dilluns, 8 de maig de 2023

El nivell H i el núvol que creix

Un informe de la Sindicatura de Comptes del 2018 va recollir que la direcció cometia una irregularitat amb la lliure designació dels càrrecs de nivell H del conveniperquè no quedaven garantits els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Des d’aleshoresla direcció publica els concursos d’aquests llocs de treball i, com a mínim, les persones de la plantilla que tenen els requisits corresponents s’hi poden presentar. La selecció la fan unilateralment els directius de les àrees implicades i Recursos Humans. No hi ha participació del comitè d’empresa i únicament s’informa de l’anunci de la convocatòria i del resultat que decideix la direcció. 

Des del 2019 i fins ara, aquests concursos han estat majoritàriament de promoció interna i a les persones designades se’ls feia una promoció temporal mentre feien la feina requerida.

Amb l’arribada de la nova direcció han proliferat els nivells H i observem com s’anuncien al portal intern processos de selecció per a llocs nous, sovint amb nomenclatures noves i difícils d’entendre tant pels requisits que es demanen com per les tasques que s’hi descriuen. Quan queden desertsla direcció incorpora persones externes amb un càrrec de comandament i amb un contracte que serà indefinit.

Actualment hi ha càrrecs de lliure designació de procedència externa dels nivells H i Oamb contractes d’Interinatge per cobertura de vacant pendents que se’ls assigni la plaça definitivament.

Les places, que s’adjudicaran de manera permanent, surten de la reconversió de llocs de treball de persones que s’han jubilat, algunes de les quals ja eren excloses de conveni, però que tenien d’origen una categoria laboral de conveni. És a dir, ocupen llocs de conveni que amb el temps s’han anat perdent i han anat fent gros el núvolque no para de créixer.

Ara, la direcció està incloenten aquests processos de nivell H, una entrevista personal del cap de Recursos Humans i elements encara més subjectius com ara entrevistes “conductuals”, amb preguntes en algun cas xocantsque deixen perplexes les persones candidates; o també inclouen requisits impossiblescom al concurs per al cap de Planificació Integral de Comunicació i Relacions Externes, en què es demanaven 10 anys d’experiència, i que ha quedat deserten ser rebutjada una candidata interna.

Altres exemples són les convocatòries de cap de Màrqueting Digital, cap de Comunitat Vertical Jove o de subeditor/a digital de Xarxes Socials, entre d’altresque també han quedat estranyament deserts desestimant candidats interns, i així la direcció ja té via lliure per fer els fitxatges externs que vulgui en aquests àmbits.

Les queixes, la falta de transparència i la malfiança que envolten molts d’aquests concursos nous de comandaments arriben al comitè d’empresa, que les ha traslladades a la nova direcció de Recursos Humans.

Hem reclamat la llista completa dels càrrecs de nivells H i O i la descripció i salari atorgat per cada lloc i hem advertit del problema que deixarà aquesta direcció a l’empresa amb l’increment de comandaments amb contractes fixos i sense recol·locació possible en llocs de treball de conveni perquè molts han estat fitxats per exercir càrrecs directius que no haurien de ser permanents.


divendres, 14 d’abril de 2023

Un any de nova direcció

Fa unes setmanes, la direcció de la CCMA i els diversos responsables de les direccions corporatives van fer una sessió a l’auditori per presentar el balanç d’activitat del seu primer any d’exercici del càrrec i anunciar el pla per al 2023. 

Des del comitè d’empresa considerem positiva i necessària aquesta iniciativa de retre comptes per part de la direcció i valorem bé alguns dels punts presentats, com ara: 

 • L’elaboració d’un Pla Estratègic per a l’empresa.
 • El propòsit de negociar amb el govern un contracte programa perquè sigui d’aplicació ja a partir del 2024.
 • L’ampliació del pressupost del 2023, tot i que encara insuficient.
 • El projecte per endegar la nova OTT. 

