divendres, 20 de desembre del 2019

Increments salarials /Devolució RAV 2011-2012

INCREMENTS SOU PER FONS ADDICIONALS DE 2018 I 2019
 
La Comissió Paritària de Conveni, formada per representats de la Direcció i dels Comitès d’Empresa de TV3 i Catalunya Ràdio, ha arribat a un acord per a l’aplicació dels fons addicionals a l’increment de massa salarial de 2018 i 2019.
L’acord es produeix després d’un intercanvi de propostes sobre la forma d’aplicar l’increment de massa salarial d’un 0,2% per a 2018 i un 0,25 % per a 2019, no aplicables a taula salarial.

S’estableixen dos conceptes retributius per cada any (2018-2019) sota el nom “Increment addicional DL 5/2018” i “Increment addicional DL 3/2019”.
Pel concepte “Increment addicional DL 5/2018” cada treballador/a cobrarà una quantitat de 105,15€ bruts anuals a la nòmina de desembre 2019.
Pel concepte “Increment addicional DL 3/2019” cada treballador/a cobrarà una quantitat de 135,10€ bruts anuals a la nòmina de gener 2020.
A partir de la nòmina de gener 2020, els dos conceptes es cobraran prorratejats en dotze mensualitats.

Tot això, sense perjudici que en aplicació del Conveni Col·lectiu vigent, amb efectes 1 de gener de 2020, s’aplicarà l’increment de salaris que s’estableixi a la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La previsió, segons l’acord trianual 2018-2020 entre govern i sindicats, és que aquest increment sigui un 2% amb efectes 1.1.2020 i un 1% addicional amb efectes 1.7.2020, més un 0,85% en fons addicionals, aquests dos últims conceptes condicionats a indicadors econòmics.

Quan s’apliquin finalment totes les quantitats en el seu límit màxim, l’increment de massa salarial a 1.1.2021 seria d’un 3,85 % l’any 2020 i d’un 8,55% en el període 2018-2020.
 
DEVOLUCIÓ RAV 2011-2012

En aplicació de la sentència de l’Audiència Nacional sobre la devolució del RAV, els Comitè de TV3 i Catalunya Ràdio han reclamat a la direcció la devolució de les quantitats retallades dels nostres sous els anys 2011 i 2012 (el 5% del sou brut anual).

Davant d’una acció jurídica de reclamació per part de la representació dels treballadors / es, la direcció de Recursos Humans de la CCMA va fer una proposta de recuperació dels diners en deu anys (2023-2033), que va ser rebutjada pels comitès, perquè no és acceptable plantejar la devolució del RAV 22 anys després de la retallada. Tanmateix, considerem aquesta proposta un reconeixement del deute que seguim reclamant per via jurídica.

L’Assemblea ha aprovat el Preacord de les 35 hores

El Comitè d’empresa ha explicat els termes del Preacord i ha informat dels detalls de l’aplicació de les 35 hores i els compromisos en matèria de plantilla. Per parlar en detall dels indefinits no fixos, es convocarà una nova reunió amb el col·lectiu afectat el mes de gener.
També s'ha informat de la reunió programada pel dia 16 de gener amb responsables del Departament d'Economia de la Generalitat .

Després de diverses exposicions, l’Assemblea ha votat a favor del preacord de les 35 hores.
Recordem els punts més destacats:
 
35 hores, sense condicions:
 
·         Amb efectes 1 de gener del 2020, la jornada laboral serà de 35 hores setmanals i es recuperen les taules salarials referenciades a la jornada anual de 1.568 hores.   
·         S’eliminen del conveni els paràgrafs i disposicions d’inaplicació de les 35 hores 
·         El 31 de desembre del 2019 queden derogats els acords transitoris de novembre del 2018 sobre jornada (35 hores efectives amb 2 hores i mitja no planificades a justificar amb formació)
·         Des de l’1 de novembre del 2019 ja no es requereix la compensació d’hores de formació.
·         S’amplia fins al 31 de maig del 2021 el termini d’acreditació de la formació pendent del període febrer-novembre del 2019
 
