dilluns, 18 de setembre de 2023

Un nomenament amb mal estil

 El dijous 14 de setembre el portal intern de TV3 anunciava el retorn de l'exdirector Jaume Peral "com a responsable de coordinar les feines relacionades amb el seguiment i manteniment del Llibre d'estil". Era una nota de dues línies sense cap mena d'explicació sobre la seva experiència professional, a diferència del que es fa habitualment quan hi ha un nomenament.

 

Des del Consell de la CCMA es van apressar a explicar que tornava perquè tenia "reserva de lloc de treball". 

 

És escandalós que amb els entrebancs que ens posen als treballadors per poder tenir un permís no remunerat o el retorn en cas d'excedència, al Jaume Peral se li hagi concedit el privilegi de marxar a treballar al Grup Godó i tornar quan volgués. Del febrer del 2019 a l'abril del 2023, quan va ser destituït, va dirigir les emissores de RAC1.

 

Ens preocupa l'imparable increment de l'estructura de govern de la CCMA, i en particular ens preocupa si el Jaume Peral és la millor elecció per exercir la responsabilitat del compliment del Llibre d'estil, per dirigir-ne l’actualització i dotar la Comissió del Llibre d’estil de l’entitat, que sempre hem reivindicat que ha d’existir, perquè  l'adjudicació d'un càrrec d'aquesta transcendència no pot obeir mai a l'afinitat personal que pot tenir amb els directius de TV3. 

 

El Llibre d'estil de la CCMA és un compromís dels mitjans públics i dels seus professionals amb la societat.
dijous, 8 de juny de 2023

APROVACIÓ DE VACANTS 2022 I PRIMER TRIMESTRE 2023 CAL ESTABILITZAR MÉS LLOCS DE TREBALL

 El Consell de Govern de la CCMA ha aprovat recentment la taxa de reposició de les vacants corresponents a l’any 2022, afegint-hi les del primer trimestre de 2023.

La taxa de reposició de plantilla de l’any 2022, que va aprovar el govern de la Generalitat per a les empreses públiques, és un 110%, és a dir, la cobertura de totes les vacants més un 10% per compensar la manca de contractació fixa al sector públic des de 2010.

 

La taxa acumulada dels últims 4 anys suma 189 vacants a tota la CCMA: 154 a TV3 i 35 a Catalunya Ràdio. D’aquestes vacants en data 31 de maig, ja se n’han cobert 44, la gran majoria per promoció interna, que multipliquen els moviments de plantilla fixa per l'efecte de rebot quan es cobreix el lloc de la persona promocionada. I des del primer de juny, 16 companyes i companys també han vist estabilitzat amb contracte fix el seu lloc de treball.

 

Queden pendents de cobrir 145 vacants: 115 a TV3 i 30 a Catalunya Ràdio. I per cobrir-les, el Comitè d’empresa està compromès a agilitzar i emprendre tots els processos de selecció necessaris. Igualment, cal culminar l’estabilització dels indefinits no fixos amb el concurs de mèrits que ja està en marxa.

 

El comitè d’Empresa considera que és necessari incorporar a la taxa de reposició de 2023 uns 30 llocs de treball fixos més actualment coberts amb contractació temporal. L’increment de producció fa necessari estabilitzar aquests llocs i  l’actual legislació laboral xifra en 6 mesos dins d’un any la referència per a l’estabilitat d’un lloc de treball. 6 mesos de contractació eventual en un any no vol dir que un treballador estigui “topat” i hagi de “descansar” de la seva activitat, vol dir que cal estabilitzar el lloc de treball amb un contracte fix.