Però també hi ha moltes coses amb les quals som crítics i que volem assenyalar directament, sense intenció de ser exhaustius: 

 • L’increment d’alts càrrecs de designació directa, molts d’ells externs, i la creació de comandaments amb funcions similars que se superposen.
 • La falta de participació real de la plantilla en els plans de l’empresa, sense cap mecanisme establert per intervenir. Recordem que s’ha de complir la Llei de la CCMA del 2019 i s’han d’establir els mecanismes de participació dels treballadors en la gestió amb un pla de participació, que fomenti la col·laboració dels treballadors en l’elaboració de l’estratègia empresarial i en l’organització dels processos productius; i un pla de funcions, que defineixi les estructures internes adients.
 • En totes les presentacions que ens ha fet la direcció s’ha fet gala del rendiment de comptes i de la transparència, però realment, sembla més un eslògan que una realitat. No la veiem en la participació de la plantilla, ni en les consultes amb els treballadors, ni en la selecció i promoció de personal (allò del “talent intern”), etc. La transparència és la millor manera de generar confiança i una forma de demostrar el bon govern de qualsevol organització.
   
 • Igualment, cal fer partícips els treballadors dels nous models de producció anunciats. Hi ha molta preocupació de la plantilla, especialment en l’àmbit tècnic i d’imatge, sobre les incògnites d’aquests nous models. Reclamem sessions informatives i conèixer quines persones són membres del grup de treball que està fent el “catàleg” de models de producció, com també la participació dels professionals en la definició d’aquests nous models.
 • Els processos de decisió, de l’organigrama i del pla d’acció continuen sent majoritàriament “top-down”, de dalt cap a baix: la transversalitat només hi és sobre el paper.
   
 • Assenyalem també que moltes de les fites assolides el 2022 que exposaven les diferents direccions ja estaven en marxa des de feia temps (Ex.: “Eufòria”, “Crims”, SX3...) i alguns dels avenços s’han impulsat per iniciativa de la plantilla mateix, havent de superar dificultats de l’estructura interna per progressar (Vmix, unitats mòbils...).
   
 • També crida l’atenció la insistència en la creació o adaptació de nous perfils professionals, que recordem que han de ser negociats amb els representants dels treballadors. La nova estructura de grups professionals que inclogui els nous perfils ha de disposar del finançament adequat i dels plans de formació interna corresponents.
 • No es percep l’aposta pel talent intern que tant es manifesta: estem veient els processos de selecció de nous nivells H poc definits, sense funcions clares, amb requisits poc comprensibles i que queden deserts, per incorporar-hi fitxatges externs.
 • En relació amb els ingressos, s’ha dit que es vol “obtenir recursos del negoci audiovisual més enllà del publicitari, generant aliances i ‘nous negocis’”. No queda explicat a quins “nous negocis” es refereix la direcció. 

En resum, les noves formes són ben rebudes i, com va dir un company a la primera trobada que vam tenir el comitè d’empresa amb el nou Consell de la CCMA a l’auditori, ara fa un any, la música sonava bé, però trobem a faltar molta concreció en la lletra.

dijous, 30 de març de 2023

“Planta baixa” i Informatius

 “Planta baixa” i Informatius

Des de fa setmanes la Direcció d’Informatius, la Direcció de Programes i la de la CCMA han decidit que els redactors d’Informatius facin directes i col·laboracions per al programa Planta baixa i viceversa.

Planta baixa és un magazín d’entreteniment que es fa en règim de producció associada, que inclou diàriament temes d’actualitat amb un to propi, més lleuger i distès que el que correspon als Telenotícies i a la resta de la programació de l’àmbit d’Informatius, que s’ha de distingir pel rigor i la seriositat en el tractament dels continguts.

Els Consells Professionals d’Informatius i de Programes i el Comitè d’Empresa considerem que no s’han avaluat les implicacions laborals i professionals d’aquesta decisió de compartir equips, i reclamem a la Direcció que reconsideri la seva decisió.

Cal recordar que pel format del Planta baixa, establir un flux de col·laboració recíproca amb Informatius és un pas de molt més calat que una simple decisió organitzativa. Ateses la seva naturalesa i algunes incidències que hi ha hagut en pantalla durant les emissions del Planta baixa serà bo que des de la Direcció de Programes de TV3 s’atenguin les observacions del Consell Professional de Programes, per millorar les dinàmiques de treball entre els equips externs i interns que produeixen el programa.