Acords sobre Plantilla:
 
·         El Contracte programa (2020-2023) que s'ha d'aprovar inclourà el manteniment de la plantilla, Amb aquesta garantia, es podran inicar les jubilacions parcials amb contracte de relleu.
·         Es garanteix la cobertura amb contractes fixos de, com a mínim, el 75% de les vacants que es produeixin. En tot cas, el conveni estableix que la contractació temporal sobre el total de la plantilla no pot superar el 12%.  La Comissió paritària de contractació acordarà una previsió de contractació temporal per al 2020, en base a les dades del 2019 de baixes per malaltia i de la contractació temporal que hi hagi hagut.
·         "Indefinits no fixos": les places dels contractats "indefinits no fixos", s’identificaran en una Relació de Llocs de Treball, i no es trauran a concurs, com a mínim fins al moment que es dicti sentència del Tribunal de Justícia de la UE sobre el tema, i llavors les dues parts haurem de negociar. 
 
El preacord sobre les 35 hores està condicionat per part de la direcció a l’autorització de la Comissió de Retribucions de la Generalitat.
 
El Comitè d’empresa, en previsió que l’Administració vulgui demorar aquest acord o l’ intenti desvirtuar, anuncia un calendari de vagues d’una hora a partir del 20 de gener. El 16 o 17 de gener convocarem Assemblees per mantenir o suspendre les vagues convocades en funció de la resposta de la Comissió de Retribucions i de Personal sobre els acords. 
  
Calendari previst de vagues parcials d’1 hora en els horaris dels Telenotícies, a partir del 20 de Gener de 2020 :
 
20/01/2020 de 14:30 a 15:30 hores
21/01/2020 de 21:00 a 22:00 hores
22/01/2020 de 14:30 a 15:30 hores
23/01/2020 de 21:00 a 22:00 hores
25/01/2020 de 14:30 a 15:30 hores
 
03/02/2020 de 21:00 a 22:00 hores
04/02/2020 de 14:30 a 15:30 hores
05/02/2020 de 21:00 a 22:00 hores
06/02/2020 de 14:30 a 15:30 hores
 

dijous, 19 de desembre del 2019

Preacord 35 hores sense condicions, Manteniment de Plantilla i calendari de Vagues al GENER

Els Comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio hem arribat a un preacord amb la direcció que exposarem per a l’aprovació de l’Assemblea

 
Punts del preacord:
 
35 hores, sense condicions:
 
·         Amb efectes 1 de gener del 2020, la jornada laboral serà de 35 hores setmanals i es recuperen les taules salarials referenciades a la jornada anual de 1.568 hores  
·         S’eliminen del conveni els paràgrafs i disposicions d’inaplicació de les 35 hores 
·         El 31 de desembre del 2019 queden derogats els acords transitoris de novembre del 2018 sobre jornada (35 hores efectives amb 2 hores i mitja no planificades a justificar amb formació)
·         Des de l’1 de novembre del 2019 ja no es requereix la compensació d’hores de formació.
·         S’amplia fins al 31 de maig del 2021 el termini d’acreditació de la formació pendent del període febrer-novembre del 2019
 
Acords sobre Plantilla:
 
·         El Contracte programa (2020-2023) que s'ha d'aprovar inclourà el manteniment de la plantilla, Amb aquesta garantia,es podran inicar les jubilacions parcials amb contracte de relleu.
·         Es garanteix la cobertura amb contractes fixos de, com a mínim, el 75% de les vacants que es produeixin. En tot cas, el conveni estableix que la contractació temporal sobre el total de la plantilla no pot superar el 12%.  La Comissió paritària de contractació acordarà una previsió de contractació temporal per al 2020, en base a les dades del 2019 de baixes per malaltia i de la contractació temporal que hi hagi hagut.
·         "Indefinits no fixos": les places dels contractats "indefinits no fixos", s’identificaran en una Relació de Llocs de Treball, i no es trauran a concurs, com a mínim fins al moment que es dicti sentència del Tribunal de Justícia de la UE sobre el tema, i llavors les dues parts haurem de negociar. 

