dijous, 6 de juny del 2024

Sobre l’ús de Tickelia

La direcció vol implantar un nou sistema de digitalització i tractament de despeses personals o de producció amb l’aplicació Tickelia, que s’ha de descarregar al mòbil (personal o professional) de la persona que ha de justificar qualsevol despesa.

Al Comitè hem rebut moltes consultes sobre aquest nou sistema, perquè moltes de les persones que han de fer aquesta gestió no disposen d’un telèfon corporatiu i, a més, pot ser que els mòbils particulars no tinguin els requisits tècnics i de memòria per a la nova aplicació.

En el cas que l'app Tickelia es descarregui en un telèfon o un entorn web de titularitat de la CCMA, no hi ha cap inconvenient, si es compleix la legislació en matèria de protecció de dades. El problema el tenim si s'utilitza en els mòbils i ordinadors personals dels treballadors.

Els riscos que s’observen en un primer moment, segons la llei, són els següents:

1. L'art. 17 de la llei 10/2021 indica que l'empresa no pot exigir la instal·lació de programes o aplicacions en dispositius de propietat de la persona treballadora.

2. La legislació en matèria de protecció de dades també indica que el consentiment de la persona ha de ser lliure, informat i específic. Per tant, si és obligatori per al treballador, no es pot dir que el consentiment és lliure.

L’empresa externa (INOLOGY, titular de l'aplicació Tickelia) recapta per compte de la CCMA dades identificatives i també altres dades més sensibles des de la perspectiva laboral, com pot ser la geolocalització dels terminals per calcular quilometratges, dades bancàries, etc. Recaptar dades com la geolocalització pot resultar desproporcionat per a la finalitat perseguida.

Per tot el que exposem i els dubtes que genera l’aplicació entre la plantilla que l’hauria de fer servir, hem demanat a la direcció que aturi la posada en marxa d’aquest nou sistema per poder avaluar la idoneïtat de l'eina des de la perspectiva de la protecció dels drets i les llibertats dels treballadors.

dijous, 30 de maig del 2024

DESINFORMACIÓ AL PORTAL INTERN SOBRE EL TRASLLAT DE SEUS DE GIRONA


Aquest dijous, mentre els representants dels treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio ens hem reunit amb una representació de la direcció de la CCMA per fer-los veure els greus inconvenients laborals, logístics i reputacionals d’unificar les delegacions de tele i de ràdio de Girona a la seu de la Delegació del Govern, el Portal Intern ha publicat una nota enganyosa que distorsiona completament la realitat. És un fet sempre imperdonable però encara més si es fa en un mitjà de comunicació públic.

A la reunió, els representants dels treballadors hem manifestat amb unanimitat la nostra rotunda oposició a la decisió presa pel Consell de Govern de la CCMA, que té com a principals arguments crear un aparador de la marca 3Cat al centre de Girona i activar les tan famoses palanques econòmiques, venent-se les actuals seus de tele i ràdio a la capital gironina, que són de propietat de la CCMA.

La direcció ha reiterat repetidament que “la decisió està presa” i amb l’aprovació del Consell de Govern volen imposar el trasllat i unificació de les dues delegacions cap a un espai clarament inadequat.

No és veritat que s’hagi creat “una comissió tècnica amb treballadors per definir les característiques del nou espai”. I a més, a la nota de la direcció publicada al Portal Intern s’obvia que l'espai elegit sigui compartit amb dependències del Govern.

No ens conformem amb una rectificació. Exigim encara molta més transparència i diàleg per escollir, sense ni compromisos governamentals ni decisions precipitades, el futur de les delegacions de TV3 i Catalunya Ràdio a Girona.

En un comunicat de la setmana passada, demanàvem l’aturada del projecte i que es tingués en compte l’oposició al projecte de tots els representants dels treballadors, comitès d’empresa, consells professionals i delegada dels treballadors de Girona La direcció ha d'aturar el trasllat de seus a Girona

Nota del Comitè d’empresa adreçada a la direcció sobre la publicació al Portal de notícies:

 Benvolguts,

Ens adrecem a vosaltres per reclamar que rectifiqueu al més aviat possible la notícia del Portal Intern, (publicada mentre estàvem encara en una reunió els representants dels treballadors amb la direcció),   en referència al trasllat de seu de les delegacions de Girona en què es diu: “Es crea una comissió tècnica amb treballadors i treballadores per definir les característiques del nou espai”. Això no és cert.