 

8M al “Planta baixa”: TV3 substitueix amb personal propi les treballadores en vaga de La Manchester

Durant la jornada de vaga del 8 de Març, la direcció de TV3 va optar per substituir amb personal propi les treballadores de La Manchester que feien vaga.

Els equips de TV3 implicats van haver de fer 4 connexions per a Planta baixa i 3 per al 324 i els Telenotícies.  

El Comitè d’Empresa va demanar explicacions urgents a la Direcció de Programació i d’Informatius de TV3, que van defensar la seva decisió.  

Considerem molt greu la substitució de persones en vaga: s’ha vulnerat el dret de treballadores d’una altra empresa per emetre amb “normalitat” el programa i invisibilitzar la seva protesta.

Des del Comitè d’Empresa, amb el suport dels Consells Professionals i els delegats i delegades de personal territorials, farem totes les accions necessàries per evitar que aquests fets tan greus es repeteixin.
Increment salarial i novetats als menjadors

 Increment salarial

A la nòmina d’aquest mes de març es farà efectiu l’increment salarial del 2,5% corresponent al 2023 amb els corresponents endarreriments dels mesos de gener i febrer.

Aquest increment és l’acordat entre els sindicats i el govern per als treballadors públics. L’acord inclou un possible increment addicional del 1,0% en funció de l’evolució de l’IPC harmonitzat i del PIB.

Per al 2024 serà del 2% amb un possible increment addicional del 0,5% en funció de l’evolució de l’IPC harmonitzat.

A l’octubre cobrarem el 4t tram (d’un total de 6) de la devolució del RAV.

I us recordem que a la nòmina de març cobrarem la paga extra de primavera.

 

Novetats als menjadors

En la reunió de la comissió de menjadors, la direcció ha informat el Comitè de l’inici d’obres de millora al menjador del CPA. Aquestes obres són urgents per atendre el dia a dia del servei. Es preveu que per al curs vinent s’iniciïn les obres de la nova cuina del CPA. Al menjador del CEI, a partir de dilluns vinent, es posarà en marxa un nou servei de vènding amb propostes de menjar saludable. La posada en marxa d’aquest nou servei anirà acompanyada d’un descompte del 50% en el preu dels productes els primers dies. En la reunió, els representants dels treballadors hem traslladat les queixes que arriben al comitè en relació a l’estat de les instal·lacions i el servei a la nit i el cap de setmana. La representació dels treballadors ha reclamat que es faci un procés participatiu de la plantilla en què per saber quines són les necessitats reals de la plantilla en relació al servei de menjador de cara a pròximes licitacions.

dimecres, 8 de març de 2023

8M a TV3

 

Manifest 8M del 2023

Un cop més tornem a estar aquí, el Dia Internacional de les Dones Treballadores, i les coses no han canviat tant com voldríem, però sí que podem dir que cada any som més fortes i tenim més consciència dels nostres drets i ens rebel·lem contra les injustícies i la desigualtat.

Per això reclamem acabar amb la bretxa salarial perquè al món , i també a la CCMA, les dones treballadores no cobrem el mateix que els homes, no se’ns tracta igual que als homes i no tenim les mateixes oportunitats que els homes, i encara es més visible ara que estrenem un organigrama que no respecta la igualtat de gènere.

És per això que exigim: 

Una conciliació real del temps laboral, familiar i personal que permeti una major adaptació horària per a totes i tots. 

Un pla de sensibilització per la corresponsabilitat entre dones i homes on la cura de les criatures i persones dependents no recaigui només en les dones. 

Accions positives que promoguin la promoció professional de les dones, com la recerca activa de candidates i la creació d'oportunitats de carrera professional en els àmbits més feminitzats. 

Formacions específiques per a tota la plantilla, i especialment per als càrrecs de comandaments, que han de ser capdavanters en l'aplicació de les polítiques d'igualtat. 

Difondre el talent femení per afavorir l’empoderament de les dones. 