El preacord sobre les 35 hores està condicionat per part de la direcció a l’autorització de la Comissió de Retribucions de la Generalitat.
 
El Comitè d’empresa, en previsió que l’Administració vulgui demorar aquest acord o l’ intenti desvirtuar, plantejarà a l’Assemblea un calendari de vagues d’una hora a partir del 20 de gener.

dimecres, 18 de desembre del 2019

Principi d'acord per a les 35 hores de conveni. Desconvocades les Vagues parcials i convocatòria d'AssembleesEl Comitè de vaga de TV3 i Catalunya Ràdio ha arribat a un principi d’acord amb la direcció per a la recuperació de les 35 hores de conveni, i també hi ha avenços significatius en els temes de renovació de plantilla, contractació temporal i indefinits no fixos.

Per aquest motiu i perquè s’ha concretat una reunió amb responsables del departament d’Economia el mes de gener, els comitès d’empresa desconvoquem les vagues parcials convocades per avui dimecres 18d i divendres 20d .

Per exposar els termes de l’ acord convoquem

A TV3: DIJOUS 19D,  ASSEMBLEA GENERAL A LES 15H AL GARATGE D’UNITATS MÒBILS
A CATALUNYA RÀDIO: DIJOUS 19D: ASSEMBLEA A LES 14:45 A LA PLANTA 1 d’INFORMATIUS


En les assemblees respectives es farà una proposta de mobilitzacions amb vagues a partir del 20 de gener en previsió que l’Administració torni a demorar aquest acord o l’ intenti desvirtuar.dijous, 28 de novembre del 2019

PRIMERA JORNADA DE VAGUES PARCIALS A TV3Aquest dijous 28 de novembre a les 14:30 s’ha fet la primera vaga parcial de 15’ de la plantilla de TV3 en l’horari d’inici del Telenotícies Migdia.
Al començament i final de la vaga s’ha emès una cartel·la d’avís i un rètol (crawl) anunciant la vaga.
La programació durant la vaga ha consistit en l’emissió d’un programa  sobre la marató en emissió simultània per tots els canals llevat del Super3.
Durant la vaga, els treballadors han fet una concentració a les instal·lacions de TV3.

A les 21h es farà la segona aturada del dia en l’horari del Telenotícies Vespre.

Les vagues formen part del calendari de mobilitzacions plantejat pel Comitè d’empresa per recuperar la jornada de 35 hores, per un Pla de renovació de plantilla que inclogui jubilacions parcials i contractes de relleu, per les substitucions de les baixes i els contractes temporals necessaris pels pics de feina i per l’estabilització dels més de 80 contractes indefinits no fixos.

Aquest divendres hi haurà una mediació al departament de Treball per parlar sobre els conflictes que ens han portat a les vagues. El Comitè d’empresa portarem les nostres propostes i emplacem a la direcció de la CCMA que aprofiti l’oportunitat de la mediació. Hem reclamat que a l’acte de conciliació al Departament de Treball també hi siguin els representants del Departament d’Economia que tenen a les seves mans desbloquejar el compliment de l’acord de les 35 hores de conveni.


El comitè avisarà amb els megàfons per iniciar una concentració durant els 15 minuts de l’aturada.
-         Al vespre: concentració al hall del CEI, de 21:00 a 21:15


En pantalla les vagues endarreriran o interrompran la programació segons els horaris previstos. Per garantir el dret de vaga s’ha acordat amb la direcció que:

-          Es farà un únic senyal, sense publicitat, amb continguts enllaunats excepte Super3 que mantindrà la programació habitual.

-          El contingut estarà vinculat a la Marató: videoescoles i making off de cançons de la Marató.

