divendres, 30 d’octubre del 2020

MÉS TELETREBALL PER COMBATRE LA PANDÈMIA / DEVOLUCIÓ DEL RAV 2011-2012

 MÉS TELETREBALL PER COMBATRE LA PANDÈMIA

Davant la segona onada d'expansió del coronavirus i l'increment desbordat de contagis a Catalunya, i en línia amb les mesures dictades pel Govern, el Comitè d’empresa ha plantejat a la direcció propostes concretes d’ampliació del teletreball total o parcial:

- teletreball els divendres pels equips de cap de setmana per evitat la coincidència de gent en espais ja ocupats

- establir un dia a la setmana de teletreball per als presencials habituals, que contribuiria a esponjar els espais molt concorreguts a redaccions i sales de treball a Informatius, Esports i Programes.

- teletreball generalitzat a tots els àmbits on es pot fer: Mitjans digitals, Recursos Humans, Administració, Comercial, Màrqueting, Planificació, Enginyeria, SECA, ASI, Programació ...

- també als equips de producció i realització de programes s’ha d’estendre el teletreball i sobretot extremar la prevenció a platós, regies i gravacions exteriors.

L’objectiu d’aquestes mesures és  cuidar la salut de les persones, evitar els contagis interns i així garantir el manteniment del servei essencial, per no haver de reduir la programació de divulgació i entreteniment que té més valor que mai en aquests context de pandèmia i restriccions de mobilitat. 

Cal que els responsables de les àrees i departaments més reticents, compleixin amb les mesures que  es determinen com a fonamentals per contribuir a frenar el contagi, alliberar de pressió a la Sanitat Pública  i  protegir la salut dels treballadors. 

Estendre el teletreball és una mesura eficaç per al manteniment de la producció en temps de pandèmia.

Des de març fins ara i entre tots hem aconseguit frenar els contagis interns; ara cal estar atents i evitar que es torni a escampar la Covid19 i fer cas de les mesures que pren el Servei de Prevenció.

DEVOLUCIÓ DEL RAV 2011-2012

Durant aquest mes d’octubre el Comitè i la Direcció de la CCMA hem iniciat una negociació sobre la forma de devolució del RAV de 2011 i 2012, dictada per sentència de l’Audiència Nacional.

La negociació incorpora altres temes que teníem bloquejats: l’estabilització dels contractes indefinits no fixos, un pla de renovació de plantilla amb jubilacions parcials i contractes de relleu, i un acord pel teletreball. 

Sobre tots aquests temes hem intercanviat propostes que les dues parts estem debatent.

La direcció ha plantejat la devolució del RAV en 5 anys, amb data d’inici el 2021, amb devolució íntegra per als companys qui són fora de la tele, i liquidació immediata pels qui vagin marxant durant el període de la devolució. I des del Comitè condicionem l’acceptació d’aquests terminis a l’evolució favorable dels altres temes llargament reclamats.


dijous, 15 d’octubre del 2020

Sobre Selecció de Caps i Responsables de Departament

 Recursos Humans ha publicat al Portal Intern dues convocatòries de procesos de selecció de llocs de treball de nivell "H" del nostre conveni: "Responsable de Realització d'Esports" i "Cap de Disseny Gràfic i d'Espai". El Comitè d'Empresa informa que la participació de representants dels treballadors en aquests procediments no segueix la regulació marcada en Conveni per a la resta de llocs de treball i que només som convocats a tall informatiu quan s'inicia el procés i a la seva finalització

dijous, 8 d’octubre del 2020

Oportunitat per a la negociació: RAV 2011-2012

 En l'anterior comunicat explicàvem que, després de la sentència de l'Audiència Nacional del mes de juliol, la direcció de la CCMA havia fet una proposta de devolució del RAV 2011-2012 en 6 anys a partir de 2021, sense interessos, que el Comitè va valorar com del tot insuficient.


https://www.comitetv3.cat/2020/09/devolucio-del-rav-2011-2012-novetats.html

Per això, en una nova reunió amb la CCMA el Comitè, ha plantejat una negociació ràpida que resolgui temes de vital importància per a la plantilla i l'empresa i que inclogui:

Un compromís d'estabilitat per als indefinits no fixos que els asseguri els mateixos drets que a la resta de la plantilla

El tancament del Pla de renovació de plantilla amb jubilacions parcials i contractes de relleu

Un acord satisfactori de regulació del Teletreball

I la devolució del RAV 2011-2012 en cinc anys, amb pagues anuals, a partir de gener de 2021 i els interessos el 2026.  Que Inclouria, el gener del 2021, la devolució íntegra a totes les persones que són fora de l'empresa per diverses causes, i la liquidació de les quantitats pendents per als que deixin l'empresa abans de finalitzar els terminis de la devolució)

Ara esperem la resposta de la direcció, que ha de ser ràpida, perquè no acceptarem demores tàctiques que ens facin perdre el temps ni  permetrem que prenguin el pèl als treballadors com van fer el passat mes de juny amb un pacte a Catalunya Ràdio a esquenes del Comitè de TV3 i que després ens va voler imposar.

Per això us informem que ho tenim tot a punt per a iniciar el mes de novembre la recollida de dades i poders notarials per a les demandes individuals de quantitat, en el cas que l'intent de negociació fracassi.