dijous, 30 de març del 2023

“Planta baixa” i Informatius

 “Planta baixa” i Informatius

Des de fa setmanes la Direcció d’Informatius, la Direcció de Programes i la de la CCMA han decidit que els redactors d’Informatius facin directes i col·laboracions per al programa Planta baixa i viceversa.

Planta baixa és un magazín d’entreteniment que es fa en règim de producció associada, que inclou diàriament temes d’actualitat amb un to propi, més lleuger i distès que el que correspon als Telenotícies i a la resta de la programació de l’àmbit d’Informatius, que s’ha de distingir pel rigor i la seriositat en el tractament dels continguts.

Els Consells Professionals d’Informatius i de Programes i el Comitè d’Empresa considerem que no s’han avaluat les implicacions laborals i professionals d’aquesta decisió de compartir equips, i reclamem a la Direcció que reconsideri la seva decisió.

Cal recordar que pel format del Planta baixa, establir un flux de col·laboració recíproca amb Informatius és un pas de molt més calat que una simple decisió organitzativa. Ateses la seva naturalesa i algunes incidències que hi ha hagut en pantalla durant les emissions del Planta baixa serà bo que des de la Direcció de Programes de TV3 s’atenguin les observacions del Consell Professional de Programes, per millorar les dinàmiques de treball entre els equips externs i interns que produeixen el programa.

 

8M al “Planta baixa”: TV3 substitueix amb personal propi les treballadores en vaga de La Manchester

Durant la jornada de vaga del 8 de Març, la direcció de TV3 va optar per substituir amb personal propi les treballadores de La Manchester que feien vaga.

Els equips de TV3 implicats van haver de fer 4 connexions per a Planta baixa i 3 per al 324 i els Telenotícies.  

El Comitè d’Empresa va demanar explicacions urgents a la Direcció de Programació i d’Informatius de TV3, que van defensar la seva decisió.  

Considerem molt greu la substitució de persones en vaga: s’ha vulnerat el dret de treballadores d’una altra empresa per emetre amb “normalitat” el programa i invisibilitzar la seva protesta.

Des del Comitè d’Empresa, amb el suport dels Consells Professionals i els delegats i delegades de personal territorials, farem totes les accions necessàries per evitar que aquests fets tan greus es repeteixin.
Increment salarial i novetats als menjadors

 Increment salarial

A la nòmina d’aquest mes de març es farà efectiu l’increment salarial del 2,5% corresponent al 2023 amb els corresponents endarreriments dels mesos de gener i febrer.

Aquest increment és l’acordat entre els sindicats i el govern per als treballadors públics. L’acord inclou un possible increment addicional del 1,0% en funció de l’evolució de l’IPC harmonitzat i del PIB.

Per al 2024 serà del 2% amb un possible increment addicional del 0,5% en funció de l’evolució de l’IPC harmonitzat.

A l’octubre cobrarem el 4t tram (d’un total de 6) de la devolució del RAV.

I us recordem que a la nòmina de març cobrarem la paga extra de primavera.

 

Novetats als menjadors

En la reunió de la comissió de menjadors, la direcció ha informat el Comitè de l’inici d’obres de millora al menjador del CPA. Aquestes obres són urgents per atendre el dia a dia del servei. Es preveu que per al curs vinent s’iniciïn les obres de la nova cuina del CPA. Al menjador del CEI, a partir de dilluns vinent, es posarà en marxa un nou servei de vènding amb propostes de menjar saludable. La posada en marxa d’aquest nou servei anirà acompanyada d’un descompte del 50% en el preu dels productes els primers dies. En la reunió, els representants dels treballadors hem traslladat les queixes que arriben al comitè en relació a l’estat de les instal·lacions i el servei a la nit i el cap de setmana. La representació dels treballadors ha reclamat que es faci un procés participatiu de la plantilla en què per saber quines són les necessitats reals de la plantilla en relació al servei de menjador de cara a pròximes licitacions.

dimecres, 8 de març del 2023

8M a TV3

 

Manifest 8M del 2023

Un cop més tornem a estar aquí, el Dia Internacional de les Dones Treballadores, i les coses no han canviat tant com voldríem, però sí que podem dir que cada any som més fortes i tenim més consciència dels nostres drets i ens rebel·lem contra les injustícies i la desigualtat.

Per això reclamem acabar amb la bretxa salarial perquè al món , i també a la CCMA, les dones treballadores no cobrem el mateix que els homes, no se’ns tracta igual que als homes i no tenim les mateixes oportunitats que els homes, i encara es més visible ara que estrenem un organigrama que no respecta la igualtat de gènere.

És per això que exigim: 

Una conciliació real del temps laboral, familiar i personal que permeti una major adaptació horària per a totes i tots. 

Un pla de sensibilització per la corresponsabilitat entre dones i homes on la cura de les criatures i persones dependents no recaigui només en les dones. 