-          A l’inici i final de les vagues hi haurà una cartel·la d’avís i durant el temps de la vaga s’anirà passant un crawl amb el text següent :

“La programació habitual de TV3, 3/24, 33, Esport3 i Mitjans digitals queda alterada per la convocatòria de vaga parcial de la plantilla de la CCMA,SA, televisió”


ACTUALITZACIÓ DEL CALENDARI DE VAGUES

El 28N de 14:30-14:45,         15 minuts en l’horari del TNM

El 28N de 21:00-21:15,         15 minuts en l’horari del TNV

El 2D de 11:50-12:05,           15 minuts en l’horari del “Planta Baixa”

El 4D de 20:15-20:30,           15 minuts  en l’horari de l”Està Passant”

El 10D de 09:00-09:15,         15 minuts en l’horari de “Els Matins”

El 12D de 22:05-22:20,         15 minuts en l’horari del “Polònia”

El 16D de 14:45-15:00          15 minuts en l’horari del TNM

El 18D de 21:20-21:35          15 minuts en l’horari del TNV

El 20D de 16:00-16:15           15 minuts en l’horari de la telenovel·la “Com si fos ahir”

Després del període de Nadal continuarem amb les vagues i mobilitzacions si la direcció i l’Administració no reaccionen i s’asseuen a resoldre seriosament els problemes laborals que han generat

dijous, 21 de novembre del 2019

LES ASSEMBLEES DONEN SUPORT AL CALENDARI DE VAGUES DE TV3


Amb cap vot en contra i només una abstenció, les dues Assemblees celebrades aquest dijous han aprovat el calendari de vagues presentat pel comitè d’empresa de TV3.
Dimarts 26 hi haurà Assemblea als estudis d’Il·lumina.

En les assemblees s’ha informat dels objectius plantejats: recuperació de les 35 hores de conveni, Pla de renovació i manteniment de la plantilla amb jubilacions parcials i contractes de relleu, substitució de les baixes i contractació pels pics de feina i una solució definitiva satisfactòria pels més de 80 contractes indefinits no fixos. També s’ha parlat de la urgència de tenir ja un contracte programa plurianual que doni estabilitat pressupostària i incorpori en els objectius de futur la renovació de plantilla.

El Comitè ha informat dels contactes mantinguts amb els Departaments de la Generalitat que tenen a la mà la solució del conflicte i que són responsables del bloqueig que arrosseguem en matèria d’horaris i contractació.ACTUALITZACIÓ DEL CALENDARI DE VAGUES

CALENDARI DE MOBILITZACIONS

El 28N de 14:30-14:45,         15 minuts en l’horari del TNM

El 28N de 21:00-21:15,         15 minuts en l’horari del TNV

El 2D de 11:50-12:05,           15 minuts en l’horari del “Planta Baixa”

El 4D de 20:15-20:30,           15 minuts  en l’horari de l”Està Passant”

El 10D de 09:00-09:15,         15 minuts en l’horari de “Els Matins”

El 12D de 22:05-22:20,         15 minuts en l’horari del “Polònia”

El 16D de 14:45-15:00          15 minuts en l’horari del TNM

El 18D de 21:20-21:35          15 minuts en l’horari del TNV

El 20D de 16:00-16:15           15 minuts en l’horari de la telenovel·la “Com si fos ahir”

Després del període de Nadal continuarem amb les vagues i mobilitzacions si la direcció i l’Administració no reaccionen i s’asseuen a resoldre seriosament els problemes laborals que han generat
dijous, 14 de novembre del 2019

DIJOUS 21N, ASSEMBLES PER CALENDARI DE VAGUES PARCIALS


El Comitè d’empresa ha acordat per unanimitat un calendari de mobilitzacions per desbloquejar les 35 hores de conveni, la contractació, els indefinits no fixos i el Pla de jubilacions.

·        En relació a les 35 hores, el departament d’Economia, ara (fins fa poc el bloqueig venia de Funció Pública i s’ha resolt) posa traves a l’acord per a la jornada de conveni. Els acords s’han de complir i no acceptem més demores.

