dilluns, 25 de juliol de 2022

Sigfrid Gras i Jordi Borda continuaran en els seus càrrecs de directors de TV3 i de Catalunya Ràdio

La designació s’ha fet per primera vegada a la història de la CCMA amb un concurs públic que ha valorat els projectes presentats pels candidats. El Consell de Govern de la CCMA ha tingut l'última paraula, i ha escollit a partir de la terna de candidats presentada per un consell de persones expertes que ha avaluat les candidatures.

Tot i que els dos directors confirmats en els càrrecs són vells coneguts que coneixen l’empresa des de fa anys, des dels consells professionals i comitès d’empresa, serem exigents amb el desenvolupament de la seva feina i els projectes necessaris per fer avançar els mitjans.

A la tardor, designació dels directors d’Informatius i referèndum no vinculant

A partir del setembre, els directors hauran de formar els seus equips i elegir també els respectius directors d’Informatius dels dos mitjans. Aquestes designacions se sotmetran a un referèndum no vinculant en què hauran de participar les redaccions tal com estableix l’Estatut Professional d’Informatius.

Tots dos directors s’han compromès amb la paritat de gènere en els projectes presentats, i d’altra banda el Consell de Govern també ens ha informat que està concedida l’aportació extraordinària per al pressupost del 2022.

Els comitès d’empresa i consells professionals hem aprofitat la trobada amb el Consell de Govern per demanar més recursos humans i tècnics per produir la nova graella de programació de la tardor, que manté tots els programes en directe d’aquesta temporada, afegint-hi la producció d’un nou late show diari de televisió.  
dimarts, 19 de juliol de 2022

Cas Dalmases: Exigim responsabilitats

El passat 9 de juliol després d’una entrevista a Laura Borràs al programa FAQS, es van produir uns fets insòlits, del tot intolerables protagonitzats pel diputat i vicepresident de Junts x Cat, Francesc de Dalmases. Aquest, acompanyat per dues persones de la comitiva de Borràs i en presència d’ella mateixa, es van tancar amb una periodista del FAQS en una sala i, amb crits i cops a les parets, van carregar contra com s’havia fet l’entrevista i contra el programa.  

Des del Comitè d’empresa de TV3, rebutgem enèrgicament l’actitud intimidatòria, l’intent de coacció i l’atac inexcusable contra la llibertat i el dret a la informació protagonitzat per Francesc de Dalmases en presència de la resta de la comitiva inclosa Laura Borràs.  

 

Aquesta actitud arrogant i desfermada no té cabuda en els nostres mitjans. Els fets descrits, amb l’agreujant intolerable i intimidatori de caire masclista d’un destacat polític escridassant una dona periodista en una sala tancada, són un atac contra el dret a la informació, mostren una concepció controladora i antidemocràtica dels mitjans de comunicació i una falta de respecte absoluta a la ciutadania i pel servei públic.  

 

El Comitè hem fet arribar a l'equip del FAQS la nostra solidaritat i oferiment de suport i reclamem de la direcció de la CCMA i de TV3 una condemna contundent dels fets. Esperem també aquesta condemna per part de Junts per Catalunya i l'assumpció de responsabilitats del diputat Francesc de Dalmases.

divendres, 15 de juliol de 2022

Negociació d’un nou acord de Teletreball

 Des de finals de juny, els comitès d'empresa de TV3 i Catalunya Ràdio hem iniciat negociacions per a un nou acord de teletreball voluntari que substituirà l'actual acord que finalitzaria el 31 de juliol, i que s'ha acordat de prorrogar fins al 30 de setembre.

Els esculls més importants en la negociació fins ara són el límit màxim del 40% de teletreball que pretén la Direcció, remetent-se estrictament al que es fa a Funció Pública, i l'exclusió de l'opció al teletreball de 92 llocs de treball (unes 900 persones) d'una llista elaborada pels directius.

Els comitès hem presentat una proposta amb una forquilla entre el 40% i el 60% de teletreball (amb còmput anual, trimestral o mensual) que recolliria àmpliament la varietat de formes de teletreball amb què s'organitzen els diferents departaments i àrees de l'empresa. Sobre els exclosos de teletreballar, hem proposat que no hi hagi cap llista i que es deixi clar en el text que l'acord només és aplicable als llocs de treball susceptibles de ser desenvolupats amb teletreball.

