divendres, 24 d’abril del 2015

Negociació de conveni: la direcció encarrega un dictamen sobre el RAV


Comunicat 18/2015


Aquest divendres s’ha fet una nova  reunió de negociació de conveni  en la qual hem lliurat a la direcció la plataforma de negociació aprovada en referèndum per la plantilla i hem anunciat el calendari de mobilitzacions que comença la nit del 7 de maig amb una vaga parcial prevista per l’inici de la campanya electoral.

En la mateixa reunió, la direcció ha informat el comitè de dos acords del Consell de govern de la CCMA sobre  el RAV, que s’havien de fer  públics avui en la sessió de control parlamentari de la CCMA que s’ha hagut de suspendre. En primer lloc han acordat demanar als serveis jurídics del Departament de Presidència de la Generalitat un dictamen sobre la sentència del RAV pels treballadors de TVC i, si el dictamen recomana que s’ha d’aplicar la sentència, també han aprovat demanar una aportació extraordinària a la Generalitat.

Per la nostra banda, hem deixat ben clar que no ens sotmetem als dictàmens que emet una instància que és part interessada en el conflicte, tot i que respectem la llibertat de les parts de la negociadora per fer les consultes que cregui necessàries. La direcció té la facultat de suspendre el RAV declarat  il·lícit, i el que cal és que s’atenguin les propostes del Comitè d’empresa per fer assumible la sentència del Suprem: supressió immediata de la retallada i devolució a terminis dels diners descomptats amb anterioritat.

Finalment, s’ha concretat la nova data per a la pròxima sessió de negociadora  que es farà el dia 6 de maig. En aquesta trobada està previst que es tracti sobre la consolidació de les promocions de llarga durada. El Comitè ha proposat aquest tema per la seva urgència i per la reiteració amb què ha reclamat la resolució sobre aquesta situació que afecta centenars de treballadors.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja ha desarxivat el conflicte col·lectiu contra el manteniment del RAV a TV3, responent a la demanda dels advocats del Comitè. EL TSJC ha assenyalat data de judici pel pròxim dimecres 29 d’abril. És probable però que no se celebri perquè l’advocat de la direcció al·lega incompetència del tribunal i demana que el tema sigui jutjat a l’Audiència Nacional a Madrid.

Reunió amb el Conseller de presidència, Francesc Homs. El Comitè d’empresa hem demanat una reunió amb el conseller Francesc Homs per parlar de la necessitat de resoldre el conflicte laboral a TVC després de 14 mesos sense conveni i d’arrossegar 4 anys de retallades de drets, de salari i de plantilla. La reunió es farà dilluns que ve a la tarda.dimecres, 22 d’abril del 2015

DUART TAMBÉ INCOMPLEIX ELS COMPROMISOS AMB EL SECTOR AUDIOVISUAL PRIVAT


Seguint l’ estratègia d’altres ocasions, el president del Consell de la CCMA, Brauli Duart, torna a intentar girar l'opinió pública i el sector privat audiovisual contra els treballadors de la CCMA. Ara, anuncia que atura les coproduccions anteriorment compromeses amb aquest sector, i en comptes d’assumir el seu fracàs en política pressupostària i laboral, intenta desviar la culpa cap a la sentència del Tribunal Suprem sobre la retallada il·lícita de sous dels treballadors de Catalunya Ràdio i de TVC.

El mes de febrer ja vam veure com Brauli Duart va fer davant el Parlament una valoració màxima del cost de la sentència del Tribunal suprem. Era un nou pas per reobrir el conflicte contra els treballadors de l'empresa que dirigeix.

Des del primer moment el Comitè d'empresa de TVC ha fet públic el seu plantejament de supressió immediata de la retallada del 5% (RAV), vigent des de 2011, i  la devolució a terminis del deute generat per aquest concepte.

A hores d’ara, encara desconeixem la distribució que fa la direcció del pressupost del CCMA pel 2015. Entre altres coses continuem ignorant quants diners estan o estaven destinats a obres i trasllats per a confluències i unificacions d'informatius i esports de TVC i Catalunya Ràdio. Tampoc se sap l’import dels diners que destinaven a les coproduccions ara aturades unilateralment per la CCMA. L’acord  genèric que es va anunciar el gener entre la CCMA, la Conselleria de Cultura i les productores privades,  comprometia a la CCMA en 7 milions d’euros, ampliables en funció dels ingressos de publicitat de la corporació.

