dijous, 10 de novembre del 2022

Massificació del “núvol” i nomenaments “digitals”

Des del passat mes de març, a partir de la presa de possessió dels 7 membres del nou Consell de Govern de la CCMA, el “núvol” s’ha incrementat de forma significativa i s’ha arribat a una inflació de càrrecs directius impròpia d’una gestió pública.

La nova estructura directiva estableix 7 direccions corporatives, que engreixen l’estructura de comandaments amb molts alts càrrecs fitxats fora de la CCMA, (9 externs de moment, comptant dues designacions pendents a Mitjans Digitals).

El primer fitxatge va ser Daniel Hernández, director de l’Oficina d’Estratègia i del Consell de Govern, nou càrrec, inexistent fins al moment.

Al maig es van incorporar Cristina Villà, directora d’Innovació, Recerca i Estratègia Digital, i Romà Vilanova, director d’Organització, Processos i Recursos Humans.

Andreu J. Martínez, director de Gestió Pressupostària, Empresa Verda i Serveis Generals, va canviar el càrrec de director d’Estratègia i Recursos Humans per substituir Teresa Farré, que continua a l’àrea, ara per sota de Martínez.

Els directors d’Informatius de l’antiga etapa, David Bassa i Francesc Cano, han quedat situats en l’àmbit de l’Estratègia Transmèdia i de la Recerca, respectivament.

Mesos més tard, s’han confirmat els nomenaments de Sigfrid Gras i Jordi Borda, directors de TV3 i Catalunya Ràdio, després d’un concurs d’idoneïtat, i a continuació aquests han designat el nous caps d’Informatius, Albert Calatrava, mitjà televisió, i Òscar Fernández, mitjà ràdio. Aquests darrers nomenaments han estat refrendats per les respectives redaccions.

Per la seva banda, Dani Bramon deixa de ser cap d’Informatius provisional a TV3 i es ressitua com a cap de la nova Unitat Estratègica d’Actualitat, càrrec corporatiu de nova creació.

Les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio també han designat els càrrecs del “núvol” de les seves direccions: Clara Cabezas, com a directora adjunta; Cristian Trepat, cap de Continguts i Programació; Daniel Barcon, cap d’Esports; Paulí Subirà, cap d’Imatge, i Mario Daza, cap de Producció. Per a la ràdio, les designacions següents: Xavier Mujal, director adjunt; Santi Faro, director de l’Àrea Creativa i Continguts; Xavier Campos, cap d’Esports; Laura Marín, cap d’Antena, i Montse Ollé, cap de Producció.

I continuen els nomenaments externs: Natàlia Prats torna a la CCMA com a directora d’Infraestructures Digitals i Tecnològiques, en substitució del veterà Amadeu Gassó, que es jubilarà pròximament, i es fitxen dues noves incorporacions més, Mònica Lablanca, com a cap de Desenvolupament Estratègic, i Vanessa Hernández serà la nova cap de la Unitat Estratègica de Projectes Infantils, àrea transversal amb dependència del comitè de direcció.

En l’àmbit de la Direcció d’Innovació, Recerca i Estratègia Digital (l’antiga àrea de Mitjans Digitals), es creen tres càrrecs nous, dos dels quals seran per a persones externes.

Amb aquesta descripció, queda clar que en pocs mesos el núvol s’ha inflat i que l’accés als alts càrrecs és exclusivament per designació directa dels directors.

A banda de les particularitats dels concursos dels directors de TV3 i Catalunya Ràdio i dels referèndums no vinculants dels caps d’Informatius, la resta de l’organigrama fuig de tots els mecanismes democràtics i de lliure concurrència. L’entrada massiva d’alts càrrecs externs incrementa la nòmina del núvol, amb denominacions ampul·loses difícils d’interpretar, i mostra molt poc coneixement de les capacitats de la plantilla interna.

Amb la meitat dels sous de l'extens núvol, n'hi hauria prou per contractar més d’una trentena de treballadors i treballadores necessaris per als nostres mitjans. I tot això afegit a les dificultats i demores perquè es cobreixin les baixes i les vacants per jubilacions.

Cal regular el nombre de personal d’staff, i la forma de lliure designació interna ha de comportar la restitució en la categoria d’origen quan es perd el càrrec de confiança de rang superior.

Els mitjans de la Corporació no necessiten inflar les estructures de comandament, el que cal és més personal a tots els llocs de treball operatius i a tots els serveis, per poder fer bé la feina i tirar endavant la producció de continguts.