 

No s’ha constituït cap comissió de treball i la publicació reflecteix un consens que no existeix i que ha quedat molt clar en la reunió en què s’ha comunicat per part de la direcció que la decisió del trasllat al local de Santa Caterina de les delegacions de TV3 i Catràdio està presa i avalada pel Consell de govern, ignorant l’oposició unànime dels representants dels treballadors.

Reiterem que exigim una rectificació immediata d’aquesta notícia


MÉS DE 200 CONTRACTES FIXOS

 Aquestes últimes setmanes de maig i principis de juny, s'estan fent les conversions a contracte fix de la totalitat dels 139 llocs de treball del procés de regularització dels indefinits no fixos.

 

Així mateix, s'estan cobrint amb contracte fix la majoria de les 81 places de la taxa de reposició del 2024, corresponents a les baixes i vacants de l'any 2023, així com algunes vacants d'anys anteriors que encara estaven pendents de la finalització de concursos. La cobertura d'algunes de les vacants per promoció interna produeix també rebots en els llocs de treball de procedència, per exemple OPIs fixos que  promocionen a ajudants de realització i que generen vacants d’OPI.

 

Són, per tant, més de 200 contractes fixos en poques setmanes, un 10% de la plantilla. Això ha estat possible per la persistència en la reclamació de la recuperació de llocs de treball perduts des de les retallades del 2012, de la regularització dels indefinits no fixos i la realització dels processos de selecció corresponents.


D'altra banda, a la Comissió de Contractació continuarem reclamant un protocol que ens permeti al Comitè poder fer un seguiment efectiu de la gestió de les llistes a l'hora de fer promocions i contractacions tant temporals com indefinides.


Cal seguir endavant. Les vacants de 2024 s'han de cobrir al més aviat possible, s'han de prorrogar les llistes dels concursos que caduquen aquest any i s'han d'estabilitzar també els nous llocs de treball derivats de l'increment de producció i dels nous projectes.

dimarts, 28 de maig del 2024

S’HA DE PRORROGAR LA VIGÈNCIA DE LES LLISTES DELS CONCURSOS DE SELECCIÓ

Des que es va aixecar l’embargament de la contractació decretat pel govern a les empreses públiques hem pogut posar en marxa desenes de concursos per cobrir les vacants i  tenir llistes per a la contractació temporal.

Quan vam poder reprendre els concursos de selecció, ja vam advertir que només dos anys de vigència de les llistes seria insuficient i obligaria els candidats a presentar-se reiteradament al mateix concurs.

Hi ha diverses raons per prorrogar la vigència: la complexitat logística i tècnica de la selecció per a les diverses especialitats professionals del conveni comporta processos molt llargs --a més, hem tingut una pandèmia que ha interferit en alguns concursos-- i els candidats i candidates han de fer un gran esforç i dedicar molts mesos, de vegades anys, a unes proves que s’allarguen en el temps i, en canvi, tenen una vigència de només dos anys.

Per tot això, des del Comitè hem plantejat a la direcció de Recursos Humans que les llistes que no s’han esgotat i que estan a punt de caducar aquest any es prorroguin un any per poder continuar amb l’adjudicació de vacants, algunes de les quals ja s’han generat però no s’aprovaran per exigències burocràtiques de la Direcció i de l’Administració fins a l’any que ve.

De moment, la direcció de Recursos Humans, la mateixa que fa tantes contractacions fixes com vol, de lliure designació i sense fer exàmens als candidats dels nivells H i O, s’ha negat a prorrogar les llistes dels llocs de conveni.

Des del Comitè reclamem diàleg i negociació, i que atengui les propostes que li fem per resoldre els problemes reals que té l’empresa i els seus treballadors.

dimecres, 22 de maig del 2024

LA DIRECCIÓ HA D’ATURAR EL TRASLLAT DE LES SEUS DE TV3 i CATRÀDIO DE GIRONA

 


La direcció ha decidit unificar les delegacions de TV3 i Catalunya Ràdio de Girona en una sola seu al centre de la ciutat, a l’espai Santa Caterina, al complex de la seu de la Generalitat. 