DADES GENERALS TAXES DE REPOSICIÓ APROVADES

 

CCMA

TELEVISIÓ

RÀDIO

2019-20-21

55

42

13

2022

50

42

8

2022 + 1r trimestre 2023

84

70

14

VACANTS ACUMULADES

189

154

35

 

VACANTS COBERTES AMB CONTRACTE FIX A 31-5-2023

 

CCMA

TELEVISIÓ

RÀDIO

2019-20-21

26

21

5

2022

15

15

0

2022 + 1r trimestre 2023

3

3

0

VACANTS ACUMULADES

44

39

5

 

VACANTS PENDENTS DE COBERTURA AMB CONTRACTE FIX A 31-5-2023

 

CCMA

TELEVISIÓ

RÀDIO

2019-20-21

29

21

8

2022

35

27

8

2022 + 1r trimestre 2023

81

67

14

VACANTS ACUMULADES

145

115

30


I 30 PLACES MÉS QUE EL COMITÈ D’EMPRESA PROPOSA ESTABILITZAR PER L’INCREMENT DE PRODUCCIÓ I DE TEMPORALITAT

dijous, 1 de juny de 2023

Recollida de propostes per incloure al Pla de Formació 2023

Des de la Comissió de Formació us volem informar que s’ha obert el període per elaborar el Pla 2023 i també, un any més, us demanem que ens feu arribar les peticions per a aquest exercici nou.

En aquests moments de canvi les vostres propostes són importants per afrontar el futur.

Aquest any 2023 finalment ha començat el curs promocional de tècnic/a de so. Ha estat un primer pilot dels molts que tenim demanats i que insistirem que s’afegeixin al Pla de Formació d’enguany. La formació promocional és important per facilitar les oportunitats de promoció i de canvi de carrera professional.

El pressupost de 32.000 euros destinats a beques s’ha incrementat fins als 36.000 euros. Tot i així és insuficient i s’hauria d’incrementar fins als 40.000 euros, perquè ara el pressupost és per a tota la plantilla de la CCMA, i no només per a la de TV3.

D’altra banda, fa anys que reclamem que la formació de catàleg (cursos i jornades transversals a tota la plantilla) es consideri dins de jornada. De moment aquest objectiu segueix pendent, tot i que en algun cas sí que s’ha redissenyat alguna acció formativa perquè acabi sent dins de jornada.

També ens trobem sovint, sobretot quan parlem de col·lectius que treballen per torns, que la direcció no facilita suficientment l’assistència a la formació interna, excusant-se en problemes de planificació.

La formació d’idiomes continua sent un objectiu principal. En el cas de l’anglès, segueixen les llistes d’espera malgrat algunes millores. Cal atendre la formació en anglès i català, perquè actualment és un requisit en molts dels concursos de promoció interna i públics. Ens comprometem a defensar l’oferta de cursos d’anglès que la direcció ha intentat desviar i reduir en diverses ocasions.

L’oferta de formació per a les delegacions continua sent l’assignatura pendent i des del Comitè instem la direcció a incloure al Pla 2023 les propostes destinades a aquests col·lectius.

A continuació us presentem un gràfic de com s’ha distribuït el pressupost del 2022, per àrees de coneixement. Les àrees destacades de vermell són noves en aquest pressupost i no apareixien al dels anys 2019–2021.

 

En aquest repartiment de pressupost destaca clarament la quantitat destinada a Desenvolupament directiu, en contrast amb altres partides com ara Igualtat o Innovació i Digital.

Tampoc ens satisfà gens que la majoria de les propostes dels treballadors que vam incloure al pla del 2022 a través de la Comissió de Formació no hagin estat ateses.

Demanem als nous responsables que canviïn radicalment aquesta tendència després d’anys d’incompliments, i farem les accions que considerem oportunes per tal d’aconseguir que es compleixi el conveni en matèria de Formació.

dilluns, 8 de maig de 2023

El nivell H i el núvol que creix

Un informe de la Sindicatura de Comptes del 2018 va recollir que la direcció cometia una irregularitat amb la lliure designació dels càrrecs de nivell H del conveniperquè no quedaven garantits els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Des d’aleshoresla direcció publica els concursos d’aquests llocs de treball i, com a mínim, les persones de la plantilla que tenen els requisits corresponents s’hi poden presentar. La selecció la fan unilateralment els directius de les àrees implicades i Recursos Humans. No hi ha participació del comitè d’empresa i únicament s’informa de l’anunci de la convocatòria i del resultat que decideix la direcció. 

