dimarts, 30 de maig del 2017

M. H. Sra. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya:


Els comitès d’empresa de TV3 i de Catalunya Ràdio volem manifestar que el Consell de Govern de la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya està pendent de renovació i fora dels terminis establerts. Així mateix volem recordar que aquest Parlament es va comprometre a dur a terme aquesta renovació dins el primer semestre de 2017.

En compliment de la llei de la CCMA del 2012, dels sis membres del Consell de Govern de la CCMA la meitat haurien d’haver estat renovats el març del 2015. En aquest moment, això encara no s’ha dut a terme i la meitat del Consell es troba fora del període de mandat establert en la llei. La meitat dels seus membres en formen part des d’abans del 2012.

Hi ha l’acord de tots els grups parlamentaris, aprovat en una resolució i dues mocions del Parlament, que s’ha de tornar a l’elecció dels membres del Consell de Govern per majoria de dos terços del Parlament i amb candidats proposats per un mínim de tres grups parlamentaris.

La resolució 306/XI (IV.3) de 6 d’octubre de 2016 del Parlament de Catalunya, aprovada per tots els grups parlamentaris, instava la cambra a que es substituïssin els consellers que estan cessats i en funcions durant el primer semestre del 2017:

“Dur a votació, dins del primer semestre del 2017, la renovació del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, si és possible a partir del que estableixi la nova llei, si ja ha estat aprovada. Si, per contra, la renovació s’ha de fer amb la llei vigent, s’han de renovar els tres membres que fa un any i mig que haurien d’haver estat substituïts. En aquest cas, s’ha de fer complint els acords de la Moció 13/XI, del 17 de març de 2016, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, respecte al criteri de majoria qualificada de dos terços del Parlament per al nomenament dels integrants del Consell, i amb candidats proposats per un mínim de tres grups parlamentaris.”

La moció 63/XI de 20 d’octubre de 2016 del Parlament de Catalunya, aprovada per tots els grups parlamentaris, es ratificava en el contingut del punt 41.b de la Resolució 306/XI del Parlament.

D’altra banda instem aquesta Presidència perquè faci possible el compliment de la moció 302-00134/11 del 6 d’abril de 2017, en la que per majoria del Parlament es va reprovar el nomenament del nou director de TV3, i es va demanar la dimissió de la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA, així com a considerar altres candidatures per a la direcció de TV3.

Per tot l’exposat ens adrecem a vostè, atès que el Parlament de Catalunya que presideix és la institució que ha de vetllar perquè l’aplicació de la llei i els acords del Parlament es duguin a terme.

Demanem la seva atenció perquè emprengui les mesures oportunes i aquesta situació anòmala pugui ser esmenada.

Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Cordialment,


Roser Mercader Tondo
Presidenta del comitè d’empresa CCMA-TV3

Mercè Alcocer Gendrau
Presidenta del comitè d’empresa CCMA-CatRàdiodivendres, 26 de maig del 2017

Novetats a l'organigrama / Producció i programació / Espai saturat al CEI / Unitats Mòbils / TUNEGEM LA PEDRA


Novetats a l’organigrama

La direcció de la CCMA ha anunciat un canvi important en l’organigrama: Christian Garcia passa de director "confluït" a director corporatiu d’Esports, situat al mateix nivell de responsabilitat que els directors de TVC i de Catalunya Ràdio.  Segons el director de TV3 aquest esquema de “supradirector” encara no es trasllada a Informatius.

Aquesta reorganització, que forma part de l’estratègia del Consell de govern, pot comportar  conflictes en la presa de decisions i  retalla el marge d’autonomia dels directors dels mitjans en relació al Consell de la CCMA.
En els pròxims dies esperem que el nou director corporatiu d’Esports ens expliqui els seus projectes i quina és la seva visió sobre els Esports i el canal Esport3.

D’altra banda, també  hi ha hagut moviments en l’estructura de planificació de recursos (plànning), que ara passa a dependre d’Andreu Martínez, Director de Recursos Humans i Estratègia, que  va arribar a la CCMA l’any 2015 de la mà de Brauli Duart des del departament d’Interior i que ha anat canviant i afegint  competències des del seu fitxatge. En el poc temps que porta a la CCMA ha estat director d’Estratègia Corporativa, director de Mitjans Digitals i Estratègia, Director d’Estratègia i Recursos Humans, i ara també assumeix el departament de planificació que depenia de Gestió de Recursos, l’àrea que dirigeix Teresa Farré.
Andreu J. Martínez 


Producció i Programació d' Estiu i nova temporada

Aquest dijous hem fet la reunió de seguiment de producció, la primera amb Vicent Sanchis des que és director de TVC. Ha posat èmfasi en què a l'estiu la programació no ha de baixar de nivell i en què, a falta de més injecció econòmica, cal buscar més recursos per a la programació per la via de trobar esponsorització.