Aquest projecte es vol imposar sense exposar els objectius clars d’aquesta operació i contra l'opinió dels treballadors afectats i amb un informe contrari de les delegades de prevenció. 

Els motius de l'àmplia oposició a aquest trasllat són els següents: 

  • No hi ha espai suficient  per a la gent ni per als materials i equipaments de treball necessaris. 
  • El local forma part del complex de la seu del Govern, i això compromet l'activitat professional, la independència i la imatge dels nostres mitjans.
  • La ubicació de la nova seu al centre de la ciutat és un aparador que empitjora les condicions de seguretat i laborals del personal i de les instal·lacions.

 

Els comitès d'empresa, les delegades de Prevenció i Salut, la delegada dels treballadors de Girona i els consells professionals hem reclamat en diverses ocasions que es reconsideri la decisió del trasllat cap a aquest local. En lúltima reunió amb la direcció hem reclamat que es retiri el projecte actual i que es comenci de zero amb un procés més transparent i participatiu. 

Des dels comitès d'empresa no comprenem l’obstinació de la direcció en forçar aquest trasllat després de totes les observacions laborals, professionals i sindicals que els hem fet els representants dels treballadors.

Recollida de propostes per incloure al Pla de Formació 2024

Des de la Comissió de Formació us volem informar que s’ha obert el període per elaborar el Pla 2024 i també, un any més, us demanem que ens feu arribar les peticions per a aquest exercici nou:

https://forms.office.com/e/tAXpzg6PKM

Després d’anys d’insistència per part del Comitè, l’any passat es va fer un primer curs de formació promocional de tècnic/a de so, entre els molts que tenim demanats. És un tema en el que venim insistint doncs és important per facilitar les oportunitats de promoció i de canvi de carrera professional. Aquest 2024, el departament de formació els inscriu dins d’un programa anomenat “Camins de Talent”.

Des del Comitè també hem aconseguit que el pressupost destinat a beques s’incrementi fins als 40.000 euros per al 2024  així com un nou redactat del reglament de beques que millora l’objectivitat, la igualtat i la transparència en els criteris d’atorgament i que té com a objectiu que tothom que vulgui i faci l’esforç de formar-se tingui un ajut econòmic.

Malgrat el compromís d’incrementar l’oferta de formació per a les delegacions, la de l’any 2023 ha continuat sent molt reduïda. Hem insistit, pel curs 2024, en la necessitat de fer formació amb cursos presencials a les delegacions i no exclusivament en línia.

Pel que fa a la formació d’idiomes s’ha fet una nova licitació per a l’anglès que ha implicat un canvi de proveïdor i també un endarreriment en l’inici dels cursos.

Cada vegada que hi ha una nova licitació ens trobem amb el mateix problema per la lentitud del tràmit.

Hem recordat  a la direcció que la data de finalització del contracte se sap amb molta antelació i per tant també es pot iniciar el procés d’una nova licitació amb l’antelació suficient.

D’altra banda, una bona notícia és que es doblen les llicències d’anglès que passaran de 75 a 150 i esperem que d’aquesta manera es redueixin molt les llistes d’espera.

També han començat ja els cursos de català per als nivells C1 i C2 els mesos de gener i febrer de 2024.

De les propostes que els treballadors vam incloure al pla de formació de 2023 se n’han fet 8 d’un total de 39 tot i que algunes estan preparació.

Recursos Humans es planteja com a objectius aconseguir un mínim de formació anual per persona de 8hores i incrementar el nombre d'hores de formació en els departaments amb menys hores, alineant les formacions amb els projectes que s’han definit com a estratègics per el 2024.

Les conclusions que el departament de Formació extreu dels resultats del pla de 2023 principalment són:

S’han fet més formacions dins de jornada que fora de jornada(73% vs. 24%) i aquestes han tingut significativament més assistents (66% vs.6%).

Homes i dones fan més formació dintre de la seva jornada (55% i 57%, respectivament).

Fora de jornada, són les dones qui hi dediquen més hores (33% vs.27% que dediquen els homes).

Respecte de l'autoaprenentatge, ha estat més seguit per homes (18%) que per dones (10%).