Des del 2019 i fins ara, aquests concursos han estat majoritàriament de promoció interna i a les persones designades se’ls feia una promoció temporal mentre feien la feina requerida.

Amb l’arribada de la nova direcció han proliferat els nivells H i observem com s’anuncien al portal intern processos de selecció per a llocs nous, sovint amb nomenclatures noves i difícils d’entendre tant pels requisits que es demanen com per les tasques que s’hi descriuen. Quan queden desertsla direcció incorpora persones externes amb un càrrec de comandament i amb un contracte que serà indefinit.

Actualment hi ha càrrecs de lliure designació de procedència externa dels nivells H i Oamb contractes d’Interinatge per cobertura de vacant pendents que se’ls assigni la plaça definitivament.

Les places, que s’adjudicaran de manera permanent, surten de la reconversió de llocs de treball de persones que s’han jubilat, algunes de les quals ja eren excloses de conveni, però que tenien d’origen una categoria laboral de conveni. És a dir, ocupen llocs de conveni que amb el temps s’han anat perdent i han anat fent gros el núvolque no para de créixer.

Ara, la direcció està incloenten aquests processos de nivell H, una entrevista personal del cap de Recursos Humans i elements encara més subjectius com ara entrevistes “conductuals”, amb preguntes en algun cas xocantsque deixen perplexes les persones candidates; o també inclouen requisits impossiblescom al concurs per al cap de Planificació Integral de Comunicació i Relacions Externes, en què es demanaven 10 anys d’experiència, i que ha quedat deserten ser rebutjada una candidata interna.

Altres exemples són les convocatòries de cap de Màrqueting Digital, cap de Comunitat Vertical Jove o de subeditor/a digital de Xarxes Socials, entre d’altresque també han quedat estranyament deserts desestimant candidats interns, i així la direcció ja té via lliure per fer els fitxatges externs que vulgui en aquests àmbits.

Les queixes, la falta de transparència i la malfiança que envolten molts d’aquests concursos nous de comandaments arriben al comitè d’empresa, que les ha traslladades a la nova direcció de Recursos Humans.

Hem reclamat la llista completa dels càrrecs de nivells H i O i la descripció i salari atorgat per cada lloc i hem advertit del problema que deixarà aquesta direcció a l’empresa amb l’increment de comandaments amb contractes fixos i sense recol·locació possible en llocs de treball de conveni perquè molts han estat fitxats per exercir càrrecs directius que no haurien de ser permanents.


divendres, 14 d’abril de 2023

Un any de nova direcció

Fa unes setmanes, la direcció de la CCMA i els diversos responsables de les direccions corporatives van fer una sessió a l’auditori per presentar el balanç d’activitat del seu primer any d’exercici del càrrec i anunciar el pla per al 2023. 

Des del comitè d’empresa considerem positiva i necessària aquesta iniciativa de retre comptes per part de la direcció i valorem bé alguns dels punts presentats, com ara: 

 • L’elaboració d’un Pla Estratègic per a l’empresa.
 • El propòsit de negociar amb el govern un contracte programa perquè sigui d’aplicació ja a partir del 2024.
 • L’ampliació del pressupost del 2023, tot i que encara insuficient.
 • El projecte per endegar la nova OTT. 

Però també hi ha moltes coses amb les quals som crítics i que volem assenyalar directament, sense intenció de ser exhaustius: 

 • L’increment d’alts càrrecs de designació directa, molts d’ells externs, i la creació de comandaments amb funcions similars que se superposen.
 • La falta de participació real de la plantilla en els plans de l’empresa, sense cap mecanisme establert per intervenir. Recordem que s’ha de complir la Llei de la CCMA del 2019 i s’han d’establir els mecanismes de participació dels treballadors en la gestió amb un pla de participació, que fomenti la col·laboració dels treballadors en l’elaboració de l’estratègia empresarial i en l’organització dels processos productius; i un pla de funcions, que defineixi les estructures internes adients.
 • En totes les presentacions que ens ha fet la direcció s’ha fet gala del rendiment de comptes i de la transparència, però realment, sembla més un eslògan que una realitat. No la veiem en la participació de la plantilla, ni en les consultes amb els treballadors, ni en la selecció i promoció de personal (allò del “talent intern”), etc. La transparència és la millor manera de generar confiança i una forma de demostrar el bon govern de qualsevol organització.
   
