dijous, 30 de març del 2023

“Planta baixa” i Informatius

 “Planta baixa” i Informatius

Des de fa setmanes la Direcció d’Informatius, la Direcció de Programes i la de la CCMA han decidit que els redactors d’Informatius facin directes i col·laboracions per al programa Planta baixa i viceversa.

Planta baixa és un magazín d’entreteniment que es fa en règim de producció associada, que inclou diàriament temes d’actualitat amb un to propi, més lleuger i distès que el que correspon als Telenotícies i a la resta de la programació de l’àmbit d’Informatius, que s’ha de distingir pel rigor i la seriositat en el tractament dels continguts.

Els Consells Professionals d’Informatius i de Programes i el Comitè d’Empresa considerem que no s’han avaluat les implicacions laborals i professionals d’aquesta decisió de compartir equips, i reclamem a la Direcció que reconsideri la seva decisió.

Cal recordar que pel format del Planta baixa, establir un flux de col·laboració recíproca amb Informatius és un pas de molt més calat que una simple decisió organitzativa. Ateses la seva naturalesa i algunes incidències que hi ha hagut en pantalla durant les emissions del Planta baixa serà bo que des de la Direcció de Programes de TV3 s’atenguin les observacions del Consell Professional de Programes, per millorar les dinàmiques de treball entre els equips externs i interns que produeixen el programa.

 

8M al “Planta baixa”: TV3 substitueix amb personal propi les treballadores en vaga de La Manchester

Durant la jornada de vaga del 8 de Març, la direcció de TV3 va optar per substituir amb personal propi les treballadores de La Manchester que feien vaga.

Els equips de TV3 implicats van haver de fer 4 connexions per a Planta baixa i 3 per al 324 i els Telenotícies.  

El Comitè d’Empresa va demanar explicacions urgents a la Direcció de Programació i d’Informatius de TV3, que van defensar la seva decisió.  

Considerem molt greu la substitució de persones en vaga: s’ha vulnerat el dret de treballadores d’una altra empresa per emetre amb “normalitat” el programa i invisibilitzar la seva protesta.

Des del Comitè d’Empresa, amb el suport dels Consells Professionals i els delegats i delegades de personal territorials, farem totes les accions necessàries per evitar que aquests fets tan greus es repeteixin.