dimecres, 8 de març de 2023

8M a TV3

 

Manifest 8M del 2023

Un cop més tornem a estar aquí, el Dia Internacional de les Dones Treballadores, i les coses no han canviat tant com voldríem, però sí que podem dir que cada any som més fortes i tenim més consciència dels nostres drets i ens rebel·lem contra les injustícies i la desigualtat.

Per això reclamem acabar amb la bretxa salarial perquè al món , i també a la CCMA, les dones treballadores no cobrem el mateix que els homes, no se’ns tracta igual que als homes i no tenim les mateixes oportunitats que els homes, i encara es més visible ara que estrenem un organigrama que no respecta la igualtat de gènere.

És per això que exigim: 

Una conciliació real del temps laboral, familiar i personal que permeti una major adaptació horària per a totes i tots. 

Un pla de sensibilització per la corresponsabilitat entre dones i homes on la cura de les criatures i persones dependents no recaigui només en les dones. 

Accions positives que promoguin la promoció professional de les dones, com la recerca activa de candidates i la creació d'oportunitats de carrera professional en els àmbits més feminitzats. 

Formacions específiques per a tota la plantilla, i especialment per als càrrecs de comandaments, que han de ser capdavanters en l'aplicació de les polítiques d'igualtat. 

Difondre el talent femení per afavorir l’empoderament de les dones. 

La creació urgent de la  figura de l'Agent d'Igualtat, que ha de guiar i vetllar per prevenir, evitar i erradicar qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere. 

L’impuls decidit del teletreball com a element afavoridor de la conciliació evitant l'aïllament social i l'obligació de les dones a tenir una presència simultània en la feina i en les tasques domèstiques. 

Erradicació i prevenció de les agressions cap a les dones, defensant la llibertat de totes. Tenim un protocol d'assetjament que la plantilla ha de conèixer. 

Posar especial atenció en aquelles persones amb fills filles amb discapacitat; la CCMA ha de ser precursora de mesures que atenguin les necessitats d'aquestes famílies. 

Us convidem a participar i gaudir de les accions organitzades per la comissió del Pla d'Igualtat.

I us convidem a la participació activa dels actes i les manifestacions vinculats al 8 de març arreu de Catalunya, perquè cal demostrar que estem més fortes que mai. 

 

VISCA EL 8 DE MARÇ, VISCA LA IGUALTAT i VISCA LES DONES!


dimarts, 7 de març de 2023

DIMECRES 8M / El teletreball xoca amb el director de l’Oficina d’Estratègia / Formació complementària de les 35 hores. Nou termini fins al juny del 2023

 DIMECRES 8M, Dia Internacional de les Dones Treballadores

 

Enguany ens sumem a la jornada reivindicativa del 8M amb un acte a la rampa del CPA, dimecres 8 de març, a les 14:45 h, que consistirà en la lectura d’un manifest i una fotografia de grup promoguda per la Comissió del Pla d’Igualtat. (A les 14:45 s’avisarà amb la sirena per megafonia)

 

Hi estem convocades totes les persones que treballem a la CCMA i, molt especialment, les companyes de neteja, menjador, prevenció i serveis.

Us hi esperem a tothom!

 

Les persones que vulguin secundar la convocatòria de vaga general feminista de 24 hores tindran el suport jurídic i sindical per exercir el seu dret.

 

El teletreball xoca amb el director de l’Oficina d’Estratègia

 

S’ha fet la primera reunió entre Recursos Humans i el comitè d’empresa pel seguiment de l’acord de Teletreball.

A tota la CCMA s’han rebut 570 sol·licituds de teletreball de les quals només 10 s’han denegat, la majoria de negatives a dones de l’Àrea de Comunicació que depèn del director de l’Oficina d’Estratègia Corporativa, que es resisteix a reconèixer els acords signats.

Ja hem advertit a la direcció que rectifiqui i no caigui en l’incompliment flagrant dels acords.

D’altra banda, des decomitè hem reclamat analitzar en detall les sol·licituds acceptades i les denegades, que demanen més del 40% de temps de teletreball.

 

De les 570 sol·licituds, el 58% són dones i el 42% homes.

 

Hi ha una certa confusió amb els correus que les persones sol·licitants de teletreball estan rebent. Els missatges no arribaran a temps (6 de març) a tothom. En tot cas, mentre no es rebi la comunicació formal de teletreball, es continuarà amb el règim actual de teletreball que s’estigui fent.