Us copiem el quadre resum amb el repartiment per direccions i àrees de coneixement:

  

Direcció

Nombre AF

Àrea de coneixement

Inversió

Comissió d'igualtat

3

Benestar i Prevenció de Riscos

17.259

Gestió Pressupostària, Empresa Verda i Serveis Generals

9

Comunicació Audiovisual

11.340

Infraestructures Digitals i Tecnològiques

63

Desenvolupament Directiu

15.617

Innovació, Recerca i Estratègia Digital

9

Eines TIC

3.480

Negoci i Màrqueting

1

Enginyeria

35.591

Oficina d'Estratègia Corporativa

6

Gestió i organització

37.428

Organització, Processos i Recursos Humans

10

Habilitats personals

32.556

Ràdio

2

Idiomes

51.822

Televisió

31

Igualtat i Perspectiva de gènere

4.843

Transversal

36

Imatge i Disseny

11.378

Total

160

Innovació i Digital

6.141

 

 

Tecnologia Audiovisual

29.700

 

 

(*) Nombre AF: nombre d’accions formatives

divendres, 8 de març del 2024

Manifest del 8m a TV3

 


Reivindiquem el 8-M cada dia als nostres centres de treball i lluitem per erradicar les desigualtats i les discriminacions de gènere dins el món laboral i a la societat en general, perquè amb la corresponsabilitat tothom hi guanya.

Per aconseguir-ho reclamem:

·        Avançar en la implementació dels plans d’igualtat a les empreses, per acabar amb la bretxa salarial entre dones i homes.

 ·        Establir polítiques de conciliació corresponsable del temps social i del temps laboral, repensant el temps de treball i d’oci des d’una perspectiva integral i feminista.

 ·        Incloure les cures a l’estat del benestar, per la qual cosa és necessari un gran pacte dotat de recursos, que incorpori el sector de les cures en sentit ampli, és a dir, les cures a la infància, les cures de llarga durada per a persones dependents i amb diversitat funcional.

 ·        Reduir de manera progressiva la jornada laboral setmanal, sense reducció de salari, que permeti treballar menys, distribuir les feines i viure millor.

 ·        Crear un registre públic i obligatori dels protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe que permeti fer un seguiment de les empreses que incompleixin la seva obligació en matèria de prevenció i lluita contra les violències masclistes al centre de treball.

 ·        Impulsar, mitjançant la negociació col·lectiva, increments salarials, especialment en els sectors més feminitzats. 

 ·        Endegar polítiques preventives amb perspectiva feminista. Per fer-ho, cal modificar la Llei de prevenció de riscos laborals  i el Reglament dels serveis de prevenció . Hi ha mancances respecte de les afectacions i les patologies diferencials entre les dones i els homes dins el món laboral.

 ·        Implementar els permisos per conciliar la vida laboral, la personal i la familiar amb plenes garanties i sense causar cap tipus de penalització ni laboral ni personal ni familiar a la persona que s’hi aculli, amb especial èmfasi en les famílies monoparentals sense xarxa de suport, com són les dones migrants. Per això, reclamem que el permís de 8 setmanes per cura d’infants fins als 8 anys sigui remunerat íntegrament, tal com estableix la Directiva de la UE. 

 ·        Defensem l’existència del permís de lactància, que dona resposta a una necessitat en els primers mesos de vida de l’infant, així com l’existència del permís de 8 setmanes per cura de menors, que respon a un altre tipus de necessitat dels menors.

·        Exigir una formació i una educació integrals i obligatòries per sensibilitzar i erradicar els estereotips que discriminen les dones. 

 ·        És urgent un canvi en les polítiques de cures per dignificar la vida de les persones a les residències de gent gran, tan de les persones internes com dels professionals que hi treballen. A banda, s’han de millorar amb perspectiva de gènere les polítiques de salut i les condicions de vida de la gent gran.

Per acabar, us animem a participar als actes i a les manifestacions d’aquest 8-M per trencar estereotips i construir, juntes i junts, un món més lliure per a tothom.

En aquests moments convulsos en què cal alçar-se contra fronteres i genocidis, alcem junts la veu també contra la precarietat i per la justícia social

 

Visca el 8M