dimecres, 22 de maig del 2024

LA DIRECCIÓ HA D’ATURAR EL TRASLLAT DE LES SEUS DE TV3 i CATRÀDIO DE GIRONA

 


La direcció ha decidit unificar les delegacions de TV3 i Catalunya Ràdio de Girona en una sola seu al centre de la ciutat, a l’espai Santa Caterina, al complex de la seu de la Generalitat. 

Aquest projecte es vol imposar sense exposar els objectius clars d’aquesta operació i contra l'opinió dels treballadors afectats i amb un informe contrari de les delegades de prevenció. 

Els motius de l'àmplia oposició a aquest trasllat són els següents: 

  • No hi ha espai suficient  per a la gent ni per als materials i equipaments de treball necessaris. 
  • El local forma part del complex de la seu del Govern, i això compromet l'activitat professional, la independència i la imatge dels nostres mitjans.
  • La ubicació de la nova seu al centre de la ciutat és un aparador que empitjora les condicions de seguretat i laborals del personal i de les instal·lacions.

 

Els comitès d'empresa, les delegades de Prevenció i Salut, la delegada dels treballadors de Girona i els consells professionals hem reclamat en diverses ocasions que es reconsideri la decisió del trasllat cap a aquest local. En lúltima reunió amb la direcció hem reclamat que es retiri el projecte actual i que es comenci de zero amb un procés més transparent i participatiu. 

Des dels comitès d'empresa no comprenem l’obstinació de la direcció en forçar aquest trasllat després de totes les observacions laborals, professionals i sindicals que els hem fet els representants dels treballadors.

Recollida de propostes per incloure al Pla de Formació 2024

Des de la Comissió de Formació us volem informar que s’ha obert el període per elaborar el Pla 2024 i també, un any més, us demanem que ens feu arribar les peticions per a aquest exercici nou:

https://forms.office.com/e/tAXpzg6PKM

Després d’anys d’insistència per part del Comitè, l’any passat es va fer un primer curs de formació promocional de tècnic/a de so, entre els molts que tenim demanats. És un tema en el que venim insistint doncs és important per facilitar les oportunitats de promoció i de canvi de carrera professional. Aquest 2024, el departament de formació els inscriu dins d’un programa anomenat “Camins de Talent”.

Des del Comitè també hem aconseguit que el pressupost destinat a beques s’incrementi fins als 40.000 euros per al 2024  així com un nou redactat del reglament de beques que millora l’objectivitat, la igualtat i la transparència en els criteris d’atorgament i que té com a objectiu que tothom que vulgui i faci l’esforç de formar-se tingui un ajut econòmic.

Malgrat el compromís d’incrementar l’oferta de formació per a les delegacions, la de l’any 2023 ha continuat sent molt reduïda. Hem insistit, pel curs 2024, en la necessitat de fer formació amb cursos presencials a les delegacions i no exclusivament en línia.

Pel que fa a la formació d’idiomes s’ha fet una nova licitació per a l’anglès que ha implicat un canvi de proveïdor i també un endarreriment en l’inici dels cursos.

Cada vegada que hi ha una nova licitació ens trobem amb el mateix problema per la lentitud del tràmit.

Hem recordat  a la direcció que la data de finalització del contracte se sap amb molta antelació i per tant també es pot iniciar el procés d’una nova licitació amb l’antelació suficient.

D’altra banda, una bona notícia és que es doblen les llicències d’anglès que passaran de 75 a 150 i esperem que d’aquesta manera es redueixin molt les llistes d’espera.

També han començat ja els cursos de català per als nivells C1 i C2 els mesos de gener i febrer de 2024.

De les propostes que els treballadors vam incloure al pla de formació de 2023 se n’han fet 8 d’un total de 39 tot i que algunes estan preparació.

Recursos Humans es planteja com a objectius aconseguir un mínim de formació anual per persona de 8hores i incrementar el nombre d'hores de formació en els departaments amb menys hores, alineant les formacions amb els projectes que s’han definit com a estratègics per el 2024.

Les conclusions que el departament de Formació extreu dels resultats del pla de 2023 principalment són:

S’han fet més formacions dins de jornada que fora de jornada(73% vs. 24%) i aquestes han tingut significativament més assistents (66% vs.6%).

Homes i dones fan més formació dintre de la seva jornada (55% i 57%, respectivament).

Fora de jornada, són les dones qui hi dediquen més hores (33% vs.27% que dediquen els homes).

Respecte de l'autoaprenentatge, ha estat més seguit per homes (18%) que per dones (10%).