D’altra banda, en el projecte de contracte programa de la CCMA es concreta entre 35 i el 25% de la producció total de la CCMA  serà producció externa. Ho hem dit altres vegades: si en absència d’un marc de finançament més estable, la CCMA ha d'assumir l'impuls al sector audiovisual privat, cal que hi hagi un pressupost específic, clar i ben diferenciat del pressupost ordinari.  No es tracta de continuar fent ERO’s i retallades a les plantilles de les empreses de la CCMA, es tracta de dotar als mitjans públics del pressupost suficient per  garantir la seva estabilitat, mantenir la producció i la plantilla i continuar sent motor de la indústria audiovisual catalana.

És important que els compromisos es compleixin, i aquesta direcció no ho ha fet ni amb els treballadors  de la CCMA ni amb el sector audiovisual.
dissabte, 18 d’abril del 2015

El Sí guanya àmpliament en les tres consultes del referèndum de TV3


Els treballadors de TV3 han aprovat la proposta de plataforma de conveni del Comitè  d’empresa i per tant  l'eliminació i devolució de la retallada, que havia de finalitzar el 2012, amb el compromís de la direcció de mantenir la plantilla de la Corporació. La retallada es continua aplicant quatre anys més tard i en canvi han estat acomiadats  més 300 companys fixos i tots els temporals. Aquesta retallada del 5% del sou ha estat declarada il·lícita pel Tribunal Suprem per a Catalunya Ràdio, on s’ha hagut de suspendre immediatament i  ja s’ha fet la devolució dels diners descomptats des de 2013. A TVC hi ha una reclamació de conflicte col·lectiu idèntica a la que ja ha sentenciat el Tribunal Suprem. La proposta del comitè d’empresa és que se suspengui immediatament la retallada i es es faci la devolució a terminis fins 2018 dels diners descomptats il·lícitament.

Aquest divendres també s’ha votat majoritàriament el pla de mobilitzacions proposat pel Comitè  d’empresa que preveu accions i aturades de diversa durada. La primera vaga parcial serà la nit d’inici de la campanya electoral de les eleccions municipals.  Estan previstes vagues durant  el mes de maig de durada simbòlicament equivalent als blocs electorals imposats. La plantilla reclamarà així la recuperació del conveni col·lectiu suspès fa 14 mesos pel president del Consell de govern, Brauli Duart, i la supressió immediata de la retallada il·lícita.

En el referèndum també s’ha aprovat donar suport a les propostes de  cogestió de TV3 i la CCMA elaborades per una comissió de treballadors. ( Més informació sobre aquesta proposta a: http://cogestiotv3.wordpress.com )
  
Resultats Referèndum 6 i 17 d’abril 2015

Plataforma Conveni
Vots
990
51%

929
94%
No
46
5%
Blanc
14
1%

NUL
1Mobilitzacions
Vots
982
51%
657
67%
No
273
28%

Blanc
51
5%
NUL
1Cogestió
Vots
962
50%
710
74%
No
161
17%

Blanc
88
9%
NUL
3dimarts, 14 d’abril del 2015

PROPOSTA DE PLATAFORMA PER A LA NEGOCIACIÓDEL XIIIè CONVENI

1.    Durada del conveni 

Conveni plurianual 2015-2018, lligat a la proposta de retorn del RAV.
La durada del conveni ha d’anar lligada a l’estabilitat pressupostària i de plans de producció de la CCMA que, juntament amb els acords de conveni, han de ser incorporats al contracte-programa. 

2.    Àmbit del conveni 

El conveni empara tots els/les treballadors/es de l’empresa CCMA, SA amb contracte amb l’antiga TVC, SA, els dels serveis corporatius i els procedents de les antigues empreses CCRTV Interactiva i Activa Multimèdia Digital, que tindran l’equiparació immediata de les condicions salarials i laborals, independentment del lloc de treball on presten els seus serveis.