 • Igualment, cal fer partícips els treballadors dels nous models de producció anunciats. Hi ha molta preocupació de la plantilla, especialment en l’àmbit tècnic i d’imatge, sobre les incògnites d’aquests nous models. Reclamem sessions informatives i conèixer quines persones són membres del grup de treball que està fent el “catàleg” de models de producció, com també la participació dels professionals en la definició d’aquests nous models.
 • Els processos de decisió, de l’organigrama i del pla d’acció continuen sent majoritàriament “top-down”, de dalt cap a baix: la transversalitat només hi és sobre el paper.
   
 • Assenyalem també que moltes de les fites assolides el 2022 que exposaven les diferents direccions ja estaven en marxa des de feia temps (Ex.: “Eufòria”, “Crims”, SX3...) i alguns dels avenços s’han impulsat per iniciativa de la plantilla mateix, havent de superar dificultats de l’estructura interna per progressar (Vmix, unitats mòbils...).
   
 • També crida l’atenció la insistència en la creació o adaptació de nous perfils professionals, que recordem que han de ser negociats amb els representants dels treballadors. La nova estructura de grups professionals que inclogui els nous perfils ha de disposar del finançament adequat i dels plans de formació interna corresponents.
 • No es percep l’aposta pel talent intern que tant es manifesta: estem veient els processos de selecció de nous nivells H poc definits, sense funcions clares, amb requisits poc comprensibles i que queden deserts, per incorporar-hi fitxatges externs.
 • En relació amb els ingressos, s’ha dit que es vol “obtenir recursos del negoci audiovisual més enllà del publicitari, generant aliances i ‘nous negocis’”. No queda explicat a quins “nous negocis” es refereix la direcció. 

En resum, les noves formes són ben rebudes i, com va dir un company a la primera trobada que vam tenir el comitè d’empresa amb el nou Consell de la CCMA a l’auditori, ara fa un any, la música sonava bé, però trobem a faltar molta concreció en la lletra.

dijous, 30 de març de 2023

“Planta baixa” i Informatius

 “Planta baixa” i Informatius

Des de fa setmanes la Direcció d’Informatius, la Direcció de Programes i la de la CCMA han decidit que els redactors d’Informatius facin directes i col·laboracions per al programa Planta baixa i viceversa.

Planta baixa és un magazín d’entreteniment que es fa en règim de producció associada, que inclou diàriament temes d’actualitat amb un to propi, més lleuger i distès que el que correspon als Telenotícies i a la resta de la programació de l’àmbit d’Informatius, que s’ha de distingir pel rigor i la seriositat en el tractament dels continguts.

Els Consells Professionals d’Informatius i de Programes i el Comitè d’Empresa considerem que no s’han avaluat les implicacions laborals i professionals d’aquesta decisió de compartir equips, i reclamem a la Direcció que reconsideri la seva decisió.

Cal recordar que pel format del Planta baixa, establir un flux de col·laboració recíproca amb Informatius és un pas de molt més calat que una simple decisió organitzativa. Ateses la seva naturalesa i algunes incidències que hi ha hagut en pantalla durant les emissions del Planta baixa serà bo que des de la Direcció de Programes de TV3 s’atenguin les observacions del Consell Professional de Programes, per millorar les dinàmiques de treball entre els equips externs i interns que produeixen el programa.

 

8M al “Planta baixa”: TV3 substitueix amb personal propi les treballadores en vaga de La Manchester

Durant la jornada de vaga del 8 de Març, la direcció de TV3 va optar per substituir amb personal propi les treballadores de La Manchester que feien vaga.

