dijous, 1 de juny del 2023

Recollida de propostes per incloure al Pla de Formació 2023

Des de la Comissió de Formació us volem informar que s’ha obert el període per elaborar el Pla 2023 i també, un any més, us demanem que ens feu arribar les peticions per a aquest exercici nou.

En aquests moments de canvi les vostres propostes són importants per afrontar el futur.

Aquest any 2023 finalment ha començat el curs promocional de tècnic/a de so. Ha estat un primer pilot dels molts que tenim demanats i que insistirem que s’afegeixin al Pla de Formació d’enguany. La formació promocional és important per facilitar les oportunitats de promoció i de canvi de carrera professional.

El pressupost de 32.000 euros destinats a beques s’ha incrementat fins als 36.000 euros. Tot i així és insuficient i s’hauria d’incrementar fins als 40.000 euros, perquè ara el pressupost és per a tota la plantilla de la CCMA, i no només per a la de TV3.

D’altra banda, fa anys que reclamem que la formació de catàleg (cursos i jornades transversals a tota la plantilla) es consideri dins de jornada. De moment aquest objectiu segueix pendent, tot i que en algun cas sí que s’ha redissenyat alguna acció formativa perquè acabi sent dins de jornada.

També ens trobem sovint, sobretot quan parlem de col·lectius que treballen per torns, que la direcció no facilita suficientment l’assistència a la formació interna, excusant-se en problemes de planificació.

La formació d’idiomes continua sent un objectiu principal. En el cas de l’anglès, segueixen les llistes d’espera malgrat algunes millores. Cal atendre la formació en anglès i català, perquè actualment és un requisit en molts dels concursos de promoció interna i públics. Ens comprometem a defensar l’oferta de cursos d’anglès que la direcció ha intentat desviar i reduir en diverses ocasions.

L’oferta de formació per a les delegacions continua sent l’assignatura pendent i des del Comitè instem la direcció a incloure al Pla 2023 les propostes destinades a aquests col·lectius.

A continuació us presentem un gràfic de com s’ha distribuït el pressupost del 2022, per àrees de coneixement. Les àrees destacades de vermell són noves en aquest pressupost i no apareixien al dels anys 2019–2021.

 

En aquest repartiment de pressupost destaca clarament la quantitat destinada a Desenvolupament directiu, en contrast amb altres partides com ara Igualtat o Innovació i Digital.

Tampoc ens satisfà gens que la majoria de les propostes dels treballadors que vam incloure al pla del 2022 a través de la Comissió de Formació no hagin estat ateses.

Demanem als nous responsables que canviïn radicalment aquesta tendència després d’anys d’incompliments, i farem les accions que considerem oportunes per tal d’aconseguir que es compleixi el conveni en matèria de Formació.