Els programes previstos per a l’inici de temporada s’avancen a l’estiu: continuarà “Joc de Cartes”, “Els Matins” (dues hores diàries), nous episodis de “El Foraster”, començarà  ”Aeroports”, “Això no és un trio”, i alguna sèrie de producció aliena.
Pel que fa a les novetats de setembre hi haurà nous capítols de la sèrie “Merlí” i començaràn la nova telenovel·la que substituirà “La Riera” i un nou programa produït per Mediapro en comptes de “Divendres” , entre altres produccions que encara no estan concretades. S’acaba “Espai Terra”, perquè la direcció ha decidit tancar l’únic programa amb continguts de medi ambient i natura. L'argument de consolació és que s'inclourà aquesta temàtica en el nou magazín del matí. Recordem que fa uns anys ja es va eliminar el programa "El Medi Ambient".

Espai saturat al CEI

Per a la nova etapa de “Els Matins” està previst el trasllat de part de l’equip del programa al CEI. Des del Comitè  hem insistit que els espais a la redacció d’Informatius, les sales de maquillatge i altres dependències d'aquest edifici estan del tot saturats i no veiem possible encabir més gent. 
La direcció s’ha compromès a fer una nova reunió per informar de l’evolució i terminis de les obres de l’edifici annex i també del projecte concret de redistribució d’espai de la primera i segona planta del CEI en què estan treballant els directius d'Informatius.

Unitats mòbils

Des del Comitè hem plantejat a la direcció un seguit de casos relacionats amb les assistències de les Unitats mòbils que sovint s’externalitzen per falta de dotació de personal intern, i per la imposició de no contractar. La direcció ha volgut justificar algunes d'aquestes externalitzacions, però s'han compromés a obrir el diàleg amb el Comitè i a informar millor.


TUNEGEM "LA PEDRA"

La resposta de Núria Llorach, en nom del Consell de govern, a la proposta del Comitè de substituir la inscripció del monòlit de l'entrada de TV3 ha estat xocant. Declina prendre una decisió en aquesta matèria tan transcendent fins que el Parlament de Catalunya digui alguna cosa al respecte. Això és ben sorprenent, perquè en canvi  la Vicepresidenta i Presidenta en funcions des de fa 13 mesos no respecta la decisió del Parlament que li demana la dimissió, o reprova el nomenament del director,.


Mentre la direcció de la Corporació s'ho rumia, anirem fent : 


 DIMARTS 30, a les 13:30h reinaugurem LA PEDRA

dijous, 18 de maig del 2017

Formació/ Paga 2012 / Democratitzem la pedra / Selecció de Corresponsals / Promocions de llarga durada

CURSOS DE FORMACIÓ

Al portal “Confluence” i al Portal intern podeu consultar tots els cursos de Formació que s'estan fent a TVC. Des del portal intern també us podeu inscriure als cursos vigents.
La comissió de Formació ha rebut més de 40 propostes de cursos. Actualment estan obertes les formacions següents: Excel, Outlook i Anglès en llista d'espera. Al setembre està previst fer la formació de PowerPoint i Word entre d’altres formacions. També es fan cursos de català i es faran noves sessions sobre xarxes socials,
 i està previst fer formació, oberta a tothom, d'Autogestió de l'Estrès.
DEVOLUCIÓ DE LA PAGA DE 2012
El Comitè està tenint contactes amb la direcció perquè es faci l’aplicació correcta de la sentència de devolució de la paga del 2012 i dels interessos. És un últim intent de resoldre el cas abans d’apel·lar de nou als tribunals per a l’execució de sentència.
DEMOCRATITZEM "LA PEDRA" 

A proposta de treballadors que han demanat que es faci alguna acció per canviar la pedra commemorativa de TV3, el Comitè d'empresa s’ha dirigit al Consell de govern de la CCMA perquè se substitueixi la inscripció actual que fa referència a l’ex-president Jordi Pujol per un text que recull millor l'origen de la Corporació:

"El 10 de maig de 1983 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei de creació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió"
SELECCIÓ DE CORRESPONSALS

El Comitè d'empresa NO ha  "supervisat" la  selecció dels corresponsals de TV3 i Cat Ràdio a Washington. RRHH  va convocar al Comitè i en la mateixa sessió  va informar dels criteris de selecció, els candidats que s'havien presentat i la puntuació final unilateral de la direcció.

Reclamem que  els actuals processos oberts per a la delegació de València i per als Pirineus i els que hi hagi en el futur en aquest àmbit es facin amb transparència i amb garanties d'objectivitat reals per als aspirants.