Els equips de TV3 implicats van haver de fer 4 connexions per a Planta baixa i 3 per al 324 i els Telenotícies.  

El Comitè d’Empresa va demanar explicacions urgents a la Direcció de Programació i d’Informatius de TV3, que van defensar la seva decisió.  

Considerem molt greu la substitució de persones en vaga: s’ha vulnerat el dret de treballadores d’una altra empresa per emetre amb “normalitat” el programa i invisibilitzar la seva protesta.

Des del Comitè d’Empresa, amb el suport dels Consells Professionals i els delegats i delegades de personal territorials, farem totes les accions necessàries per evitar que aquests fets tan greus es repeteixin.
Increment salarial i novetats als menjadors

 Increment salarial

A la nòmina d’aquest mes de març es farà efectiu l’increment salarial del 2,5% corresponent al 2023 amb els corresponents endarreriments dels mesos de gener i febrer.

Aquest increment és l’acordat entre els sindicats i el govern per als treballadors públics. L’acord inclou un possible increment addicional del 1,0% en funció de l’evolució de l’IPC harmonitzat i del PIB.

Per al 2024 serà del 2% amb un possible increment addicional del 0,5% en funció de l’evolució de l’IPC harmonitzat.

A l’octubre cobrarem el 4t tram (d’un total de 6) de la devolució del RAV.

I us recordem que a la nòmina de març cobrarem la paga extra de primavera.

 

Novetats als menjadors

En la reunió de la comissió de menjadors, la direcció ha informat el Comitè de l’inici d’obres de millora al menjador del CPA. Aquestes obres són urgents per atendre el dia a dia del servei. Es preveu que per al curs vinent s’iniciïn les obres de la nova cuina del CPA. Al menjador del CEI, a partir de dilluns vinent, es posarà en marxa un nou servei de vènding amb propostes de menjar saludable. La posada en marxa d’aquest nou servei anirà acompanyada d’un descompte del 50% en el preu dels productes els primers dies. En la reunió, els representants dels treballadors hem traslladat les queixes que arriben al comitè en relació a l’estat de les instal·lacions i el servei a la nit i el cap de setmana. La representació dels treballadors ha reclamat que es faci un procés participatiu de la plantilla en què per saber quines són les necessitats reals de la plantilla en relació al servei de menjador de cara a pròximes licitacions.

dimecres, 8 de març de 2023

8M a TV3

 

Manifest 8M del 2023

Un cop més tornem a estar aquí, el Dia Internacional de les Dones Treballadores, i les coses no han canviat tant com voldríem, però sí que podem dir que cada any som més fortes i tenim més consciència dels nostres drets i ens rebel·lem contra les injustícies i la desigualtat.

Per això reclamem acabar amb la bretxa salarial perquè al món , i també a la CCMA, les dones treballadores no cobrem el mateix que els homes, no se’ns tracta igual que als homes i no tenim les mateixes oportunitats que els homes, i encara es més visible ara que estrenem un organigrama que no respecta la igualtat de gènere.

És per això que exigim: 

Una conciliació real del temps laboral, familiar i personal que permeti una major adaptació horària per a totes i tots. 

Un pla de sensibilització per la corresponsabilitat entre dones i homes on la cura de les criatures i persones dependents no recaigui només en les dones. 

Accions positives que promoguin la promoció professional de les dones, com la recerca activa de candidates i la creació d'oportunitats de carrera professional en els àmbits més feminitzats. 

Formacions específiques per a tota la plantilla, i especialment per als càrrecs de comandaments, que han de ser capdavanters en l'aplicació de les polítiques d'igualtat. 

Difondre el talent femení per afavorir l’empoderament de les dones. 

La creació urgent de la  figura de l'Agent d'Igualtat, que ha de guiar i vetllar per prevenir, evitar i erradicar qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere. 

L’impuls decidit del teletreball com a element afavoridor de la conciliació evitant l'aïllament social i l'obligació de les dones a tenir una presència simultània en la feina i en les tasques domèstiques. 

