dimecres, 29 de juliol del 2015

PREACORD DE CONVENI COL·LECTIU I RECUPERACIÓ DELS DESCOMPTES DEL RAV

Dimarts 28 de juliol a la nit la Direcció i el Comitè d’empresa hem arribat a un preacord sobre el XIIIè Conveni Col·lectiu de CCMA, SA (àmbit televisió) dins de la negociació sobre l’execució de la sentència de l’Audiència Nacional respecte a la il·licitud del descompte del RAV des de 1.1.2013 i l’obligació de retornar tots aquests diners descomptats als treballadors.
El preacord queda sotmès a la ratificació del Plenari de Comitè i dels treballadors, que es farà durant la primera quinzena de setembre, per la impossibilitat de fer-ho en període de vacances. Per part de la direcció, cal que ho aprovi el Consell de Govern de la CCMA, i cal informe favorable de Funció Pública i Economia i Finances, als qui els serà presentat aquesta setmana.
En matèria d’execució de la sentència del RAV els acords són:
0.    En el moment que s’aprovi definitivament el preacord, es procedirà a executar la sentència i la direcció desistirà de fer recurs davant del Tribunal Suprem.
1.    Retirada del RAV de les nòmines amb efectes 1 del mes que es produeixi l’aprovació definitiva del Preacord (probablement, setembre 2015)
2.    Retorn del RAV descomptat durant 2015 a desembre de 2015
3.    Retorn del RAV descomptat durant 2013 en dos pagaments a juny i desembre de 2016
4.    Retorn del RAV descomptat durant 2014 en dos pagaments a juny i desembre de 2017
5.    Retorn dels interessos marcats per la sentència (10% anual des de 1.1.13 fins al dia de la sentència 16.7.2015) a juny de 2018
6.    RAV de 2011-2012: el desembre de 2018 la comissió paritària de conveni estudiarà la fórmula i condicions de recuperació
7.    Els companys afectats pel PAC o acomiadats durant el període d’aplicació del RAV podran optar a la devolució en un únic pagament abans de final de desembre de 2015. Igualment als que siguin baixa a partir d’ara.
En matèria del XIIIè Conveni Col·lectiu de CCMA; SA (televisió):
Àmbit  El conveni serà d’aplicació a tots/es els treballadors/es de CCMA, SA  del mitjà televisió,  dels serveis corporatius, i de Mitjans Digitals i els que fan tasques compartides (ràdio.tv).La voluntat del Comitè d’Empresa és no tancar la porta a una possible ampliació del conveni de TVC a Catalunya ràdio.
Durada Dos anys (2015-2016), amb ultra activitat de dos anys més, 2017 i 2018.
Garanties sobre plantilla i condicions laborals Compromís de no fer procediments d’acomiadament col·lectiu ni de modificació substancial de condicions de treball de conveni o col·lectives fins a 31 de desembre de 2018.
Increments salarials Les taules salarials de 2015 seran les actuals, sense el descompte del RAV. Per a 2016 i possibles pròrrogues de conveni, l’increment salarial serà el que marqui la Llei de Pressupostos de la Generalitat (disposició transitòria)
Producció interna Es garanteix que la producció interna serà com a mínim el 65% del total, mentre no hi hagi contracte-programa. En el projecte de contracte-programa ja es garanteix aquest mateix percentatge
Equiparació Els/les treballadors/es provinents d’Activa Multimèdia, de CCRTV Interactiva i de l’ASI passen a ser totalment equiparats en salari i condicions laborals a la resta amb la categoria professional que els hi correspon segons els acords de la comissió paritària que ha treballat en aquest tema. Els redactors “multimèdia” passaran a tenir nivell salarial “F” amb efecte 1 de setembre de 2015 segons es detalla en els acords específics vinculats a formació .