Us copiem el quadre resum amb el repartiment per direccions i àrees de coneixement:

  

Direcció

Nombre AF

Àrea de coneixement

Inversió

Comissió d'igualtat

3

Benestar i Prevenció de Riscos

17.259

Gestió Pressupostària, Empresa Verda i Serveis Generals

9

Comunicació Audiovisual

11.340

Infraestructures Digitals i Tecnològiques

63

Desenvolupament Directiu

15.617

Innovació, Recerca i Estratègia Digital

9

Eines TIC

3.480

Negoci i Màrqueting

1

Enginyeria

35.591

Oficina d'Estratègia Corporativa

6

Gestió i organització

37.428

Organització, Processos i Recursos Humans

10

Habilitats personals

32.556

Ràdio

2

Idiomes

51.822

Televisió

31

Igualtat i Perspectiva de gènere

4.843

Transversal

36

Imatge i Disseny

11.378

Total

160

Innovació i Digital

6.141

 

 

Tecnologia Audiovisual

29.700

 

 

(*) Nombre AF: nombre d’accions formatives

divendres, 8 de març del 2024

Manifest del 8m a TV3

 


Reivindiquem el 8-M cada dia als nostres centres de treball i lluitem per erradicar les desigualtats i les discriminacions de gènere dins el món laboral i a la societat en general, perquè amb la corresponsabilitat tothom hi guanya.

Per aconseguir-ho reclamem:

·        Avançar en la implementació dels plans d’igualtat a les empreses, per acabar amb la bretxa salarial entre dones i homes.

 ·        Establir polítiques de conciliació corresponsable del temps social i del temps laboral, repensant el temps de treball i d’oci des d’una perspectiva integral i feminista.

 ·        Incloure les cures a l’estat del benestar, per la qual cosa és necessari un gran pacte dotat de recursos, que incorpori el sector de les cures en sentit ampli, és a dir, les cures a la infància, les cures de llarga durada per a persones dependents i amb diversitat funcional.

 ·        Reduir de manera progressiva la jornada laboral setmanal, sense reducció de salari, que permeti treballar menys, distribuir les feines i viure millor.

 ·        Crear un registre públic i obligatori dels protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe que permeti fer un seguiment de les empreses que incompleixin la seva obligació en matèria de prevenció i lluita contra les violències masclistes al centre de treball.

 ·        Impulsar, mitjançant la negociació col·lectiva, increments salarials, especialment en els sectors més feminitzats. 

 ·        Endegar polítiques preventives amb perspectiva feminista. Per fer-ho, cal modificar la Llei de prevenció de riscos laborals  i el Reglament dels serveis de prevenció . Hi ha mancances respecte de les afectacions i les patologies diferencials entre les dones i els homes dins el món laboral.

 ·        Implementar els permisos per conciliar la vida laboral, la personal i la familiar amb plenes garanties i sense causar cap tipus de penalització ni laboral ni personal ni familiar a la persona que s’hi aculli, amb especial èmfasi en les famílies monoparentals sense xarxa de suport, com són les dones migrants. Per això, reclamem que el permís de 8 setmanes per cura d’infants fins als 8 anys sigui remunerat íntegrament, tal com estableix la Directiva de la UE. 

 ·        Defensem l’existència del permís de lactància, que dona resposta a una necessitat en els primers mesos de vida de l’infant, així com l’existència del permís de 8 setmanes per cura de menors, que respon a un altre tipus de necessitat dels menors.

·        Exigir una formació i una educació integrals i obligatòries per sensibilitzar i erradicar els estereotips que discriminen les dones. 

 ·        És urgent un canvi en les polítiques de cures per dignificar la vida de les persones a les residències de gent gran, tan de les persones internes com dels professionals que hi treballen. A banda, s’han de millorar amb perspectiva de gènere les polítiques de salut i les condicions de vida de la gent gran.

Per acabar, us animem a participar als actes i a les manifestacions d’aquest 8-M per trencar estereotips i construir, juntes i junts, un món més lliure per a tothom.

En aquests moments convulsos en què cal alçar-se contra fronteres i genocidis, alcem junts la veu també contra la precarietat i per la justícia social

 

Visca el 8M

dijous, 7 de març del 2024

Reivindiquem el 8M: Aquest divendres, a les 12.00, tothom a la pedra

El Comitè d'Empresa i els consells professionals d'Informatius i Programes convoquem tothom per participar en els actes reivindicatius del 8M.

 

DIVENDRES 8 de març, a les 12.00, TOTHOM A LA PEDRA

Farem un acte amb la participació de diverses companyes que exposaran els objectius cara al nou Pla d'Igualtat que s'ha de començar a negociar enguany, i es farà la lectura d'un manifest reivindicatiu.