·        En el mateix moment d’anunciar aquestes mobilitzacions la direcció ens ha comunicat que havien aconseguit “suficiència pressupostària” per fer 22 substitucions per baixes aquest mes de novembre. No és suficient, durant els pròxims mesos continuarem necessitant contractes per a les baixes i els pics de producció.

·        La CCMA ha d’acceptar d’una vegada fer un Pla de renovació de plantilla que incorpori les jubilacions parcials i contractes de relleu i garantir el manteniment de la plantilla i la producció. Cal obrir la negociació i incorporar el Pla al Contracte Programa. No fer–ho, és una irresponsabilitat pel futur de l’empresa.

·        Des del Comitè, hem fet diverses propostes per consolidar els contractes dels més de 80 persones indefinides no fixes i tampoc aquest tema es soluciona.


Per informar i debatre sobre les mobilitzacions convocades pel Comitè d’empresa:

CONVOQUEM ASSEMBLEES DIJOUS 21 DE NOVEMBRE

A LES 10H AL MENJADOR DEL CPA
A LES 15H AL MENJADOR DEL CEI

DIMARTS 26 DE NOVEMBRE A ESTUDIS D’IL·LUMINA

Perquè reclamen que es compleixi l’acord de les 35 hores setmanals del conveni,
Per la substitució de les baixes i la contractació pels pics de feina.
Per un Pla pactat de renovació de plantilla, sense perdre més places.
Per la consolidació dels contractes indefinits no fixos.

Perquè s’acabin la ingerència i les imposicions de l’Administració en la negociació col·lectiva a TV3 i la guerra entre conselleries que tot ho bloqueja: CAL UN CONTRACTE PROGRAMA URGENT

Perquè reclamem un nou Consell de la CCMA professional i independent del govern i sense quotes de partit

CALENDARI DE MOBILITZACIONS

El 28N de 14:30-14:45,         15 minuts en l’horari del TNM

El 28N de 21:00-21:15,         15 minuts en l’horari del TNV

El 2D de 12:00-12:15,           15 minuts en l’horari del “Planta Baixa”

El 4D de 20:00-20:15,           15 minuts  en l’horari de l”Està Passant”

El 10D de 8:00-8:15,             15 minuts en l’horari de “Els Matins”

El 12D de 22:00-22:15,         15 minuts en l’horari del “Polònia”

El 16D de 14:45-15:00          15 minuts en l’horari del TNM

El 18D de 21:20-21:35          15 minuts en l’horari del TNV

El 20D de16:00-16:15           15 minuts en l’horari de la telenovel·la “Com si fos ahir”

Després del període de Nadal continuarem amb les vagues i mobilitzacions si la direcció i l’Administració no reaccionen i s’asseuen a resoldre seriosament els problemes laborals que han generatdimecres, 30 d’octubre del 2019

Els treballadors de TV3 omplen la sala del Consell de Govern de la CCMA i reclamen cobrir les baixes de plantilla


El Comitè d’empresa ha convocat una concentració al recinte de Sant Joan Despí per expressar el malestar de la plantilla davant la negativa del Govern a substituir els treballadors de baixa i l’acatament de la CCMA a aquesta ordre. A l’acte hi han participat centenars de treballadors, que després han anat fins a la sala de reunions del Consell de la Corporació.
La presidenta en funcions, Núria Llorach, la consellera Rita Marzoa i el conseller Antoni Peman han escoltat les queixes dels treballadors, que han exigit la substitució de les baixes i que es faci d’una vegada un pla acordat de jubilacions per a la renovació i el manteniment de plantilla que el Comitè planteja des fa anys.

A la sala del Consell de govern, el Comitè i molts treballadors que portaven cartells reivindicatius, han posat en relleu la contradicció del recent reingrés del cap d’Estratègia i Recursos Humans procedent dels Mossos d’Esquadra, Andreu Joan Martínez, amb la prohibició de contractar les persones necessàries per cobrir baixes. També s’ha retret a la direcció de la CCMA que exhibeixin bons resultats d’audiència, però a costa de l’extenuació de la plantilla. 
En les darreres setmanes ha augmentat el nombre de baixes mèdiques, moltes derivades de la pressió de feina, i el problema s’agreujarà si no se substitueix els companys que van caient.