La creació urgent de la  figura de l'Agent d'Igualtat, que ha de guiar i vetllar per prevenir, evitar i erradicar qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere. 

L’impuls decidit del teletreball com a element afavoridor de la conciliació evitant l'aïllament social i l'obligació de les dones a tenir una presència simultània en la feina i en les tasques domèstiques. 

Erradicació i prevenció de les agressions cap a les dones, defensant la llibertat de totes. Tenim un protocol d'assetjament que la plantilla ha de conèixer. 

Posar especial atenció en aquelles persones amb fills filles amb discapacitat; la CCMA ha de ser precursora de mesures que atenguin les necessitats d'aquestes famílies. 

Us convidem a participar i gaudir de les accions organitzades per la comissió del Pla d'Igualtat.

I us convidem a la participació activa dels actes i les manifestacions vinculats al 8 de març arreu de Catalunya, perquè cal demostrar que estem més fortes que mai. 

 

VISCA EL 8 DE MARÇ, VISCA LA IGUALTAT i VISCA LES DONES!


dimarts, 7 de març de 2023

DIMECRES 8M / El teletreball xoca amb el director de l’Oficina d’Estratègia / Formació complementària de les 35 hores. Nou termini fins al juny del 2023

 DIMECRES 8M, Dia Internacional de les Dones Treballadores

 

Enguany ens sumem a la jornada reivindicativa del 8M amb un acte a la rampa del CPA, dimecres 8 de març, a les 14:45 h, que consistirà en la lectura d’un manifest i una fotografia de grup promoguda per la Comissió del Pla d’Igualtat. (A les 14:45 s’avisarà amb la sirena per megafonia)

 

Hi estem convocades totes les persones que treballem a la CCMA i, molt especialment, les companyes de neteja, menjador, prevenció i serveis.

Us hi esperem a tothom!

 

Les persones que vulguin secundar la convocatòria de vaga general feminista de 24 hores tindran el suport jurídic i sindical per exercir el seu dret.

 

El teletreball xoca amb el director de l’Oficina d’Estratègia

 

S’ha fet la primera reunió entre Recursos Humans i el comitè d’empresa pel seguiment de l’acord de Teletreball.

A tota la CCMA s’han rebut 570 sol·licituds de teletreball de les quals només 10 s’han denegat, la majoria de negatives a dones de l’Àrea de Comunicació que depèn del director de l’Oficina d’Estratègia Corporativa, que es resisteix a reconèixer els acords signats.

Ja hem advertit a la direcció que rectifiqui i no caigui en l’incompliment flagrant dels acords.

D’altra banda, des decomitè hem reclamat analitzar en detall les sol·licituds acceptades i les denegades, que demanen més del 40% de temps de teletreball.

 

De les 570 sol·licituds, el 58% són dones i el 42% homes.

 

Hi ha una certa confusió amb els correus que les persones sol·licitants de teletreball estan rebent. Els missatges no arribaran a temps (6 de març) a tothom. En tot cas, mentre no es rebi la comunicació formal de teletreball, es continuarà amb el règim actual de teletreball que s’estigui fent.

 

 

Formació complementària de les 35 hores. Nou termini fins al juny del 2023

 

S’ha fet la reunió de tancament de les hores de formació complementària a les 35 hores, del període que va del febrer del 2019 a l’octubre del 2019.

El  54% de les persones que tenien formació pendent d’acreditar ja s’han posat completament al dia.

524 persones encara tenen hores pendents (la meitat d’elles tenen entre 20 i menys hores pendents).

 

El comitè d’empresa hem proposat un nou termini per a tothom fins al 30 de juny per promoure el nou campus virtual de formació que, després de diversos endarreriments, serà accessible, si tot va bé, a partir del 15 de març d’enguany. I també per incloure les persones apuntades als cursos de català que s’han ajornat el 2023.

 

La direcció ha acceptat  la nova pròrroga que permet tancar aquest tema oferint a la plantilla la nova eina del Ccampus virtual que serà accessible des de qualsevol dispositiu (PC, smartphone o tauleta) connectat a internet sense necessitat de VPN ni Citrix ni cap accés remot i hem suggerit que es promoguin formacions d’interès general com la divulgació del llibre d’estil o formació general sobre OTT’s.