Erradicació i prevenció de les agressions cap a les dones, defensant la llibertat de totes. Tenim un protocol d'assetjament que la plantilla ha de conèixer. 

Posar especial atenció en aquelles persones amb fills filles amb discapacitat; la CCMA ha de ser precursora de mesures que atenguin les necessitats d'aquestes famílies. 

Us convidem a participar i gaudir de les accions organitzades per la comissió del Pla d'Igualtat.

I us convidem a la participació activa dels actes i les manifestacions vinculats al 8 de març arreu de Catalunya, perquè cal demostrar que estem més fortes que mai. 

 

VISCA EL 8 DE MARÇ, VISCA LA IGUALTAT i VISCA LES DONES!


dimarts, 7 de març de 2023

DIMECRES 8M / El teletreball xoca amb el director de l’Oficina d’Estratègia / Formació complementària de les 35 hores. Nou termini fins al juny del 2023

 DIMECRES 8M, Dia Internacional de les Dones Treballadores

 

Enguany ens sumem a la jornada reivindicativa del 8M amb un acte a la rampa del CPA, dimecres 8 de març, a les 14:45 h, que consistirà en la lectura d’un manifest i una fotografia de grup promoguda per la Comissió del Pla d’Igualtat. (A les 14:45 s’avisarà amb la sirena per megafonia)

 

Hi estem convocades totes les persones que treballem a la CCMA i, molt especialment, les companyes de neteja, menjador, prevenció i serveis.

Us hi esperem a tothom!

 

Les persones que vulguin secundar la convocatòria de vaga general feminista de 24 hores tindran el suport jurídic i sindical per exercir el seu dret.

 

El teletreball xoca amb el director de l’Oficina d’Estratègia

 

S’ha fet la primera reunió entre Recursos Humans i el comitè d’empresa pel seguiment de l’acord de Teletreball.

A tota la CCMA s’han rebut 570 sol·licituds de teletreball de les quals només 10 s’han denegat, la majoria de negatives a dones de l’Àrea de Comunicació que depèn del director de l’Oficina d’Estratègia Corporativa, que es resisteix a reconèixer els acords signats.

Ja hem advertit a la direcció que rectifiqui i no caigui en l’incompliment flagrant dels acords.

D’altra banda, des decomitè hem reclamat analitzar en detall les sol·licituds acceptades i les denegades, que demanen més del 40% de temps de teletreball.

 

De les 570 sol·licituds, el 58% són dones i el 42% homes.

 

Hi ha una certa confusió amb els correus que les persones sol·licitants de teletreball estan rebent. Els missatges no arribaran a temps (6 de març) a tothom. En tot cas, mentre no es rebi la comunicació formal de teletreball, es continuarà amb el règim actual de teletreball que s’estigui fent.

 

 

Formació complementària de les 35 hores. Nou termini fins al juny del 2023

 

S’ha fet la reunió de tancament de les hores de formació complementària a les 35 hores, del període que va del febrer del 2019 a l’octubre del 2019.

El  54% de les persones que tenien formació pendent d’acreditar ja s’han posat completament al dia.

524 persones encara tenen hores pendents (la meitat d’elles tenen entre 20 i menys hores pendents).

 

El comitè d’empresa hem proposat un nou termini per a tothom fins al 30 de juny per promoure el nou campus virtual de formació que, després de diversos endarreriments, serà accessible, si tot va bé, a partir del 15 de març d’enguany. I també per incloure les persones apuntades als cursos de català que s’han ajornat el 2023.

 

La direcció ha acceptat  la nova pròrroga que permet tancar aquest tema oferint a la plantilla la nova eina del Ccampus virtual que serà accessible des de qualsevol dispositiu (PC, smartphone o tauleta) connectat a internet sense necessitat de VPN ni Citrix ni cap accés remot i hem suggerit que es promoguin formacions d’interès general com la divulgació del llibre d’estil o formació general sobre OTT’s.

 

Aquest nou termini fins al 30 de juny (el quart des de l’inici de l’acord) serà improrrogable.