PROMOCIONS DE LLARGA DURADA, RECTA FINAL


En les darreres reunions s’ha avançat en el nombre de treballadors que han de consolidar la categoria, però encara hi ha distància en alguns punts de la negociació. El dia 29 està prevista una reunió important per aclarir les diferències que mantenim, i  després convocarem ASSEMBLEA per informar i debatre sobre els resultats de la negociació.

dilluns, 15 de maig del 2017

No s'han de tancar més canals / TN Comarques / Selecció amb garanties / Enquesta jubilació

NO S'HAN DE TANCAR MÉS CANALS

Les darreres setmanes hem vist publicats a diversos mitjans novetats i canvis en la programació que esperem  que funcionin i ens facin recuperar el públic perdut. També hem llegit que Vicent Sanchis ha parlat del Canal d’Esports assenyalant allò que és evident: que és un canal amb molts continguts que no són esportius.

Fa molt de temps que se sap que és necessari fer canvis a la  programació, que hem de produir continguts atractius i que s’ha de repensar la distribució de canals. Tot això ho hem de fer sense renunciar a cap de les línies de producció que tenim (Esports, Informatius, Documentals, Entreteniment, Infantils i Juvenils, Ficció, Culturals...)

Per abordar aquests temes, des del Comitè d’empresa tornem a reclamar més pressupost i plantilla per a la CCMA: Cal  inversió per a l’ adaptació tecnològica, per renovar continguts que ens portin nou públic i per  potenciar els mitjans digitals que són l’aposta de futur.

EL TN COMARQUES PERD LES DESCONNEXIONS

La direcció d'Informatius ha  anunciat canvis en el Telenotícies Comarques a partir de setembre. La novetat destacada és que se suprimeixen les desconnexions territorials. La direcció argumenta la necessitat del canvi per la falta d’efectius i perquè volen renovar i modernitzar l’informatiu. Però suprimir les desconnexions és un risc per la pèrdua d’espai d’ informació local i de proximitat que s’està oferint des de fa 28 anys. Aquest no hauria de ser un experiment irreversible, s’hauria de reconsiderar la fórmula del Telenotícies Comarques únic  i  tornar a les desconnexions si el nou TN no funciona. En tot cas caldrà reforçar plantilles per poder donar un producte diari dinàmic i de qualitat i també s’ha d'assegurar la continuïtat de la tasca del personal tècnic i de realització de les delegacions.

SELECCIÓ DE PERSONAL AMB GARANTIES

Diversos factors projecten sobre la selecció de personal el desànim i l’escepticisme de la plantilla. N'és un exemple el darrer procés per a la tria de corresponsals a Washington. No ha estat transparent, perquè la direcció ha informat directament del resultat final. Els criteris de selecció i l'avaluació dels corresponsals estan en mans de la direcció del departament i de RRHH  i molta gent pensa que la decisió final està presa abans de començar el procés. Això fa que els participants se sentin comparses d’una ficció de transparència i que provoqui frustració i desconfiança

El Comitè d'empresa no pot avalar aquests mètodes ni els resultats que se'n deriven perquè no es dóna prou informació sobre el procés. Per això, sense qüestionar la professionalitat dels candidats designats, el què reclamem són processos de selecció amb totes les garanties i que se superi l’actual sistema de decisions unilaterals. Esperem que això ja es noti en els processos de mobilitat per a València i La Seu.

En les pròximes setmanes el Comitè i RRHH ens reunirem per parlar específicament de la selecció de personal en aquests i altres casos.

ENQUESTA SOBRE JUBILACIÓ

Un grup de treballadors ha promogut i organitzat una enquesta sobre la jubilació parcial en la qual encara es pot participar. Està sobretot adreçada a aquelles persones que ja tenen o que compliran 61 anys els pròxims cinc anys.

Després de l’èxit d'assistència de la sessió informativa sobre jubilació parcial a l’auditori, el Comitè d’empresa ha proposat a la direcció fer una reunió per parlar del tema i avançar en acords cap a la jubilació parcial voluntària i els contractes de relleu.

Solidaritat amb la vaga dels treballadors de "El Periódico" i "Sport"

El Comitè d’empresa de Televisió de Catalunya expressa la seva solidaritat activa amb els treballadors del Grup Z, concretament dels diaris “El Periódico” i “Sport”, en la vaga que comença avui dilluns 15 de maig.

Teniu tot el suport dels treballadors de Televisió de Catalunya contra les amenaces de retallades de sou i d’acomiadaments que fa la direcció. Coneixem, per experiència pròpia, les estratègies de retallada de drets laborals i salarials i les seves conseqüències nefastes en la capacitat productiva i de servei al ciutadà dels mitjans de comunicació.

La vostra lluita és la nostra. Endavant, companyes i companys.

Una forta abraçada!