La resposta de la direcció ha estat de submissió a les normes restrictives que imposa el Govern per als seus treballadors i treballadores i han insinuat la retallada de producció a conseqüència d’aquest sotmetiment. En definitiva s’han tret la responsabilitat de sobre un cop més.

Per això els treballadors reclamem al Govern que s’aixequi d’una vegada la restricció a la contractació de treballadors, que s’obri un pla de renovació i manteniment de la plantilla, que es resolgui el cas dels contractes “indefinits no fixos” i que compleixin els acords de l’horari de les 35 hores setmanals del conveni col.lectiu.

El Comitè ha fet una crida a tots els treballadors i treballadores a no acceptar més allargaments de jornada, i a no fer hores extres ni esforços que no siguin compensats com diu el conveni, i que informin directament al Comitè de les situacions d’abús que es produeixin.

dilluns, 28 d’octubre del 2019

CAL COBRIR LES BAIXES, JA !! DIMECRES 30, TOTHOM A LA PEDRA

L’embargament de la contractació és asfixiant. És impossible continuar amb aquest ritme d’exigència amb jornades inacabables i sense substituir els companys i companyes que es posen malalts sovint a conseqüència de la pressió de feina.
Les baixes no es substitueixen per les imposicions del govern i l’autolimitació dels nostres directius que alhora presumeixen de lideratge i bons resultats en antena.

El sobreesforç de la plantilla no pot continuar indefinidament i reclamem solucions immediates: necessitem OPI’s, redactores, ENG’s, personal de producció, de realització, de serveis artístics, d’administració, documentalistes, lingüistes, tècnics, auxiliars, enginyers,.....

CAL SUBSTITUIR TOTES LES BAIXES I TAMBÉ CONTRACTAR TREBALLADORS PER ALS PICS DE FEINA

Aquest dimecres, DIGUEM PROU!: 

Convoquem tothom a la pedra aquest dimecres dia 30 a les 12h per fer visible la necessitat de contractació.
Portarem les nostres exigències als màxims responsables de la CCMA que estan als seus despatxos de l’edifici de ponent.RETORN DEL 30% DE LA “PAGA” RETALLADA EL 2013


Amb la nòmina d’aquest mes d’octubre, cobrem el 30% dels diners que ens van retallar dels nostres sous el 2013.  Una manera fàcil de calcular la quantitat és multiplicant per 3 la quantitat retornada amb el sou de març de 2019. En aquell cas, era un 10% de la retallada de 2013.

Recordem que encara queda pendent de retorn un 60% de la “paga” retallada el 2013, que en el nostre cas va ser més d’una “paga”, el 7,14% del sou anual equivalent a 1/14 part. També s’han de retornar les quantitats retallades el 2014.

El retorn és fruit d’un acord a la Mesa de la Funció Pública entre els sindicats i el govern de la Generalitat, que ha patit molts retards i que finalment es va concretar en un retorn de les pagues de 2013 i 2014 en quatre anys. Al 40% que ens ha retornat aquest any, s’hi sumarà un 60% el 2020 i la “paga” de 2014 es retornarà en dos terminis el 2021 i 2022, si el govern compleix els seus compromisos.

La recuperació dels diners que ens va retallar dels nostres sous el govern de la Generalitat es va aconseguint lentament. Recordem que la retallada de 2013 i 2014 només es va mantenir a Catalunya mentre els altres governs autonòmics i el govern central ja havien acabat la retallada de sous públics el 2012.

dimecres, 23 d’octubre del 2019

EL PARLAMENT APROVA PER UNANIMITAT LA NOVA LLEI DE LA CCMA


A la tercera va la vençuda, i finalment en el tercer intent ha arribat al Ple del Parlament la reforma de les lleis audiovisuals (CCMA i CAC) que reverteix parcialment la del 2012, i retorna al requisit de majoria qualificada de 2/3 dels vots dels diputats per elegir els membres del Consell de govern de la Corporació i el seu president.

