dimecres, 21 d’abril de 2021

TV3 i la CCMA, en el punt de mira

 Tot indica que les negociacions per formar govern Catalunya inclouen el repartiment de la CCMA malgrat que el que ara pertoca és l’aplicació de la llei del 2019 que busca acabar amb  la governamentalització dels mitjans de la Corporació i la designació partidista dels seus directius. 

   

Al mateix temps en les últimes setmanes s’han incrementat les crítiques a la programació des de punts de vista molt oposats (com el “30 minuts” sobre el cas Pujol, la sèrie comprada per 440 mil euros euros a Mediapro via Tatxo Benet sobre el judici del procés...), situant TV3 al centre del focus mediàtic i polític pel contingut dels seus programes.   

 

També des de les xarxes socials s’escampen campanyes grolleres, fanàtiques i intimidatòries (com la reacció visceral contra Javier Cercas convidat al “FAQS”, o els insults reiterats contra presentadors i presentadores de programes, per posar només exemples molt recents).  

 

Aquestes campanyes de pressió no són espontànies, i algunes tenen darrere l’interès de crear un determinat clima en les negociacions secretes entre els partits que busquen formar govern. Una d’aquestes plataformes més actives, muntada recentment a les xarxes fins i tot fa servir el logo de la CCMA. 

     

I en aquesta descripció no ens oblidem dels altres interessos més particulars, com per exemple la repetició de tòpics sobre TV3 amb l’afany de promocionar llibres, o també les periòdiques escomeses del sector audiovisual privat, que ataca la CCMA quan no aconsegueix finançament per als seus projectes.  

 

Vist aquest panorama especulatiu i farcit d’interessos molt diversos, ens preocupa la coincidència d’aquests moviments, per oposats que siguin entre ells, a demanar sense vergonya i de forma venjativa l’acomiadament de gran part de la plantilla.  

  

Per això des del Comitè d’empresa creiem indispensable un debat serè sobre els mitjans de la Corporació que parteixi del fet que la CCMA és principalment una potent productora audiovisual, que no hauria d’estar sotmesa a la patrimonialització partidista, ni exposada a la inestabilitat permanent:  

 

-La CCMA és la principal empresa de producció audiovisual de Catalunya. Des de la seva creació l’any 1983 ha contribuït a la normalització de la llengua catalana i a la creació del sector audiovisual català. 

 

-La producció pròpia oscil·la entre el 70 i el 80% del total. TV3 és la televisió amb més producció pròpia de totes les públiques. En el projecte de contracte programa s’especifica la quota per a la producció audiovisual externa.  

 

-La producció audiovisual, tant si és pròpia com externa, no es pot fer sense treballadors. La plantilla de la CCMA és de 2.300 persones, comptant tots els mitjans: Catalunya Ràdio, TV3, Mitjans Digitals i l’Ens Públic.  

 

-Per mantenir l’espai audiovisual català són necessaris uns mitjans públics potents i més ben dotats. Tot i això, amb la plantilla i el pressupost retallats des del 2012, produïm 5 canals de televisió, 4 emissores de ràdio i els mitjans digitals (xarxes i internet).  

 

-L'aportació pública al pressupost prorrogat de la CCMA és de 240 milions d'euros (aproximadament 32 euros l'any per ciutadà).  

  

Davant d’això, què reclamem les treballadores i treballadors de la CCMA?  

 

-La desgovernamentalització i despartidització dels mitjans de la CCMA començant per l’aplicació de la llei aprovada el 2019 per donar estabilitat institucional a l’empresa, perquè sigui més plural i oberta al conjunt de la ciutadania.  

 

-Un contracte programa plurianual amb un pressupost suficient i segur que estableixi clarament les quotes de producció pròpia i externa i que permeti encarar el futur amb projectes clars. El projecte de nou contracte programa (el tercer des del 2015) es va presentar el 2020 i ha quedat un cop més al calaix del govern, que no ha atès seriosament la necessitat d’estabilitat pressupostària per a la CCMA.  

 

-Un pla de renovació de plantilla amb jubilacions parcials i contractes de relleu que asseguri el manteniment de la capacitat de producció per als pròxims anys. Aquest pla s’acaba d’acordar recentment i ara cal posar-lo en pràctica.  

 

-Una política real de promoció de la indústria audiovisual catalana que no depengui exclusivament del pressupost ordinari de la CCMA i que no confronti contínuament el sector privat amb el públic.  