 

 

Formació complementària de les 35 hores. Nou termini fins al juny del 2023

 

S’ha fet la reunió de tancament de les hores de formació complementària a les 35 hores, del període que va del febrer del 2019 a l’octubre del 2019.

El  54% de les persones que tenien formació pendent d’acreditar ja s’han posat completament al dia.

524 persones encara tenen hores pendents (la meitat d’elles tenen entre 20 i menys hores pendents).

 

El comitè d’empresa hem proposat un nou termini per a tothom fins al 30 de juny per promoure el nou campus virtual de formació que, després de diversos endarreriments, serà accessible, si tot va bé, a partir del 15 de març d’enguany. I també per incloure les persones apuntades als cursos de català que s’han ajornat el 2023.

 

La direcció ha acceptat  la nova pròrroga que permet tancar aquest tema oferint a la plantilla la nova eina del Ccampus virtual que serà accessible des de qualsevol dispositiu (PC, smartphone o tauleta) connectat a internet sense necessitat de VPN ni Citrix ni cap accés remot i hem suggerit que es promoguin formacions d’interès general com la divulgació del llibre d’estil o formació general sobre OTT’s.

 

Aquest nou termini fins al 30 de juny (el quart des de l’inici de l’acord) serà improrrogable.

dimarts, 28 de febrer de 2023

L'organigrama de la CCMA, el núvol de sempre

Un any després de l'arribada del nou Consell de Govern de la CCMA, s'ha presentat un nou organigrama molt extens, continuista i difícil de comparar amb l’anterior perquè no hi ha gaires canvis. 

Es manté l'estructura jeràrquica de sempre, amb els mateixos responsables al capdavant de la majoria d'àrees i departaments i la recol·locació d'alguns caps antics. Això sí, amb la superposició de nous càrrecs, molts d'ells fitxats externament, que hauran de justificar les seves funcions amb intervencions redundants sobre altres comandaments.

Destaca la potenciació de l'antiga àrea de Mitjans Digitals (ara Innovació, Recerca i Estratègia Digital), que s'ha dotat de força caps i incorporacions externes. Caldrà veure si també s'incrementa en la mateixa proporció la plantilla necessària per fer la feina.

També cal recordar que, en contrast amb els referèndums de valoració dels directors d'Informatius, no hi ha hagut cap mecanisme obert de consulta i participació de les plantilles de les àrees i departaments en les designacions de l'organigrama. 

Hem comptat uns 300 càrrecs de diferents nivells entre els de sempre, les noves incorporacions, i els que encara están pendents de ser designats o fitxats. 

Aquesta superpoblació del núvol tampoc corregeix la desigualtat de gènere en el conjunt dels alts càrrecs i no correspon a les prioritats de l'empresa, que necessita més efectius per produir, emprendre nous projectes i atendre les necessitats de funcionament.

Per això insistim que calen més treballadors i treballadores i constatem que la reducció del núvol no es veu per enlloc.

dilluns, 20 de febrer de 2023

Esports, Unitats Mòbils i OTT

Recentment ens hem reunit amb la Direcció per parlar sobre tres temes que preocupen a la plantilla: els nous models de producció d’Esports, l’abandonament de les Unitats Mòbils i l’externalització de l’OTT

Els programes de la franja d’esports finalment no es traslladen a platós externs com s’havia anunciat inicialment. La direcció estudia dues opcions que encara s’estan avaluant per produir-los a TV3: amb el control vMix del CPA o bé al control d’Esports amb càmeres PTZ.

Respecte la preocupació d’Unitats mòbils per la degradació dels recursos tècnics per falta d’inversió i adaptació tecnològica i per la pèrdua d’efectius, hem reclamat un pla que reverteixi aquesta dinàmica per tenir equips d’ UM’s actualitzats i amb plantilla suficient per assumir les necessitats de producció de programes amb qualitat.

També hem advertit, un cop mes, dels problemes de planificació que sovint provoquen que es lloguin innecessàriament serveis d’UM’s externes al·legant falta de personal.

Per part de la direcció asseguren que tots dos temes ( Esports i UM’s ) s’haurien de resoldre en el context dels “nous models de producció”, concepte que actualment està en fase de definició i concreció i que passa per la “catalogació” dels diferents tipus de produccions per a destinar-hi més o menys recursos.