El dictamen de la proposició de llei acordat per unanimitat ha estat aprovat per tot el Ple, sense vots negatius ni abstencions, un fenomen poc habitual al Parlament en els darrers temps.

La reforma aprovada preveu també que les propostes per elegir consellers han de tenir el suport d'almenys tres grups, l'aval del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i que els candidats presentin un projecte de gestió en l'examen públic que han de passar al Parlament. I també que l'elecció dels directors de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio es farà a través d'un concurs de selecció públic, regulat pel Consell de govern de la Corporació.

Aquesta aprovació s’ha aconseguit també per la insistència de les representacions dels treballadors de TV3 i de Catalunya Ràdio i ha de conduir a una renovació del Consell de govern actual al més aviat possible, seguint criteris d'independència i de capacitació professional, que també s'han d'aplicar a les noves direccions dels mitjans de la Corporació.

La reforma, però, no compta amb els treballadors en la gestió dels mitjans. No hi ha hagut acord sobre la proposta de cogestió, ni sobre la presència de representants dels treballadors en els òrgans de govern de la CCMA.

Tot i així, la Llei reformada amb el consens de tots els grups parlamentaris i aprovada per unanimitat, és una gran oportunitat per als mitjans de la CCMA. Ara cal un Contracte Programa per donar estabilitat de finançament a la Corporació i que la renovació del Consell de govern es faci aviat i amb els criteris de professionalitat i independència que exigeix la Llei.dijous, 17 d’octubre del 2019


VAGA 18 OCT: Serveis Mínims

El Comitè de Vaga de TV3 s'ha reunit amb la direcció per tractar els serveis mínims per la jornada de vaga de divendres 18 Oct.

Acord de Serveis Mínims: 280 persones seran convocades a treballar com a serveis mínims i essencials de manteniment i seguretat. Des del Comitè de Vaga hem acordat amb la direcció que es facilitarà, sempre que sigui possible, el canvi de les persones que tinguin serveis mínims assignats i vulguin fer la Vaga. En aquest cas, qui rebi la carta de serveis mínims es pot adreçar al seu departament o al Comitè de Vaga per fer el canvi.

Durant la jornada no s’emetrà publicitat ni programació “enllaunada” o habitual d’entreteniment.
Hi haurà una única emissió simultània a tots els canals, llevat del Super3 en el seu horari.
Apareixerà en pantalla cada 15’ un text informant dels canvis de programació del dia per la Vaga de treballadors.

Graella de Programació 18 oct:

o   00:00 – 06:30: Rodes 324 (reemissió)
o   06:30 a 08:30: Rodes 324 directes / gravades
o   08:30 a 11:00: Els Matins
o   11:00 a 14:30: Rodes 324 directes / gravades
o   14:30 a 16:00: TN Migdia
o   16:00 a 21:00: Rodes 324 directes / gravades
o   21:00 a 23:00: TN Vespre
o   23:00 a 24:00: Rodes 324 directes / gravades

Mitjans Digitals: publicació de continguts informatius (un 50%), S’informarà de l’avís de vaga al web, a les apps (push) i a les xarxes socials. Els perfils socials dels programes no informatius no publiquen res en tot el dia i no hi haurà ni publicitat ni autopromoció

Concentració de rebuig a la sentència i a la repressió policial

Durant l’acte convocat pel Comitè d’empresa aquest migdia, s’ha recordat que justament et 16 d’octubre  de fa dos anys de l’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i també, com avui, vam estar a la “pedra” en acte de solidaritat amb els presos. Amb la sentència condemnatòria als presos es produeix un greu retrocés de les llibertats que afecta tota la societat. També ha rebutjat la repressió policial contra els manifestants de l’aeroport i d’altres ciutats, i s’ha convidat a tothom a participar en les manifestacions i convocatòries pacífiques per no desvirtuar el sentit de les protestes.