Aquest conveni és el de referència marc de l’empresa única amb la denominació CCMA, SA.

El conveni empara igualment tots/es els/les treballadors/es procedents de l’antiga Catalunya Ràdio, SA que presten els seus serveis al centre de treball de Sant Joan Despí; els d’Imagina (Esplugues de Llobregat); els dels centres territorials de Catalunya, Espanya i l’estranger; i tots aquells que es van incorporant i que ja depenen del conveni de l’antiga TVC, SA, altrament denominat mitjà televisió de la CCMA. 

L’equiparació real ha de significar l’equiparació a les taules salarials dels grups professionals, categories i llocs de treball compartits a tota la CCMA, SA i l’establiment, en el seu cas, de descripcions i valoracions per als nous llocs de treball que apareguin, fruit de la fusió empresarial.

Seran inclosos en conveni tots els treballadors, excepte els de contractes d’alta direcció. 

3.    Sous i salaris

Supressió de l’aplicació del RAV del 5% des de la data d’inici del nou conveni. Recuperació dels diners descomptats durant la durada del conveni (els ja descomptats de 2015 durant aquest any 2015; els de 2014, l’any 2016; els de 2013, l’any 2017; i els de 2011-2012, l’any 2018). Recuperació immediata de tots els diners descomptats als treballadors acomiadats amb el PAC i tots aquells qui han tingut relació laboral durant els anys d’aplicació del RAV i ja no són a l’empresa.
Increment dels sous segons l’IPC de Catalunya durant la durada del conveni. Cas que l’IPC sigui negatiu, no s’aplicaria cap variació del sou, per compensar la retallada aplicada durant els anys anteriors

Revisió i regulació dels complements de sou dins del conveni i eliminació dels complements no justificats. Descripció i valoració dels llocs de treball de nivells H i 0 amb els seus sous i complements corresponents.

Establiment d’un salari anual màxim de 75.000 euros per a tota la CCMA, SA.

Per als càrrecs de la CCMA, salari màxim equivalent al de la llei vigent per a alts càrrecs del sector públic de Catalunya.

Incorporació, al text del conveni, de l’acord de transparència salarial de 2013. 

4.    Plantilla. Contractació 

Durant la durada del conveni, es mantindrà la plantilla de la CCMA, SA sobre la base d’uns plans de producció interna que mantinguin la capacitat productiva actual de programes de ràdio, televisió i altres mitjans digitals de la nostra empresa. Per a la televisió, el percentatge de producció interna serà d’entre un 65% i un 75% del total. Potenciació de les línies de producció pròpia.

Això ha de comportar contractació per substituir els treballadors/es que causen baixa, així com establir noves contractacions temporals en aquells departaments o llocs de treball que tinguin càrregues de treball estructurals o puntuals que ho requereixin. La contractació es faria a través de les llistes d’espera vigents i de la borsa de contractació prioritària.
En qualsevol cas, la Comissió de Producció i la Comissió de Contractació es reuniran per estudiar de manera paritària, entre treballadors i direcció, les fórmules per impedir l’externalització de la producció de programes o serveis per una manca temporal o estructural de recursos interns.

Reconeixement dels/les treballadors/es indefinits no fixos com a treballadors/es fixos de la CCMA, SA a tots els efectes. 

Reconeixement, a tots els efectes, de l’antiguitat real de tots els treballadors.

Establir, de manera immediata durant la negociació del conveni, els mecanismes per a la consolidació de les promocions internes de llarga durada i fer efectives aquestes consolidacions. 

No s’iniciarà cap procediment d’acomiadament col·lectiu ni cap procés de modificació col·lectiva substancial de condicions de treball durant la vigència del conveni.

5.    Horaris i jornades 

El nostre conveni col·lectiu mantindrà la seva estructura de jornada de 35 hores setmanals i la jornada anual corresponent, un cop deduïdes les vacances i festius intersetmanals establerts. Considerem que aquesta és la jornada que correspon a la distribució racional de la feina establerta per negociació col·lectiva a la CCMA.
En cas de mantenir-se la jornada mínima actual per decret de 37,5 hores setmanals, proposem que aquesta ampliació no s’apliqui a la jornada laboral del lloc de treball habitual de cadascú, sinó que es dediqui a la formació i al reciclatge professional, a través de la Comissió Paritària de Formació.