Consolidació de promocions Amb caràcter immediat es consolida la promoció dels 20 treballadors/es que estan actualment promocionats, des de fa més de 22 mesos continuats,  a una categoria de la que tenen proves. Continuen fins a finals d’any els treballs de la Comissió sobre la consolidació de la resta de persones promocionades, atenent als col·lectius de persones amb proves de la categoria de promoció, amb cursos promocionals, persones promocionades de llarga durada i amb atenció especial al col·lectiu de nivell B, actualment promocionat en la seva pràctica totalitat.
Jornada i horaris S’acorden algunes limitacions o millores respecte a l’aplicació de l’ampliació de jornada per decret i la distribució irregular de jornada. Els administratius que fan jornada partida podran dinar en ½ hora i el límit d’hores DIJ no podrà superar el 7% d’hores anuals. Les persones que van ampliar al 100% la seva jornada a principis d’any consolidaran aquesta ampliació indefinidament.
Contractació La Comissió de Contractació, un cop coneguts els plans de producció dins del primer semestre de l’any, farà una proposta de contractació per a l’any, incloent-hi els contractes temporals necessaris per a la producció prevista.
Indefinits no fixos A l’acta de la reunió del preacord, s’acorda també que direcció i comitè conjuntament es reuniran amb representants de Funció Pública per tractar sobre la conversió a fixos d’aquests companys.
Confluència de redaccions S’inclou un compromís d’informació i interlocució entre el Comitè i la direcció sobre el pla de confluència de redaccions i de negociació de les condicions laborals resultants. A banda, el Comitè va fer una manifestació de part sobre la necessitat de negociar el pla en el seu conjunt, perquè no es podrà dur endavant sense consens.
Pla d’Igualtat La Comissió Paritària redactarà el Pla d’Igualtat, com a màxim, durant el primer trimestre de 2016.
Altres
Aquells aspectes de conveni que han estat suspesos o es consideren inaplicables per decrets o lleis dels últims anys (jornada de 35 hores, complement d’IT, dietes i compensacions per àpat, fons social, ajut familiar, subvenció al menjador i alguns aspectes dels concursos de selecció com l’article 14b) aniran a disposicions transitòries que estableixen que la regulació actual es fa per imperatiu legal i que les dues parts acorden que es recuperarà el redactat que queda en el cos del Conveni uncop siguin derogades o modificades les lleis corresponents.
Per a més informació i detalls d’aquests temes o altres, podeu consultar la versió íntegra del preacord en aquest enllaç
Amb aquest preacord aconseguim el doble objectiu que ens havíem plantejat:
-recuperació del Conveni Col·lectiu que ens van treure el gener de 2014
-eliminació del RAV i recuperació de les quantitats il·lícitament descomptades.
I això ho hem aconseguit sense fer les concessions de més retallades de drets i de salari que pretenia la direcció fa un any.
És un pas decisiu cap a la resolució del llarg conflicte laboral dels últims anys a TV3, que ha provocat acomiadaments col·lectius i retallades de sou i de condicions laborals als treballadors, que ara comencen a ser restituïts
Aquest preacord el portarem a primers de setembre a l’aprovació de la plantilla.