Per acabar s’ha llegit un manifest de diverses entitats denunciant les múltiples agressions contra els treballadors dels mitjans: 

dimecres, 16 d’octubre del 2019

Múltiples agressions a periodistes durant les protestes a Barcelona


Múltiples agressions a periodistes durant les protestes a Barcelona

Brussel·les, 15 d'octubre de 2019

Com a mínim 12 treballadors de la informació clarament identificats com a tals van ser agredits per agents de policia durant les protestes ocorregudes el passat 14 d'octubre a Barcelona. Les Federacions Internacional i Europea de Periodistes (FIP i FEP) exigeixen a les autoritats competents que investiguin totes les agressions i que es depurin responsabilitats.
Les agressions es van produir mentre els informadors cobrien per als seus respectius mitjans de comunicació les manifestacions per la condemna de nou líders independentistes a penes de presó pels fets de setembre i octubre de 2017. Els incidents més greus es van registrar als voltants de l'aeroport de Barcelona El Prat.

Els dotze periodistes atacats van ser: Elise Gazengel (del mitjà digital CTXT), Pol Parella (eldiario.es), Jordi Mumbrú (diari Ara), Eudald Martínez (ràdio RAC 1), Albert Salamé i Oriol Izquierdo (Vilaweb.cat), Joan Giralt, Freddy Davies i Núria Gebellí (revista "La Directa"), Pau Venteo (Catalunya Ràdio), Víctor Asensio (El Prat TV) i un reporter gràfic que prefereix mantenir l'anonimat.

La majoria d'aquests atacs van ser perpetrats per agents de policia, ja sigui pels Mossos d'Esquadra, cos controlat per la Generalitat de Catalunya, o per la Policia Nacional, que està sota el comandament del Ministeri de l'Interior espanyol.

Eudald Martínez és l'únic periodista que no va ser atacat per agents de policia. El reporter va rebre l’impacte d’una pedra llançada per manifestants.

La FIP i la FEP s'han unit a les seves filials, la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) i la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO, per exigir una investigació que identifiqui tant els autors de les agressions com a seus responsables polítics. Aquestes organitzacions han sol·licitat aquesta petició al conseller d'interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, i al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Totes les agressions han estat reportades a la Plataforma del Consell d'Europa per a la Protecció del Periodisme.

També han aportat informacions d’agressions policials a diversos informadors i les han denunciat el Centre Irídia, el Col.legi de Periodistes de Catalunya o el Grup de periodistes Ramon Barnils.

I òbviament, el Comitè d’empresa de TV3 i el Consells Professionals d’Informatius i de Programes també condemnem aquests fets, així com les agressions contra els manifestants.

Rebutgem la sentència condemnatòria del procés

Aquest dilluns a les 12 del migdia els treballadors de TV3 hem fet una concentració per rebutjar les condemnes de la sentència del procés.
A l’acte s’ha llegit un text reclamant la llibertat pels empresonats que ha acabat amb un fort aplaudiment i una botzinada.

Els pròxims dies no descartem noves convocatòries per afegir-nos a les mobilitzacions de rebuig que es vagin produint.Rebutgem la sentència condemnatòria del procés

·         Denunciem la injustícia a la que s’enfronten totes les persones condemnades i manifestem el nostre desacord amb la sentència que no resol el conflicte polític.

·         Denunciem les conseqüències greus que aquesta sentència té per a les persones condemnades i pels drets polítics de la ciutadania: els drets de manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència política. Això representa un greu retrocés per a la qualitat democràtica de la nostra societat.

·         Denunciem les greus conseqüències que la sentència té per a la normalitat política a Catalunya i animem a tothom a participar en les mostres pacífiques de rebuig a la sentència.


Exigim la llibertat dels presos polítics, ARA, per poder tornar a la via del diàleg i de la política