Manteniment de l’estructura horària del conveni col·lectiu, limitant l’aplicació de la distribució irregular de la jornada. 

6.    Classificació i valoració  

Durant la vigència del conveni s’acordarà el sistema de classificació per grups professionals sobre la base de l’actual classificació de categories i llocs de treball, incorporant-hi els dels nivells H i 0. 

7.    Mesures socials 

Revisió tots aquells conceptes eliminats per decret per a la seva recuperació, especialment el pagament del 100% del sou des del primer dia de baixa per malaltia i el pagament de l’ajut familiar als treballadors amb fills amb discapacitat. En qualsevol cas, el text del conveni en aquestes matèries s’ha de mantenir i fixar les quanties dels conceptes anul·lats per decret, especificant que seran recuperats i plenament vigents en el moment de la derogació o substitució dels preceptes corresponents. 

8.    Salut laboral

Inclusió d’un Pla de Previsió de Riscos Psicosocials, que tingui en compte les conseqüències del PAC-ERO, les noves càrregues de treball per la manca de noves contractacions i l’impacte dels nous horaris imposats. 

9.    Formació 

Fixar el pressupost de formació de la CCMA desglossat per centres de treball i activitats. El pressupost per a 2015 serà, com a mínim, de 400.000 € per a l’àmbit televisió.


10.    Pla d'igualtat 

Elaboració d’un pla d’igualtat que ha d’estar llest i entrar en vigor abans de finals de 2015.


11.    Drets professionals 

S’establirà un Consell Professional de Programes amb les mateixes funcions que l’actual Consell Professional d’Informatius.

Potenciació dels mecanismes establerts en conveni sobre els consells professionals.

La Direcció consultarà de manera preceptiva els consells professionals sobre nomenaments i cessaments de càrrecs i directius.

Negociació sobre el trasllat de Catalunya Ràdio a la seu de TV3, a Sant Joan Despí, i sobre la confluència d’Informatius i Esports.

La Comissió de Seguiment de la Producció serà una Comissió Paritària.


Sant Joan Despí, 13 d’abril de 2015

REFERÈNDUM ABRIL 2015

COM VOTAR

El referèndum sobre les propostes del Comitè d’empresa se celebrarà durant dos dies, dijous dia 16 i divendres dia 17 d’abril.

Hi haurà tres urnes per mesa. Es disposarà de tres paperetes de vot ben diferenciades per colors, que s’introduiran a un sobre del corresponent color. Un cop identificats amb la targa magnètica o DNI, s’introduiran a l’urna corresponent.

PAPERETES:

Per imprimir podeu fent "click" als següents enllaços:

HORARI DE VOTACIÓ DE DIJOUS 16, DE 10 A 19 H.

MESA 1. Cognoms A – L, vestíbul CPA
MESA 2. Cognoms M – Z, vestíbul CEI
IMAGINA. (dijous 16, de 13 a 15 hores).

HORARI DE VOTACIÓ DE DIVENDRES 17, DE 10 A 18 H.

MESA 1. Cognoms A – L, vestíbul CPA
MESA 2. Cognoms M – Z, vestíbul CEI


VOT PER CORREU

Els treballadors que no siguin presents a les instal.lacions de l’empresa durant els horaris previstos per a la votació del referèndum, poden votar per correu.
Cada papereta de votació dins un sobre tancat ndicant a cada sobre: “plataforma de conveni” “calendari de mobilitzacions”, es posaran dins un altre sobre amb una fotocòpia del DNI o de la targeta magnètica. Aquest sobre amb la fotocòpia i els sobres dels vots s’ha d’enviar per correu intern o postal a la Mesa Electoral del Referèndum amb l’anticipació necessària perquè arribi abans de les 18 h. del divendres 17.

VOT A LES DELEGACIONS

A cada Delegació territorials hi ha un delegat per la Mesa electoral que recollirà els vots emesos, seguint el procediment del VOT PER CORREU. Un cop recollits, es podran enviar en un mateix sobre per correu/missatgeria a Sant Joan Despí.