També hem plantejat que es pugui fer fins al 100% de teletreball per a les sol·licituds prioritàries per motius de salut, conciliació i mobilitat, i que tothom pugui fer la feina des de diferents domicilis amb avís previ a l'empresa.

Des dels comitès hem insistit que s'ha d'incloure en l'acord els conceptes de crisi energètica i climàtica i de sostenibilitat. És indiscutible que el teletreball redueix la mobilitat, i així es contribueix a la reducció de la contaminació i dels problemes de saturació viària.

Per detectar denegacions arbitràries o que no estiguin justificades per la naturalesa de la feina o les necessitats organitzatives, hem proposat la creació d'una comissió de seguiment del teletreball, que la direcció ha acceptat, i que hauria de resoldre les al·legacions i revisar les peticions presentades.

D'altra banda, el marc normatiu actual estableix que no es considera tècnicament teletreball el que es fa per sota del 30% de la jornada en còmput trimestral. Per tant, aquest teletreball inferior al 30% es pot fer sempre que el treballador/a i el departament hi estiguin d'acord, més enllà de l'acord general de teletreball que s'està negociant. Els comitès hem plantejat que aquest teletreball (que pot arribar a ser de 27 dies de teletreball en un període de tres mesos) també es tramiti amb una sol·licitud formal i que la comissió de teletreball en faci el seguiment.

dimarts, 21 de juny de 2022

Recollida de peticions per incloure al Pla de Formació 2022

Des de la Comissió de Formació us volem informar de la feina que s’està fent i també, un any més, us demanem que ens feu arribar les peticions per aquest nou exercici: https://forms.office.com/r/FuJvNSCmrK

De les peticions de formació que vam recollir l’any passat entre la plantilla, no totes s’han dut a terme i seguim demanant l’execució de totes aquelles que segueixen vigents. Si ens feu una petició d’una formació que ja havíeu demanat abans i que no s’ha fet efectiva, si us plau feu esment d’aquest fet per tal d’insistir amb més força.

Fa molt de temps que demanem que es facin cursos promocionals per facilitar l’accés a la promoció, principalment adreçats als nivells salarials més baixos. Està costant molt. Aviat hi ha d’haver la reunió que permeti arrencar el primer curs, Tècnic/a de So, que està previst per al setembre. Aquests cursos també són importants per facilitar el canvi de carrera professional a les persones treballadores que tinguin inquietuds i vulguin explorar nous camins. 

També hem demanat al departament de Transformació i Desenvolupament Professional (antic Departament de Formació) que es publiqui el Pla de Formació perquè la plantilla sigui coneixedora de les accions formatives que es duen a terme.

També hem reclamat un increment del pressupost destinat a beques i estem satisfets de poder dir que a partir d’aquest any hi haurà una ampliació del pressupost doncs s’incrementarà fins als 40.000€ des dels 32.000€ que es destinaven fins ara i que feia molt temps que no s’actualitzava la quantitat.

Fa anys que reclamem que la formació anomenada de catàleg (cursos i jornades transversals a tota la plantilla) sigui considerada dins de jornada. De moment aquest objectiu segueix pendent, tot i que en algun cas sí que s’ha redissenyat alguna acció formativa perquè així acabi sent dins de jornada.

També ens trobem que moltes vegades els departaments (i sobretot quan parlem de col·lectius que treballen per torns) no faciliten suficientment l’assistència a aquestes formacions.

Un problema greu amb el que ens trobem és que la CCMA no té capacitat d’executar el pressupost anual previst en Conveni per formació per manca de persones dedicades a gestionar-ho. 

La formació en idiomes continua sent un objectiu principal. En el cas de l’anglès continuem tenint llistes d’espera malgrat algunes reformes que s’han dut a terme i hem d’estudiar com adreçar aquest problema. Especialment perquè és un requisit en molts dels concursos, de promoció interna i públics que s’estan duent a terme.

dijous, 16 de juny de 2022

Pla Estratègic de la CCMA / Teletreball en conveni

 
   Pla Estratègic de la CCMA

El nou consell de Govern ha iniciat un procés d’elaboració d’un Pla estratègic per establir les línies d’actuació de futur de la Corporació.