Accions positives que promoguin la promoció professional de les dones, com la recerca activa de candidates i la creació d'oportunitats de carrera professional en els àmbits més feminitzats. 

Formacions específiques per a tota la plantilla, i especialment per als càrrecs de comandaments, que han de ser capdavanters en l'aplicació de les polítiques d'igualtat. 

Difondre el talent femení per afavorir l’empoderament de les dones. 

La creació urgent de la  figura de l'Agent d'Igualtat, que ha de guiar i vetllar per prevenir, evitar i erradicar qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere. 

L’impuls decidit del teletreball com a element afavoridor de la conciliació evitant l'aïllament social i l'obligació de les dones a tenir una presència simultània en la feina i en les tasques domèstiques. 

Erradicació i prevenció de les agressions cap a les dones, defensant la llibertat de totes. Tenim un protocol d'assetjament que la plantilla ha de conèixer. 

Posar especial atenció en aquelles persones amb fills filles amb discapacitat; la CCMA ha de ser precursora de mesures que atenguin les necessitats d'aquestes famílies. 

Us convidem a participar i gaudir de les accions organitzades per la comissió del Pla d'Igualtat.

I us convidem a la participació activa dels actes i les manifestacions vinculats al 8 de març arreu de Catalunya, perquè cal demostrar que estem més fortes que mai. 

 

VISCA EL 8 DE MARÇ, VISCA LA IGUALTAT i VISCA LES DONES!


dimarts, 7 de març del 2023

DIMECRES 8M / El teletreball xoca amb el director de l’Oficina d’Estratègia / Formació complementària de les 35 hores. Nou termini fins al juny del 2023

 DIMECRES 8M, Dia Internacional de les Dones Treballadores

 

Enguany ens sumem a la jornada reivindicativa del 8M amb un acte a la rampa del CPA, dimecres 8 de març, a les 14:45 h, que consistirà en la lectura d’un manifest i una fotografia de grup promoguda per la Comissió del Pla d’Igualtat. (A les 14:45 s’avisarà amb la sirena per megafonia)

 

Hi estem convocades totes les persones que treballem a la CCMA i, molt especialment, les companyes de neteja, menjador, prevenció i serveis.

Us hi esperem a tothom!

 

Les persones que vulguin secundar la convocatòria de vaga general feminista de 24 hores tindran el suport jurídic i sindical per exercir el seu dret.

 

El teletreball xoca amb el director de l’Oficina d’Estratègia

 

S’ha fet la primera reunió entre Recursos Humans i el comitè d’empresa pel seguiment de l’acord de Teletreball.

A tota la CCMA s’han rebut 570 sol·licituds de teletreball de les quals només 10 s’han denegat, la majoria de negatives a dones de l’Àrea de Comunicació que depèn del director de l’Oficina d’Estratègia Corporativa, que es resisteix a reconèixer els acords signats.

Ja hem advertit a la direcció que rectifiqui i no caigui en l’incompliment flagrant dels acords.

D’altra banda, des decomitè hem reclamat analitzar en detall les sol·licituds acceptades i les denegades, que demanen més del 40% de temps de teletreball.

 

De les 570 sol·licituds, el 58% són dones i el 42% homes.

 

Hi ha una certa confusió amb els correus que les persones sol·licitants de teletreball estan rebent. Els missatges no arribaran a temps (6 de març) a tothom. En tot cas, mentre no es rebi la comunicació formal de teletreball, es continuarà amb el règim actual de teletreball que s’estigui fent.

 

 

Formació complementària de les 35 hores. Nou termini fins al juny del 2023

 

S’ha fet la reunió de tancament de les hores de formació complementària a les 35 hores, del període que va del febrer del 2019 a l’octubre del 2019.

El  54% de les persones que tenien formació pendent d’acreditar ja s’han posat completament al dia.

524 persones encara tenen hores pendents (la meitat d’elles tenen entre 20 i menys hores pendents).

 

El comitè d’empresa hem proposat un nou termini per a tothom fins al 30 de juny per promoure el nou campus virtual de formació que, després de diversos endarreriments, serà accessible, si tot va bé, a partir del 15 de març d’enguany. I també per incloure les persones apuntades als cursos de català que s’han ajornat el 2023.

 

La direcció ha acceptat  la nova pròrroga que permet tancar aquest tema oferint a la plantilla la nova eina del Ccampus virtual que serà accessible des de qualsevol dispositiu (PC, smartphone o tauleta) connectat a internet sense necessitat de VPN ni Citrix ni cap accés remot i hem suggerit que es promoguin formacions d’interès general com la divulgació del llibre d’estil o formació general sobre OTT’s.

 

Aquest nou termini fins al 30 de juny (el quart des de l’inici de l’acord) serà improrrogable.