 

Els representants dels treballadors estem disposats a fer un debat veritable i constructiu sobre els reptes de futur dels mitjans de la Corporació per acabar amb les especulacions i el soroll partidista i interessat que envolta la CCMA 

divendres, 26 de març de 2021

ACORDS DE DEVOLUCIÓ DEL RAV I CONSULTES INDIVIDUALS SOBE JUBILACIÓ

 Mesos després d’haver arribat a un preacord que va ser àmpliament refrendat per la plantilla de TV3, s’ha pogut signar l’acord definitiu. Les ingerències i dilacions de l’administració de la Generalitat han demorat més de tres mesos l’aplicació d’uns acords que inclouen qüestions importants de futur com ara el pla de jubilacions parcials, l’estabilització dels contractes indefinits no fixos de 80 persones i també la incorporació del teletreball com una nova modalitat més enllà de la pandèmia. 

Va ser gràcies a la sentència de devolució del RAV del 2011 i 2012 que el Comitè va poder forçar una negociació obrint-la a altres punts bàsics i de futur a canvi de la devolució a terminis de la retallada. 

La devolució del RAV es farà en 5 anys. El 2021 en dos pagaments d’igual import a l’abril i octubre. La resta d’anys fins al 2025, la devolució es farà cada mes d’octubre. 

Els companys i companyes que han sortit de l’empresa i que també van patir la retallada del RAV d’aquells anys, tindran opció a la devolució íntegra en un sol pagament el mes d’octubre, o a terminis si així ho prefereixen. Recursos Humans es posarà en contacte amb ells o els seus hereus per informar-los. 

 Jubilacions parcials voluntàries amb contracte de relleu: 

S’incorpora a conveni la jubilació parcial voluntària del 50% lligada al contracte de relleu, amb el compromís del manteniment de les places quan s’arriba a la jubilació definitiva. Amb aquest acord s’afavoreix el manteniment i  la renovació de la plantilla. 

Taula de referència per a l’edat legal que es pot accedir a la jubilació parcial 

Any fet causant 

Edat exigida segons períodes cotitzats en el moment del fet causant 

Edat exigida amb 33 anys cotitzats en el moment del fet causant 

2020 

61 i 10 mesos 

35 anys o més 

62 i 8 mesos 

2021 

62 anys 

35 anys i 3 mesos o més 

63 anys 

2022 

62 i 2 mesos 

35 anys i 6 mesos o més 

63 i 4 mesos 

2023 

62 i 4 mesos 

35 anys i 9 mesos o més 

63 i 8 mesos 

2024 

62 i 6 mesos 

36 anys o més 

64 anys 

2025 

62 i 8 mesos 

36 anys i 3 meses o més 

64 i 4 mesos 

2026 

62 i 10 mesos 

36 anys i 3 mesos o més 

64 i 8 mesos 

2027 

63 anys 

36 anys i 6 mesos 

65 anys 

 

 

CONSULTES INDIVIDUALS SOBRE JUBILACIONS 

IMPORTANT: El Col·lectiu AiDE assessora el Comitè de TV3 des del 2014. AiDE és l'acrònim d’Assessorament i Defensa, és el nom que identifica des de fa gairebé 20 anys un col·lectiu de professionals dedicats a la defensa jurídica dels treballadors i treballadores en els temes relacionats fonamentalment amb el dret laboral. 

Per a les persones que vulguin fer una consulta individual sobre les jubilacions parcials amb els serveis jurídics del Comitè d’empresa, les consultes d’assessorament seran ateses (demanant cita prèvia ) a: 

www.aideadvocats.cat.  

Dimecres i dijous de 4 a 7 de la tarda a  BARCELONA 

Ronda de Sant Pere, 48, Pral.  Tel. 93 268 13 11 

Dilluns i dimarts de 4 a 7 de la tarda a GRANOLLERS 

C/ Museu, 17, 1r  Tel. 93 870 46 89 

S’ha de demanar per Eugènia 

Les tarifes són: 

60,5 euros IVA inclòs, per a les persones que estan al corrent de la quota de Comitè 

80 euros IVA inclòs, per a la resta.  

Aquest import s’haurà d’aportar en el moment de la consulta. 

 

Jubilació obligatòria a partir de l’edat legal 

S’incorpora a Conveni la jubilació obligatòria quan es compleixi l’edat legal. Aquest acord començarà a aplicar-se a partir del gener del 2022. Les persones que en complir l’edat legal ho sol·licitin podran prorrogar dos anys més la seva sortida de l’empresa. 