(Si plou farem l'acte al garatge de les Unitats Mòbils)

 

Igualmentconvidem tothom a participar en les activitats, sessions i xerrades que s'estan fent amb motiu del 8M i que podeu veure al portal intern.

 

Recordem que hi ha una vaga de 24 hores convocada i que tothom que s'hi vulgui adherir té la cobertura sindical i legal per fer-ho.

 

Animem totes a participar en la manifestació feminista de la tarda a Barcelona i a altres ciutats catalanes.

 

VISCA EL 8M! Unides contra la precarietat, les fronteres i els genocidis

dijous, 1 de febrer del 2024

ORGANIGRAMA, GAIP i VALORACIÓ DE CATEGORIES

 Més canvis a l’organigrama

Aquest Nadal passat la direcció de la CCMA ha tornat a fer acomiadaments de caps per fer lloc a nous comandaments en alguns punts de l’organigrama.

A part de les remodelacions sorgides pels acomiadaments, que afecten significativament el Departament de Recursos Humans, s’han eliminat o mogut de posició alguns alts càrrecs de lliure designació i comencen els processos per elegir-ne de nous.

En definitiva, la direcció de la CCMA continua reforçant el núvol, amb l’ascens a una nova direcció corporativa de Dani Hernández al capdavant d’Estratègia i Comunicació. També és significatiu el trasllat de Joan Bosch (fins ara a Direcció Financera i màxim responsable de les infraestructures de la CCMA) a La Marató. Queda pendent la seva substitució, en un moment que hi ha engegades diverses obres d'envergadura (ampliació de la redacció a l'edifici Ponent, un nou auditori, un nou control al CPA, substitució de la lluerna de la coberta  del CEI) i d’altres d’importants, pendents d'engegar; també cal fer front a les mancances estructurals de Catalunya Ràdio a Diagonal i la incògnita del trasllat -o no- a Mediacity.

 

La direcció tècnica (Direcció d’Infraestructures Digitals i Tecnològiques) unifica definitivament Explotació i Emissió Tècnica sota la responsabilitat de Toni Roig; i a Comercial (Negoci i Màrqueting) queda pendent la designació d’un nou cap de Màrqueting.

A les direccions de TV3 i de Catalunya Ràdio, l’organigrama es manté com estava.

Molts d’aquests moviments a l’organigrama serveixen per consolidar el control de la direcció corporativa en els àmbits que consideren estratègics de la comunicació corporativa, el màrqueting i la gestió d’immobles.

Des del punt de vista dels Treballadors, el més preocupant és l’herència de futur per a la CCMA d’un núvol farcit de noves incorporacions.

Quan aquests directius siguin substituïts per altres persones, al pròxim canvi de direcció, només hi haurà dues opcions: recol·locacions improbables o indemnitzacions sucoses a compte de la massa salarial.

 

La direcció haurà de facilitar la informació en els concursos del nivells H i nivell 0

El Comitè va demanar a la direcció la informació necessària en els processos de selecció de lliure designació. Després de diverses negatives, es va instar la mediació de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP). En aquest procediment, la direcció ha accedit a facilitar tota la informació necessària dels escollits i dels aspirants dels processos de selecció dels llocs de treball de nivell H i de nivell 0.  

Ha quedat molt clar que els representants dels treballadors tenim una legitimitat superior per demanar qualsevol informació, a l'empara de les lleis de transparència, ja que la CCMA pertany al sector públic.

 

Les resolucions de les autoritats diuen que als processos de lliure designació és imprescindible extremar la transparència i, per tant, totes les entitats del sector públic han de fer un retiment de comptes més intensiu en aquests processos de selecció.

 

Bases per a una nova valoració de categories

El Comitè d’empresa hem plantejat a la direcció les condicions d’inici per a una nova valoració de categories, que haurà d’actualitzar les descripcions de lloc de treball (DLTs) de tothom.

D’entrada, cal un fons pressupostari suficient i pactar les bases de la futura valoració, incloent-hi el pla de formació i reciclatge per a la plantilla.

Els representants dels treballadors proposem: 

  • Establir un fons per a la nova valoració de categories, que es podrà aplicar amb caràcter plurianual.
  • La distribució d’aquest Fons seria de la manera següent:

1.    als sous base de tots els nivells de l’A a la G, per sobre dels increments que estableixin les lleis de pressupostos ;

2.    fons per a les categories/llocs de treball que poden canviar de nivell. 