També hem parlat del projecte de la nova OTT, que la direcció licitarà perquè la desenvolupi una empresa externa. Des de la nostra part hem fet èmfasi en que la preocupació sobre com afectarà això al dia a dia de les companyes i companys, dels departaments implicats, i hem reclamat la seva participació en els diversos àmbits del projecte.

D’altra banda, per a nosaltres és molt important que el resultat estigui a l’alçada de les expectatives i faci créixer les marques de l’empresa amb continguts de qualitat. Per aquest motiu hem comentat amb la direcció els nostres dubtes sobre aspectes concrets com, per exemple, la qualitat del producte final, la seva implementació i els processos i eines que l’envolten, així com el manteniment a llarg termini i el compliment de la legalitat en matèria de protecció de les dades personals dels subscriptors i del públic en general davant el nou paradigma jurídic (ciberseguretat, privacitat, etc.) ja que si no es dissenya i s'implementa adequadament una bona política de protecció de dades, a part del perjudici reputacional que pot comportar, les sancions econòmiques poden ser milionàries

Increments 2023: un altre incompliment  de la Generalitat

El govern de la Generalitat incompleix l’acord dels increments del 2023.

A la nòmina de gener s’hauria d’haver aplicat l’increment pactat del 2,5% i no ho van fer. Van donar l’excusa de la negociació de pressupostos. Ara ja hi ha pressupostos aprovats, però el govern continua retenint els augments dels seus treballadors i no pensa pagar en la nòmina de febrer el que ens deu.  En relació al conjunt de les administracions públiques de l’Estat, dels Ajuntaments i altres administracions autonòmiques, les persones que depenem de l’administració de la Generalitat som, un cop més, les úniques que no cobraran puntualment els increments.

dijous, 26 de gener de 2023

L’assemblea d’Esports i els treballadors d'unitats mòbils reclamen al Consell de Govern de la CCMA i a la direcció de TV3 que aturin les externalitzacions

L’assemblea que s’ha celebrat a la redacció de d’Esports amb la participació de persones de tot el departament i dels companys d’unitats mòbils i dels equips tècnics de TV3  ha votat unànimement perquè s’aturi el trasllat dels Esports i es freni l’externalització de l’ús de les unitats mòbils. 

L’assemblea ha donat suport al Comitè d’empresa per engegar les accions necessàries per frenar les externalitzacions injustificables i desproporcionades.

S’ha aprovat reclamar una reunió urgent del Consell de Govern de la CCMA amb els treballadors d’Esports perquè respongui sobre el trasllat a un plató extern llogat mentre el plató d’Esports de TV3 estarà desocupat durant tres mesos, i que expliquin amb claredat els plans de futur per a l’àrea d’Esports. 

En relació amb l’externalització de les unitats mòbils, s’ha destacat el darrer cas que s’ha produït amb la cobertura dels Premis Gaudí. Un cop més s’ha llogat una mòbil externa mentre n’hi havia de disponibles a TV3. 

D’altra banda, s’ha debatut sobre els plans de la direcció per canviar el model de producció i s’ha reclamat que s’estableixi una negociació i un diàleg professional sobre aquest canvi de model que només és acceptable en benefici de l’eficàcia sense perdre qualitat dels continguts. 

A l’assemblea s’ha proposat recuperar la campanya “ELS ESPORTS TAMBÉ SOM TV3” juntament amb altres accions, com una pancarta ben visible a les instal·lacions.

També s’assistirà a la comissió de control parlamentari d’aquest divendres i a la del mes de febrer per donar a conèixer la situació als grups parlamentaris.

Totes aquestes externalitzacions innecessàries es produeixen amb l’excusa que no es port contractar el personal tècnic que cal per fer la feina. És una explicació inacceptable i que contrasta amb el fitxatge continu de personal extern per a l’staff directiu. La CCMA prefereix llogar serveis subcontractats per valor de centenars de milers d’euros abans que contractar els càmeres i personal tècnic que fa falta. 

https://www.comitetv3.cat/2023/01/els-esports-un-altre-cop-al-punt-de-mira.htmldivendres, 20 de gener de 2023

Els Esports, un altre cop al punt de mira

Les directora adjunta de TV3 i els responsables de Producció, d'Imatge i d'Esports han comunicat al Comitè i als treballadors de l’Àrea d’Esports que a partir de febrer i durant tres mesos la producció dels programes esportius en directe es farà des d’un estudi extern que podria ser el de Gestmusic que la CCMA té llogat a Sant Just Desvern per al programa “Cuines”.