Des dels comitès d’empresa hem reclamat a la nova direcció de la CCMA que ens informin del procés i objectius del Pla, que ha de comptar amb la participació de la plantilla i dels seus representants.

En una reunió amb Dani Hernàndez, director de l’Oficina d’Estratègia i del Consell de Govern; Romà Vilanova, nou director de Recursos Humans, i Joan Pericas, responsable de Relacions Col·lectives i Socials, ens han anunciat que en la pròxima fase del Pla hi intervindran unes 96 persones de diverses àrees de l’empresa per treballar sobre  els reptes que es planteja la CCMA en  àmbits temàtics diversos: “Persones”, “Processos”, “Producte”, “Recursos” i “Ciutadania”. I en una següent fase del procés hi participaran fins a 400 persones per a definir els eixos d’actuació del futur Pla estratègic. Després de cada una d’aquestes fases, està prevista una enquesta oberta a la participació de tota la plantilla.

La previsió de la direcció és tenir enllestida la redacció del Pla estratègic al mes de setembre

Per part dels comitès d’empresa hem reclamat un informe de la metodologia i disseny del procés del Pla estratègic, i hem reclamat que el mecanisme d’elecció de les persones que participin en el procés es democratitzi i no es faci exclusivament per designació dels caps. També que s’informi als representants dels treballadors dels resultats de cada fase, i per últim hem anunciat que els comitès aportarem un informe propi sobre el Pla estratègic.

   Teletreball en conveni

Els comitès d’empresa hem tingut també una reunió sobre teletreball amb la direcció de Recursos Humans que encapçala Romà Vilanova.

Per part de la direcció s’ha afirmat que és voluntat del nou consell que el teletreball es mantingui com a modalitat de jornada i que s’està elaborant una llista de llocs de treball i activitats en què és possible el teletreball.

Els comitès hem proposat la pròrroga de l’acord existent i que s’atenguin les sol·licituds de teletreball presentades als departaments i a Recursos Humans. També hem posat en valor l’organització del teletreball rotatori i a torns i els beneficis per a la sostenibilitat, l’estalvi energètic i la reducció de la mobilitat. (Com a dada il·lustrativa, la reducció dràstica dels accidents “in itinere” a la nostra empresa des de la implantació del Teletreball).

Durant juny i juliol establirem un calendari setmanal de negociació per veure si és possible tancar un nou acord o prorrogar el ja existent.

dijous, 28 d’abril de 2022

Canvis a la CCMA: “cremalleres” i interinatges

 Amb l’inici del concurs per a l’elecció dels pròxims directors de TV3 i Catalunya Ràdio es confirma la sortida de Vicent Sanchis i de Saül Gordillo, que han ostentat aquests càrrecs els darrers anys.

Provisionalment, Sígfrid Gras i Jordi Borda faran les funcions de directors de cada mitjà. Alhora, també deixen el càrrec els directors d’Informatius de totes dues empreses, David Bassa i Francesc Cano, que continuaran amb noves responsabilitats. Aquestes sortides i canvis posarien fi al pacte “cremallera” amb el qual els partits del govern van repartir-se els càrrecs a la CCMA.

 

S’acaba una etapa llarga i complicada, durant la qual no s’ha posat remei a les principals necessitats de les empreses. L’equip sortint, direcció de la CCMA i direcció de les empreses, no han aconseguit del govern que els va designar un objectiu bàsic: recuperar el pressupost plurianual, suficient i estable, amb un contracte programa que abordi els reptes de futur.

 

Sense suport econòmic ni estratègia empresarial, s’ha hagut d’afrontar una crisi política, inclòs un intent d’intervenció dels mitjans públics (155), i una pandèmia sense precedents.