  • Establiment de nivells mitjans entre l’E i F i també l’F i el G.
  • Cap treballador/treballadora dels nivells de l’A a la G, quedarà per sota del seu nivell salarial consolidat actual
  • S’establiran grups professionals, com marca la llei. La mobilitat horitzontal entre llocs de treball la determinarà la Comissió Paritària de Valoració

Es garantirà el manteniment de la plantilla, els increments de plantilla de taxa de reposició i els que es pactin els anys successius. No es reduirà en cap cas el nombre de llocs de treball de conveni dels quals partim el 2024.

La direcció, per la seva banda, ha demanat temps per estudiar les nostres condicions i ha proposat un calendari de treball, començant per una llista amb els nous perfils necessaris per als nous processos i models de producció que estem estudiant des del Comitè d’empresa.

divendres, 15 de desembre del 2023

Nous models de producció / Projecte de Contracte Programa / Cap a una nova valoració de categories

 Models de producció segons el tipus de contingut

 

La direcció ha compartit amb els Comitès d'Empresa el seu catàleg de models de producció. Fa mesos que els estan assajant en funció del tipus de programa i dels recursos tècnics disponibles.

Aquests nous models de producció tenen afectació directa sobre els llocs de treball i les categories de les persones que participen en la producció. En alguns casos, afegeixen tasques noves, i en altres s'eliminen o es reconverteixen categories que hi participaven fins ara.

En aquest àmbit dels perfils professionals, des dels Comitès hem advertit a la direcció que no poden implantar modificacions en les descripcions de lloc de treball sense la participació dels treballadors afectats i sense la negociació i acord amb els seus representants. 

A continuació afegim el quadre del catàleg de models professionals que ens han mostrat, amb exemples de tipologies de programes actuals:


https://drive.google.com/file/d/1A_gSodfSpLbz3Xf8dAl3Um5dfRZN0KJO/view?usp=drive_link


Projecte de Contracte Programa: la direcció evita fixar quotes de producció interna

 

El Consell de Govern de la CCMA ha presentat als Comitès d'Empresa la proposta de Contracte Programa que ha d'acordar amb el govern de la Generalitat. Recordem que des de l'any 2009, la CCMA no ha aconseguit l'aprovació de cap dels seus projectes de Contracte Programa, i que això ha provocat la inestabilitat financera dels mitjans públics durant més d'una dècada. Des dels Comitès reiterem la necessitat que les empreses de la Corporació comptin amb un pressupost plurianual estable i suficient per complir amb les obligacions de servei públic i com a principal indústria audiovisual de Catalunya.

 

Els Comitès hem emès l'informe previ sobre el text del projecte, del qual destaquem positivament la petició d'aportació pública i el manteniment de plantilla. Ara bé, tot i que el text de la direcció sosté que “potenciarà la producció pròpia de programes...”, no es compromet amb les quotes de producció interna establertes en altres projectes de Contracte Programa i que estan recollides en la disposició addicional 6a del conveni col·lectiu: PRODUCCIÓ INTERNA: la direcció defensarà en la negociació del contracte programa amb el govern de la Generalitat un nivell de producció interna d’un mínim del 65% del total ...”. Des dels Comitès estem en desacord i preocupats per aquest incompliment, i hem alertat de la desconfiança que això genera cap a la direcció de la Corporació.

En l’informe dels Comitès també hem plantejat que es concreti el finançament de la nova valoració de categories que s'ha d'emprendre, el reforç de les dotacions a les delegacions i l'agilitat en la cobertura de les vacants, entre altres qüestions.


Link INFORME PREVI


Cap a una nova valoració de categories

 

L'última valoració de categories va finalitzar l'any 2005. Aquella actualització no va poder recollir els canvis derivats de la digitalització i de les noves tecnologies que s'han anat implantant posteriorment. A més, també tenim pendent l'establiment dels grups professionals perquè la llei ens hi obliga.  

Per tot plegat, és important fer una revisió de l'actual sistema de classificació i de totes les descripcions de lloc de treball. 

Aquesta nova valoració requereix un finançament imprescindible que reconegui l'increment de productivitat, la incorporació de noves competències i habilitats en els llocs de treball actuals i la inclusió de nous perfils professionals. I s'ha d'evitar que les polivalències afegides generin destrucció de llocs de treball.

També s'han d'establir amb claredat els itineraris de formació i promoció professional, entre altres qüestions, com la descripció i valoració dels nivells H i O.

A finals de gener, el Comitè d'Empresa presentarà a la direcció les condicions prèvies per iniciar el procés per a una nova valoració de categories.