VOT ELECTRÒNIC

Els treballadors que vulguin, poden optar pel vot electrònic com a alternativa al vot presencial i al vot per correu. El procediment a seguir per tal de votar electrònicament és:

1. ALTA GENERAL
Cal donar-se d’alta a l’eina de vot electrònic WeDecide.
Aquí hi ha el “Manual WeDecide - Com donar-se d'alta” amb instruccions detallades: https://drive.google.com/open?id=0B5wYznRJmjaTdUw5WEVMM2owN28
IMPORTANT: Cal utilitzar l’adreça de correu electrònic corporatiu (del tipus adreçacorreu@tv3.cat).

2. SOL·LICITUD ESPECÍFICA
Per a votar electrònicament en el proper referèndum s’ha d’enviar una sol·licitud a la bústia de correu votelectroniccomite@tv3.cat abans del dimecres 15 a les 21 hores per tal d’incloure aquests votants al cens a l’ús. Això implica l’exclusió del cens per a la votació presencial (urnes, paperetes i sobres) per a aquesta votació. L’adreça votelectroniccomite@tv3.cat també pot ser emprada per a fer consultes i resoldre dubtes.

3. VOT ELECTRÒNIC
Es podrà realitzar la votació electrònica des del dijous 16 a les 10 hores fins al divendres 17 a les 18 hores.
Aquí hi ha el “Manual WeDecide - Com votar” amb instruccions detallades: https://drive.google.com/open?id=0B5wYznRJmjaTMl8wWG5kVUdWU0k

___________

Els resultats de la Mesa de Vot Electrònic es comunicaran a la Mesa Electoral a partir del divendres 17 a les 18 hores per tal de sumar-los al resultat de les altres tres meses físiques i poder obtenir, així, els resultats definitius del Referèndum.

divendres, 10 d’abril del 2015

LA CCMA PRESENTA EL PROJECTE DE CONFLUÈNCIA D'INFORMATIUS I ESPORTS


Representants dels comitès d’empresa, consells professionals i delegats de personal de TVC i Catalunya Ràdio ens hem reunit a la Corporació amb els directius implicats en el projecte de confluència d'Informatius i Esports. El conseller de la CCMA Pep Vilar ha fet l’exposició de les línies generals del "document de treball" que ens han lliurat.

En les diferents intervencions dels caps d’Informatius i Esports, mitjans digitals, directors tècnics, d’enginyeria, finances, recursos humans... i altres directius, ens han explicat detalls del procés previst en el document, del funcionament, de la logística i de les obres a l'edifici del CEI de TV3 per encabir 6 estudis i un locutori de CR, i les redaccions conjuntes de CR i TV3 d’Informatius i d’Esports a Sant Joan Despí i personal tècnic de la ràdio. Sobre les qüestions laborals, ens han reiterat el seu compromís amb el manteniment de la plantilla, però no han aclarit quins perfils professionals nous hi podria haver.

El pla d’unificació, tal com l’han exposat, implicaria el trasllat de bona part de CR a TV3, tot i que no se sap quan perquè depèn de tenir el pressupost necessari per dur endavant el projecte, la viabilitat econòmica del qual vinculen a la venda d’uns edificis de la Corporació. 

Per la nostra part hem reclamat el pressupost per al projecte i els terminis d’execució previstos. No ens han dit quin pressupost estimen necessari, però sí que calculen uns 18 mesos per adaptar immobles per als trasllats previstos.

Hem destacat que, en el marc pressupostari actual, el projecte de confluència que proposen requereix inevitablement una gran inversió en immobles, tecnologia i logística, i que ara no és un bon moment per fer experiments costosos que, a més, potser s’hagin de revertir per problemes de funcionament.