La tensió política d’aquests anys s’ha viscut amb intensitat a TV3 i a Catalunya Ràdio, hem estat sovint al mig de les polèmiques polítiques entre els que volien tancar els mitjans i els que els volien instrumentalitzar. "Parem de tirar-nos TV3 pel cap", deia un diputat referint-se a l'ús dels mitjans en la batalla política.

A més, el funcionament i les relacions internes de la Corporació, també s'han ressentit per les tensions entre els directius designats pels partits del govern.

 

Ara comença una etapa continuista de transició, amb directius provisionals, que no s’hauria d’allargar indefinidament, per la incertesa que transmet.

 

La composició de l’actual Consell de Govern és també fruit d’un pacte entre partits, per tant, la despartidització tan reclamada dels nostres mitjans no s’ha produït.

El concurs públic per designar els nous directius ha d’estar resolt abans del 30 de setembre, i és una oportunitat per demostrar que es desterra l’interès partidista i instrumental cap als mitjans públics.

 

Caldrà veure si l’aspiració de fer una elecció amb criteris professionals, transparent i adequada a les necessitats dels mitjans públics, es materialitza, o si hem entrat en una altra etapa “cremallera” de repartiment de càrrecs.

dijous, 7 d’abril de 2022

Primera reunió amb el Consell de Govern de la CCMA: compromís amb la plantilla i la producció i més participació

El nou Consell de Govern de la CCMA està fent reunions de presentació amb els consells professionals i amb els comitès d’empresa. 

A la trobada amb el comitè d’empresa de TV3, hem plantejat diverses qüestions importants per a la plantilla i el futur de l’empresa. Hem reclamat: 

§  Compromís amb el manteniment de la plantilla i la producció. És lògic que el percentatge que es destina al capítol 1 sigui alt perquè el pressupost global està retallat des del 2011. La inversió en capítol 1 és inversió en producció.

§  Autonomia de gestió i funcionament de les empreses de la CCMA sense ingerències del govern i amb respecte a la negociació col·lectiva i als acords laborals per part de l’administració.

§  Manteniment de les línies de producció pròpia, atenció urgent a la programació infantil i juvenil, impuls a la producció de continguts més enllà de la programació generalista dels programes en directe i reactivació de l’ús de les unitats mòbils pròpies.

§  Un pressupost suficient per acabar amb la retallada pressupostària que s’arrossega des del 2011 i que provoca inestabilitat i estancament.

§  Participació de les treballadores i els treballadors en l’estratègia empresarial i organitzativa de l’empresa i en l’elaboració del pla estratègic.

 En resposta a les nostres inquietuds, han afirmat: “La plantilla no és un problema”, i “S’ha d’impulsar el relleu generacional amb la incorporació de nou talent”. Pel que fa a producció, han dit: “N'hem de fer més i millor, aprofitant el talent intern i la col·laboració externa” “La concepció de continguts cada vegada serà més omnicanal.” 

La prioritat expressada pel nou equip directiu és revertir la retallada pressupostària i confien aconseguir un pressupost millorat per al 2023. Prioritzen el contracte programa que s’ha d’acordar amb el govern i iniciar un pla estratègic elaborat amb la participació de les treballadores i els treballadors.

Sobre la nova estructura de comandament, el projecte encara està en procés, i el que es pretén amb les noves àrees de direcció és “una forma més transversal i no tan vertical de funcionament”, “entenent la transversalitat com la col·laboració de persones de diferents àmbits en els projectes”. I sobre la dependència del govern i de Funció Pública, han dit que són conscients que cal transparència en la gestió, explicar millor les nostres necessitats com a empresa i alhora han afirmat: “Hem de tenir capacitat per prendre decisions”. El Consell també s’ha compromès a l’aplicació i el desenvolupament del Pla d’Igualtat.

Ha faltat concreció en algunes qüestions apuntades en el pacte dels tres partits, com ara els canvis societaris o la política d’immobles, que estan en període de reflexió. 

Podem dir que en aquesta primera reunió hem constatat un canvi d’estil de la direcció de la CCMA, i esperem que amb el temps es confirmi i es mantingui l’oferta de diàleg i de participació mostrada avui, així com el compromís manifestat pel Consell amb la plantilla, la producció interna i la democratització de les relacions laborals.