dilluns, 20 de juliol del 2015

EL RAV (reducció salarial del 5%) és il·lícit també a TV3La sentència de l’Audiència Nacional condemna la direcció de la CCMA a abonar als treballadors de TV3 totes les quantitats descomptades sota el concepte “RAV” des de 1.1.2013 amb una condemna afegida del 10% d’interessos de demora.

Aquesta sentència va en la mateixa línia que la que va dictar el Tribunal Suprem el mes de febrer per les retallades a Catalunya Ràdio. En aquell moment el comitè d’empresa ja va advertir que el cas era idèntic pels treballadors de TVC, i que calia la supressió immediata de la retallada i la devolució dels diners il·legalment descomptats des de 2013.

Recordem que els treballadors de la CCMA vam acceptar en referèndum una retallada voluntària i temporal del 5% durant els anys 2011-2012. L’acord comprometia a la direcció amb el manteniment de la plantilla, però des de l’any 2013 han continuat fent la retallada il·lícita, han acomiadat més de 300 treballadors fixos i han eliminat els col·laboradors i treballadors temporals.

Ara cal veure si la direcció de la CCMA presentarà recurs sobre la sentència davant del Tribunal Suprem. Cal dir, però, que esgotar la via jurídica que ja els ha dit en totes les instàncies que la retallada és il·legal, només fa perdre temps a la justícia i malbarata recursos públics.


dijous, 16 de juliol del 2015

VIST PER A SENTÈNCIA: JUDICI SOBRE EL RAV A L’AUDIÈNCIA NACIONAL


Dimecres 15 de juliol, es va celebrar a Madrid, a la sala del social de l’Audiència Nacional, el judici sobre el RAV a TV3.

En el judici, l’argument de l’advocada del Comitè d’empresa ha estat que el conflicte ja té sentència del Tribunal Suprem en el cas de Catalunya Ràdio i que les condicions d’aplicació del RAV han estat idèntiques a TV3, així com el redactat de les clàusules corresponents en el Conveni i, per tant, la reducció del 5% del sou s’ha de considerar il·lícita des de l’1 de gener de 2013 també a TV3.

L’advocat de la direcció ha mirat de fer diverses argumentacions sobre el manteniment del RAV, en uns termes ja resolts en la sentència del Suprem, favorable a la tesi dels treballadors.

El judici està vist per a sentència, i quan sigui pública, qualsevol de les parts pot presentar recurs davant del Tribunal Suprem.

Els treballadors i treballadores de TV3 hem fet un pas més cap a la resolució d’aquest conflicte i de cara a la retirada definitiva del RAV.

Us recordem, d’altra banda, que divendres dia 17 hi ha una nova reunió de negociació de Conveni sobre la consolidació de promocions i que us informarem del resultat d’aquesta reunió.

dimecres, 1 de juliol del 2015

Reclamem al Consell de Govern que aturi els plans d’unificació i confluència de redaccions de TVC i Cat. Ràdio


L’actual direcció de la CCMA, llargament enfrontada amb els treballadors, no genera confiança per liderar el profund canvi de model que representaria el projecte d’unificació de les redaccions d’informatius  i esports.
En aquest moment de fi d’etapa, tothom està pendent d’una convocatòria d’eleccions per a la tardor. El nou Parlament haurà de reprendre la reforma de la llei de la CCMA que implicarà canvis a la direcció de la Corporació.

El pressupost per a la unificació és el compte de la lletera
La direcció no vol dir quina previsió pressupostària té per fer la costosa inversió en obres d’adequació d’espai, d’infraestructures, i logística, per acollir el trasllat de centenars de companys de la ràdio a les instal·lacions de Sant Joan Despí. Segons els directius, compten amb els diners que es puguin obtenir d’una subhasta d’immobles de Madrid, propietat de la CCMA, per un valor de sortida d’1 milió nou-cents mil euros. L’anterior intent de subhasta del mateix lot, va ser per un valor de sortida de dos milions i mig i va quedar desert. Aquest finançament tan incert, afegit a les restriccions pressupostàries que arrossega la CCMA, resta credibilitat a la viabilitat del pla de confluència.

Sense els treballadors no hi ha confluència
A més de ser un moment inadequat per fer canvis per la  incertesa política  i per la precarietat pressupostària que patim, un projecte costós, incert i ambiciós, com el que planteja el Consell de govern, no es pot fer sense comptar amb la complicitat i l’acceptació dels treballadors. Això reclama obrir converses a través de la comissió mixta formada pels consells professionals i comitès d’empresa, i la direcció de la CCMA, per conèixer els objectius últims de la confluència i valorar el pla global, que inclou també el trasllat de gran part de Catalunya Ràdio a Sant Joan Despí.
Prèviament a conèixer en detall i negociar  la possible posada en marxa d’una unificació i trasllats massius de treballadors per a la confluència de redaccions, exigim el compromís de manteniment de les plantilles i l’equiparació de condicions laborals i salarials de tots els treballadors de la CCMA al conveni de referència de TVC.
Les qüestions laborals i professionals s’han de resoldre abans amb garanties per poder construir el model de mitjans públics que ens permeti afrontar el futur amb confiança