 

La direcció argumenta que amb l’inici de la nova temporada d'"Eufòria" no hi ha recursos per a tot, i que no hi ha autorització per contractar les 6 persones necessàries per mantenir la producció dels programes en directe d’esports (l'"Onze", "Gol a gol" i altres).

 

Es repeteix la mateixa situació que vam denunciar el mes de desembre quan van traslladar l'"Onze" a un plató llogat a Rubí, que ens van assegurar que era provisional i temporal per un pic de feina.

Ara, per estalviar en personal tècnic (calculem que contractar 6 persones serien uns 30.000 euros mensuals), es farà una inversió superior injustificable de l’ordre de 250.000 euros, en un context de nous fitxatges de directius del núvol.  En canvi, no es destinen recursos a la programació d’esports, que és una línia de producció interna estructural que s’ha de mantenir.

 

En els pròxims dies el Comitè d’Empresa convocarem una assemblea a la redacció d’Esports, oberta a tothom, per parlar entre tots de les accions a emprendre per reivindicar davant la direcció que es mantingui la producció internament i es faci des del plató d’esports amb el personal necessari.

 

D’altra banda, reclamem una reunió  amb direcció de la CCMA perquè es facin les contractacions necessàries per assumir l’increment de producció.

dimecres, 11 de gener de 2023

La futura Plataforma de continguts de la CCMA, pública, d'accés universal i amb desenvolupament intern

Des de fa molts anys el Comitè d’empresa hem reclamat en diversos informes elaborats pels projectes fallits de contracte Programa, la necessitat i la urgència d’impulsar una OTT (Plataforma de continguts audiovisuals) pròpia en català.  Ara, la direcció actual de la CCMA encara aquest repte imprescindible, però tenim informacions que els projectes són d’externalització i això preocupa a la plantilla, especialment en els àmbits tecnològics i de Mitjans digitals. Per aquest motiu, el Comitè d’empresa vam demanar una reunió amb la direcció de la CCMA que s’ha fet aquest dimecres.

 

A la reunió hi han participat la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, la màxima responsable de Mitjans Digitals, Cristina Villà i de la direcció tecnològica, Natàlia Prats. També hi han assistit els consellers de la Corporació, Lluís Garriga i Josep Riera, i el director de Recursos Humans, Romà Vilanova.

 

L’interès de la reunió era conèixer de primera mà el projecte de la CCMA per a la nova OTT que hauria de ser una ambiciosa plataforma pública de continguts audiovisuals, en català i amb associació amb altres entitats que hi vulguin participar.

 

Al Comitè principalment ens preocupa que la direcció vulgui externalitzar la construcció tecnològica de l’OTT.

Considerem molt arriscat cedir a tercers el desenvolupament del principal projecte de la CCMA per als pròxims anys i hem recordat a la direcció que la dependència externa de serveis tecnològics és perjudicial i sovint s’ha hagut d’internalitzar per incompliment de compromisos o per necessitats d’adaptació (com en el cas de Digition en el seu moment).

 

També, des del Comitè hem manifestat, entre altres aspectes, la nostra preocupació per la garantia d’accés universal i públic als continguts de la plataforma, per la protecció i gestió de dades dels futurs usuaris de l’OTT i pel paper assignat al personal intern de desenvolupament i Mitjans Digitals en el projecte.

 

La direcció ha explicat que per a la “construcció” de l’OTT estan preparant una licitació externa, però que l’explotació de la plataforma serà interna i que el control tant de les dades com de l’eina ha de ser de la CCMA.  Sobre el finançament, Rosa Romà s’ha mostrat preocupada per la situació de pròrroga dels pressupostos i confia en la captació de fons europeus per iniciar el projecte.

 

Per la nostra banda, des del Comitè hem reclamat a la direcció un pla de Formació específic per adaptar-nos als nous reptes, més transparència sobre el projecte de l’OTT, i la necessitat de mantenir internament el manteniment i explotació de la futura plataforma. També hem reclamat que es publiqui d’una vegada l’organigrama definitiu i se’ns ha informat que encara queden designacions per fer, entre elles dues noves incorporacions de directius externs, una d’elles a Recursos Humans.


En aquest punt, hem expressat la necessitat de complir els compromisos en matèria de contractació i amb el procés iniciat de conversió dels contractes indefinits no fixos que va encarrilar David de Abàsolo i  hem reiterat  el rebuig pel seu acomiadament que considerem un greu error de la Direcció de Recursos Humans i del Consell de Govern que l’ha aprovat.