprovat en una resolució i dues mocions del Parlament, que s’ha de tornar a l’elecció dels membres del Consell de Govern per majoria de dos terços del Parlament i amb candidats proposats per un mínim de tres grups parlamentaris.

El procés de substitució del president de la CCMA, Brauli Duart, de qui vostè va acceptar la renúncia en una resolució del 12 d’abril del 2016, no s’ha fet de manera ajustada al que diu la llei de la Corporació. La designació de Núria Llorach com a presidenta en funcions amb caràcter temporal per acord del Consell de Govern de la CCMA és un procediment que no està previst en la llei. En cas de vacant sobrevinguda, l’article 3 d’aquesta llei diu explícitament que és el Parlament de Catalunya qui ha de fer la designació del nou president seguint els mecanismes establerts.

La resolució 306/XI (IV.3) de 6 d’octubre de 2016 del Parlament de Catalunya, aprovada per tots els grups parlamentaris, insta la cambra a desbloquejar la reforma de la llei de la CCMA, i que es substitueixin els consellers que estan cessats i en funcions durant el primer semestre del 2017. També insta el govern que elabori un Contracte Programa per a la corporació abans de finals del 2016. La moció 63/XI, aprovada el 20 d’octubre del 2016, ha emfatitzat encara més aquesta necessitat. 

No obstant, tenint en compte el precedent de la moció 13/XI de 17 de març del 2016, que anava en aquest mateix sentit i que no s’ha executat en cap dels seus aspectes, veiem amb preocupació que pugui tornar a succeir el mateix.
  
Per tot el que hem exposat, ens adrecem a vostè, atès que el Parlament de Catalunya que presideix és la institució que ha de vetllar perquè aquest marc normatiu i la seva aplicació estigui correctament actualitzat i ajustat a llei.

Demanem la seva atenció perquè emprengui les mesures oportunes i aquesta situació anòmala pugui ser esmenada.

Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Cordialment,
  
Roser Mercader Tondo
Presidenta del comitè d’empresa CCMA-TV3

Josep Calvet Dies
President del comitè d’empresa CCMA-CatRàdio