 

Aquest nou termini fins al 30 de juny (el quart des de l’inici de l’acord) serà improrrogable.

dimarts, 28 de febrer de 2023

L'organigrama de la CCMA, el núvol de sempre

Un any després de l'arribada del nou Consell de Govern de la CCMA, s'ha presentat un nou organigrama molt extens, continuista i difícil de comparar amb l’anterior perquè no hi ha gaires canvis. 

Es manté l'estructura jeràrquica de sempre, amb els mateixos responsables al capdavant de la majoria d'àrees i departaments i la recol·locació d'alguns caps antics. Això sí, amb la superposició de nous càrrecs, molts d'ells fitxats externament, que hauran de justificar les seves funcions amb intervencions redundants sobre altres comandaments.

Destaca la potenciació de l'antiga àrea de Mitjans Digitals (ara Innovació, Recerca i Estratègia Digital), que s'ha dotat de força caps i incorporacions externes. Caldrà veure si també s'incrementa en la mateixa proporció la plantilla necessària per fer la feina.

També cal recordar que, en contrast amb els referèndums de valoració dels directors d'Informatius, no hi ha hagut cap mecanisme obert de consulta i participació de les plantilles de les àrees i departaments en les designacions de l'organigrama. 

Hem comptat uns 300 càrrecs de diferents nivells entre els de sempre, les noves incorporacions, i els que encara están pendents de ser designats o fitxats. 

Aquesta superpoblació del núvol tampoc corregeix la desigualtat de gènere en el conjunt dels alts càrrecs i no correspon a les prioritats de l'empresa, que necessita més efectius per produir, emprendre nous projectes i atendre les necessitats de funcionament.

Per això insistim que calen més treballadors i treballadores i constatem que la reducció del núvol no es veu per enlloc.

dilluns, 20 de febrer de 2023

Esports, Unitats Mòbils i OTT

Recentment ens hem reunit amb la Direcció per parlar sobre tres temes que preocupen a la plantilla: els nous models de producció d’Esports, l’abandonament de les Unitats Mòbils i l’externalització de l’OTT

Els programes de la franja d’esports finalment no es traslladen a platós externs com s’havia anunciat inicialment. La direcció estudia dues opcions que encara s’estan avaluant per produir-los a TV3: amb el control vMix del CPA o bé al control d’Esports amb càmeres PTZ.

Respecte la preocupació d’Unitats mòbils per la degradació dels recursos tècnics per falta d’inversió i adaptació tecnològica i per la pèrdua d’efectius, hem reclamat un pla que reverteixi aquesta dinàmica per tenir equips d’ UM’s actualitzats i amb plantilla suficient per assumir les necessitats de producció de programes amb qualitat.

També hem advertit, un cop mes, dels problemes de planificació que sovint provoquen que es lloguin innecessàriament serveis d’UM’s externes al·legant falta de personal.

Per part de la direcció asseguren que tots dos temes ( Esports i UM’s ) s’haurien de resoldre en el context dels “nous models de producció”, concepte que actualment està en fase de definició i concreció i que passa per la “catalogació” dels diferents tipus de produccions per a destinar-hi més o menys recursos.

També hem parlat del projecte de la nova OTT, que la direcció licitarà perquè la desenvolupi una empresa externa. Des de la nostra part hem fet èmfasi en que la preocupació sobre com afectarà això al dia a dia de les companyes i companys, dels departaments implicats, i hem reclamat la seva participació en els diversos àmbits del projecte.

D’altra banda, per a nosaltres és molt important que el resultat estigui a l’alçada de les expectatives i faci créixer les marques de l’empresa amb continguts de qualitat. Per aquest motiu hem comentat amb la direcció els nostres dubtes sobre aspectes concrets com, per exemple, la qualitat del producte final, la seva implementació i els processos i eines que l’envolten, així com el manteniment a llarg termini i el compliment de la legalitat en matèria de protecció de les dades personals dels subscriptors i del públic en general davant el nou paradigma jurídic (ciberseguretat, privacitat, etc.) ja que si no es dissenya i s'implementa adequadament una bona política de protecció de dades, a part del perjudici reputacional que pot comportar, les sancions econòmiques poden ser milionàries

Increments 2023: un altre incompliment  de la Generalitat

El govern de la Generalitat incompleix l’acord dels increments del 2023.