S’ha de tenir molt clar que la confluència hauria de servir per millorar la qualitat del producte que oferim, no al contrari. I per això hem subratllat repetidament els problemes en aquest sentit en el primer pas que es va fer en aquest procés, com són les corresponsalies unificades. Els comitès i consells hem manifestat la nostra preocupació per un pla tan transcendental i costós que s’hauria de consensuar amb totes les parts implicades. Perquè, com reconeix el mateix document, no pot sortir bé si no és amb l'acord i la complicitat dels treballadors afectats. Hem de treballar conjuntament per buscar un model de redacció i d'organització informativa que permeti generar continguts de qualitat en els nous entorns comunicatius. Els consells i els comitès volem que els treballadors implicats siguin protagonistes en el procés cap a un nou model.

Per últim, el projecte no pot deixar de banda les qüestions laborals que van lligades a la unificació: manteniment de les plantilles, equiparació salarial, possibles nous perfils professionals i mobilitat de personal, que s’hauria de basar en la voluntarietat. Durant la reunió hem reclamat l’equiparació salarial i laboral de tots els treballadors de la CCMA com a condició per parlar de confluències.


dimecres, 8 d’abril del 2015

UNA PROPOSTA RESPONSABLE


Comunicat 14/2015


En la sessió de negociació de conveni d’aquest dimecres, el comitè d’empresa ha detallat la seva proposta de terminis per a la recuperació del RAV:
 
Suspensió immediata del RAV i retorn dels diners descomptats el 2015 durant l’any 2015.
Retorn dels diners descomptats pel RAV el 2013 durant 2016.
Retorn del RAV descomptat el 2014 durant 2017, i recuperació del RAV de 2011 i 2012 durant l’any 2018.
Pels treballadors acomiadats en el PAC i tots aquells que han tingut relació laboral durant els anys d’aplicació del RAV i ja no estan a l’empresaRetorn immediat de la totalitat del RAV descomptat.
 
Amb aquesta proposta del comitè es mitigaria l’impacte en els pressupostos de la CCMA que causaria la devolució immediata del RAV de tots els anys anteriors, tal com està dictat en la sentència del Tribunal Suprem per a Catalunya Ràdio. Recordem que el comitè de TVC tenim interposada una demanda idèntica a la que ja ha sentenciat el Suprem, i que el mateix president del Consell de la CCMA, Brauli Duart, donava per fet davant del Parlament, que la sentència també implicava als treballadors de TVC.
 
El plantejament de devolució del RAV en terminis hauria de ser molt ben atès per una direcció que ha estat allargant il·lícitament una retallada que havia de ser temporal i vinculada al manteniment de la plantilla. La retallada de 2011-2012 l’han mantingut i en canvi ens han infligit un ERO i l’eliminació de tots els treballadors temporals i dels col·laboradors.
La direcció ha d’assumir la seva responsabilitat i no perllongar més la situació irregular que ha provocat amb el RAV il·legal.
 
Per la seva banda, en la reunió de negociació,  la direcció ha mantingut les seves propostes de recuperació del RAV vinculades a l’acceptació voluntària d’un nou RAV que acabaríem de recuperar l’any 2022. El Comitè hem rebutjat amb contundència aquestes pretensions i hem reclamat una resposta a la nostra oferta de recuperació del RAV en terminis que ens han de contestar dimecres vinent.
 
Acte de protesta dels treballadors de TVC pels incompliments i retallades
Aquest dimecres al matí s’ha fet una concentració de protesta per l’incompliment dels acords d’equiparació salarial dels treballadors procedents d’AMD, per la demora en el pagament de la part de la paga de 2012, i també reclamant la supressió del RAV.
Al final de la concentració els treballadors d’AMD s’han reunit en Assemblea. En les pròximes dies farem arribar la seva situació de discriminació salarial i laboral a on faci falta.
 
La setmana que ve, REFERÈNDUM
Durant la concentració d’aquest matí s’ha anunciat la convocatòria d’un referèndum en el qual es presentarà a votació la plataforma dels treballadorsper a un conveni plurianual i el calendari de mobilitzacions pel mes de maig. També els companys de la comissió de treballadors de cogestió volen portar a votació les seves propostes. (En els pròxims dies us farem arribar les propostes concretes de plataforma i el calendari).
 
La votació es farà dijous 16 i divendres 17 d’abril amb urnes i paperetes, però també us volem oferir l’opció de votar electrònicament com a alternativa convenient al vot tradicional presencial (amb urnes, paperetes i sobres).