divendres, 14 d’abril del 2023

Un any de nova direcció

Fa unes setmanes, la direcció de la CCMA i els diversos responsables de les direccions corporatives van fer una sessió a l’auditori per presentar el balanç d’activitat del seu primer any d’exercici del càrrec i anunciar el pla per al 2023. 

Des del comitè d’empresa considerem positiva i necessària aquesta iniciativa de retre comptes per part de la direcció i valorem bé alguns dels punts presentats, com ara: 

 • L’elaboració d’un Pla Estratègic per a l’empresa.
 • El propòsit de negociar amb el govern un contracte programa perquè sigui d’aplicació ja a partir del 2024.
 • L’ampliació del pressupost del 2023, tot i que encara insuficient.
 • El projecte per endegar la nova OTT. 

Però també hi ha moltes coses amb les quals som crítics i que volem assenyalar directament, sense intenció de ser exhaustius: 

 • L’increment d’alts càrrecs de designació directa, molts d’ells externs, i la creació de comandaments amb funcions similars que se superposen.
 • La falta de participació real de la plantilla en els plans de l’empresa, sense cap mecanisme establert per intervenir. Recordem que s’ha de complir la Llei de la CCMA del 2019 i s’han d’establir els mecanismes de participació dels treballadors en la gestió amb un pla de participació, que fomenti la col·laboració dels treballadors en l’elaboració de l’estratègia empresarial i en l’organització dels processos productius; i un pla de funcions, que defineixi les estructures internes adients.
 • En totes les presentacions que ens ha fet la direcció s’ha fet gala del rendiment de comptes i de la transparència, però realment, sembla més un eslògan que una realitat. No la veiem en la participació de la plantilla, ni en les consultes amb els treballadors, ni en la selecció i promoció de personal (allò del “talent intern”), etc. La transparència és la millor manera de generar confiança i una forma de demostrar el bon govern de qualsevol organització.
   
 • Igualment, cal fer partícips els treballadors dels nous models de producció anunciats. Hi ha molta preocupació de la plantilla, especialment en l’àmbit tècnic i d’imatge, sobre les incògnites d’aquests nous models. Reclamem sessions informatives i conèixer quines persones són membres del grup de treball que està fent el “catàleg” de models de producció, com també la participació dels professionals en la definició d’aquests nous models.
 • Els processos de decisió, de l’organigrama i del pla d’acció continuen sent majoritàriament “top-down”, de dalt cap a baix: la transversalitat només hi és sobre el paper.
   
 • Assenyalem també que moltes de les fites assolides el 2022 que exposaven les diferents direccions ja estaven en marxa des de feia temps (Ex.: “Eufòria”, “Crims”, SX3...) i alguns dels avenços s’han impulsat per iniciativa de la plantilla mateix, havent de superar dificultats de l’estructura interna per progressar (Vmix, unitats mòbils...).
   
 • També crida l’atenció la insistència en la creació o adaptació de nous perfils professionals, que recordem que han de ser negociats amb els representants dels treballadors. La nova estructura de grups professionals que inclogui els nous perfils ha de disposar del finançament adequat i dels plans de formació interna corresponents.
 • No es percep l’aposta pel talent intern que tant es manifesta: estem veient els processos de selecció de nous nivells H poc definits, sense funcions clares, amb requisits poc comprensibles i que queden deserts, per incorporar-hi fitxatges externs.
 • En relació amb els ingressos, s’ha dit que es vol “obtenir recursos del negoci audiovisual més enllà del publicitari, generant aliances i ‘nous negocis’”. No queda explicat a quins “nous negocis” es refereix la direcció. 

En resum, les noves formes són ben rebudes i, com va dir un company a la primera trobada que vam tenir el comitè d’empresa amb el nou Consell de la CCMA a l’auditori, ara fa un any, la música sonava bé, però trobem a faltar molta concreció en la lletra.