A la nòmina de gener s’hauria d’haver aplicat l’increment pactat del 2,5% i no ho van fer. Van donar l’excusa de la negociació de pressupostos. Ara ja hi ha pressupostos aprovats, però el govern continua retenint els augments dels seus treballadors i no pensa pagar en la nòmina de febrer el que ens deu.  En relació al conjunt de les administracions públiques de l’Estat, dels Ajuntaments i altres administracions autonòmiques, les persones que depenem de l’administració de la Generalitat som, un cop més, les úniques que no cobraran puntualment els increments.

dijous, 26 de gener de 2023

L’assemblea d’Esports i els treballadors d'unitats mòbils reclamen al Consell de Govern de la CCMA i a la direcció de TV3 que aturin les externalitzacions

L’assemblea que s’ha celebrat a la redacció de d’Esports amb la participació de persones de tot el departament i dels companys d’unitats mòbils i dels equips tècnics de TV3  ha votat unànimement perquè s’aturi el trasllat dels Esports i es freni l’externalització de l’ús de les unitats mòbils. 

L’assemblea ha donat suport al Comitè d’empresa per engegar les accions necessàries per frenar les externalitzacions injustificables i desproporcionades.

S’ha aprovat reclamar una reunió urgent del Consell de Govern de la CCMA amb els treballadors d’Esports perquè respongui sobre el trasllat a un plató extern llogat mentre el plató d’Esports de TV3 estarà desocupat durant tres mesos, i que expliquin amb claredat els plans de futur per a l’àrea d’Esports. 

En relació amb l’externalització de les unitats mòbils, s’ha destacat el darrer cas que s’ha produït amb la cobertura dels Premis Gaudí. Un cop més s’ha llogat una mòbil externa mentre n’hi havia de disponibles a TV3. 

D’altra banda, s’ha debatut sobre els plans de la direcció per canviar el model de producció i s’ha reclamat que s’estableixi una negociació i un diàleg professional sobre aquest canvi de model que només és acceptable en benefici de l’eficàcia sense perdre qualitat dels continguts. 

A l’assemblea s’ha proposat recuperar la campanya “ELS ESPORTS TAMBÉ SOM TV3” juntament amb altres accions, com una pancarta ben visible a les instal·lacions.

També s’assistirà a la comissió de control parlamentari d’aquest divendres i a la del mes de febrer per donar a conèixer la situació als grups parlamentaris.

Totes aquestes externalitzacions innecessàries es produeixen amb l’excusa que no es port contractar el personal tècnic que cal per fer la feina. És una explicació inacceptable i que contrasta amb el fitxatge continu de personal extern per a l’staff directiu. La CCMA prefereix llogar serveis subcontractats per valor de centenars de milers d’euros abans que contractar els càmeres i personal tècnic que fa falta. 

https://www.comitetv3.cat/2023/01/els-esports-un-altre-cop-al-punt-de-mira.htmldivendres, 20 de gener de 2023

Els Esports, un altre cop al punt de mira

Les directora adjunta de TV3 i els responsables de Producció, d'Imatge i d'Esports han comunicat al Comitè i als treballadors de l’Àrea d’Esports que a partir de febrer i durant tres mesos la producció dels programes esportius en directe es farà des d’un estudi extern que podria ser el de Gestmusic que la CCMA té llogat a Sant Just Desvern per al programa “Cuines”.

 

La direcció argumenta que amb l’inici de la nova temporada d'"Eufòria" no hi ha recursos per a tot, i que no hi ha autorització per contractar les 6 persones necessàries per mantenir la producció dels programes en directe d’esports (l'"Onze", "Gol a gol" i altres).

 

Es repeteix la mateixa situació que vam denunciar el mes de desembre quan van traslladar l'"Onze" a un plató llogat a Rubí, que ens van assegurar que era provisional i temporal per un pic de feina.