Indefinits no fixos 

Després de diverses interferències de Funció Pública hem aconseguit signar un acord que preserva l’estabilitat de les persones amb contracte indefinit no fix i ara cal fer una modificació de conveni per assegurar el seu dret a la promoció.  

Teletreball 

Acord transitori que incorpora a conveni la modalitat del teletreball que fins ara no teníem regulada. Més enllà de la pandèmia, es podrà demanar voluntàriament teletreballar en els llocs en què això sigui posible. 

dimarts, 23 de març de 2021

Torna l'ofensiva contra TV3 i la seva plantilla

 

En les darreres setmanes han proliferat les declaracions crítiques amb el volum de la plantilla de TV3 i la massa salarial de la CCMA. Són manifestacions que es fan des de plataformes d'opinió que creixen molt de pressa a les xarxes i a les quals se sumen les escomeses habituals de vells coneguts (Isona Passola, Salvador Alsius...) que plantegen directament l'eliminació de la meitat de treballadors de TV3.

Les queixes obeeixen a sectors de productores privades que necessiten finançament públic per a les seves produccions i reclamen ajudes i subvencions per mantenir-se i utilitzen TV3 com a boc expiatori dels seus problemes. 

Recordem que entre altres ajudes al sector, el 2020 la Conselleria de Cultura ha fet una aportació de 6 milions d'euros per destinar directament a diverses produccions audiovisuals, però amb queixes pel repartiment desigual que ha afavorit especialment algunes productores.

 

La CCMA és la principal empresa de producció audiovisual de Catalunya

 

Hem dit moltes vegades que el sector audiovisual privat no està contraposat amb una CCMA forta amb un pressupost suficient. El 2016 el Llibre Blanc del CAC ja reclamava augmentar el pressupost de la CCMA com a mesura indispensable per impulsar el teixit del sector de la producció audiovisual catalana i assegurar l'espai audiovisual en català. I fa anys que els sindicats i els Comitès d'empresa de TV3 i Catalunya Ràdio reclamem un Contracte Programa que doni estabilitat als mitjans públics i que reservi per a la producció externa entre el 25% i el 35% del pressupost.

Però no hi ha hagut capacitat o interès polític per pactar el Contracte Programa i s'ha funcionat amb pressupostos anuals que no deixaven marge. Tot i això, en un context tan desfavorable de retallades i insuficiència pressupostària TV3 ha mantingut el tipus davant els principals competidors Atresmèdia, Mediaset, el duopoli privat que també acapara la publicitat que els últims anys ha passat a ser una font d'ingressos poc estable per a la CCMA.

 

La producció audiovisual la fan les persones treballadores

 

L'aportació pública al pressupost prorrogat de la CCMA és de 240 milions d'euros. (Aprox. 32 euros l'any per ciutadà)

La plantilla actual de la Corporació (l'Ens públic, Mitjans digitals, Catalunya Ràdio i TVC) és d'unes 2.300 persones que fan 4 emissores de ràdio, 5 canals de televisió i els mitjans digitals i internet.

Els detractors de la CCMA sovint manipulen la dada que altres mitjans similars tenen menys treballadors obviant que tenen la producció externalitzada en empreses subcontractades que paguen sous més baixos als treballadors.

Tant al sector públic com al privat, la producció audiovisual la fan els professionals, no és possible fer televisió i producte audiovisual sense plantilla.

Entre el 70% i el 80% de la producció que s'emet als mitjans de la CCMA és producció pròpia, que fan internament els treballadors.

És mèrit de la plantilla de TV3 estar mantenint la capacitat de producció i els bons resultats d'audiència d'aquests últims anys en plena crisi política, econòmica i sanitària. Amb els seus defectes i virtuts, els mitjans públics hem assegurat l'espai audiovisual català en circumstàncies adverses per a tothom.

 

Qui controlarà la Corpo?

 

Altra cosa és la governança de la CCMA: diverses informacions de premsa han desvelat que les negociacions entre partits per repartir-se àrees del Govern passen també per les cadires del Consell i la direcció de la CCMA, com si es tractés d'una conselleria més. I és en aquest context que revifen les pressions cap als partits que aspiren a governar perquè els seus candidats s'amollin a les exigències i interessos dels diversos lobys.

Davant d'aquest panorama, els treballadors de la CCMA fem una nova crida als responsables polítics i al Parlament recentment constituït perquè no desaprofitin l'oportunitat de renovació de la CCMA que els ofereix la nova Llei aprovada l'octubre de 2019 i respectin els seus criteris per aconseguir uns mitjans públics oberts, independents i plurals.