Ara, per estalviar en personal tècnic (calculem que contractar 6 persones serien uns 30.000 euros mensuals), es farà una inversió superior injustificable de l’ordre de 250.000 euros, en un context de nous fitxatges de directius del núvol.  En canvi, no es destinen recursos a la programació d’esports, que és una línia de producció interna estructural que s’ha de mantenir.

 

En els pròxims dies el Comitè d’Empresa convocarem una assemblea a la redacció d’Esports, oberta a tothom, per parlar entre tots de les accions a emprendre per reivindicar davant la direcció que es mantingui la producció internament i es faci des del plató d’esports amb el personal necessari.

 

D’altra banda, reclamem una reunió  amb direcció de la CCMA perquè es facin les contractacions necessàries per assumir l’increment de producció.

dimecres, 11 de gener de 2023

La futura Plataforma de continguts de la CCMA, pública, d'accés universal i amb desenvolupament intern

Des de fa molts anys el Comitè d’empresa hem reclamat en diversos informes elaborats pels projectes fallits de contracte Programa, la necessitat i la urgència d’impulsar una OTT (Plataforma de continguts audiovisuals) pròpia en català.  Ara, la direcció actual de la CCMA encara aquest repte imprescindible, però tenim informacions que els projectes són d’externalització i això preocupa a la plantilla, especialment en els àmbits tecnològics i de Mitjans digitals. Per aquest motiu, el Comitè d’empresa vam demanar una reunió amb la direcció de la CCMA que s’ha fet aquest dimecres.

 

A la reunió hi han participat la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, la màxima responsable de Mitjans Digitals, Cristina Villà i de la direcció tecnològica, Natàlia Prats. També hi han assistit els consellers de la Corporació, Lluís Garriga i Josep Riera, i el director de Recursos Humans, Romà Vilanova.

 

L’interès de la reunió era conèixer de primera mà el projecte de la CCMA per a la nova OTT que hauria de ser una ambiciosa plataforma pública de continguts audiovisuals, en català i amb associació amb altres entitats que hi vulguin participar.

 

Al Comitè principalment ens preocupa que la direcció vulgui externalitzar la construcció tecnològica de l’OTT.

Considerem molt arriscat cedir a tercers el desenvolupament del principal projecte de la CCMA per als pròxims anys i hem recordat a la direcció que la dependència externa de serveis tecnològics és perjudicial i sovint s’ha hagut d’internalitzar per incompliment de compromisos o per necessitats d’adaptació (com en el cas de Digition en el seu moment).

 

També, des del Comitè hem manifestat, entre altres aspectes, la nostra preocupació per la garantia d’accés universal i públic als continguts de la plataforma, per la protecció i gestió de dades dels futurs usuaris de l’OTT i pel paper assignat al personal intern de desenvolupament i Mitjans Digitals en el projecte.

 

La direcció ha explicat que per a la “construcció” de l’OTT estan preparant una licitació externa, però que l’explotació de la plataforma serà interna i que el control tant de les dades com de l’eina ha de ser de la CCMA.  Sobre el finançament, Rosa Romà s’ha mostrat preocupada per la situació de pròrroga dels pressupostos i confia en la captació de fons europeus per iniciar el projecte.

 

Per la nostra banda, des del Comitè hem reclamat a la direcció un pla de Formació específic per adaptar-nos als nous reptes, més transparència sobre el projecte de l’OTT, i la necessitat de mantenir internament el manteniment i explotació de la futura plataforma. També hem reclamat que es publiqui d’una vegada l’organigrama definitiu i se’ns ha informat que encara queden designacions per fer, entre elles dues noves incorporacions de directius externs, una d’elles a Recursos Humans.


En aquest punt, hem expressat la necessitat de complir els compromisos en matèria de contractació i amb el procés iniciat de conversió dels contractes indefinits no fixos que va encarrilar David de Abàsolo i  hem reiterat  el rebuig pel seu acomiadament que considerem un greu error de la Direcció de Recursos Humans i del Consell de Govern que l’ha aprovat.