dijous, 8 de novembre del 2018

Preacord 35 hores: LES ASSEMBLEES DEL CPA I DEL CEI APROVEN EL PREACORD

En les dues Assemblees d’aquest dijous s’ha aprovat el preacord de les 35 hores i la desconvocatòria de totes les vagues parcials.

També la delegació de Madrid ha votat sí al preacord i igualment l’Assemblea de Catalunya ràdio l’ha ratificat.

Des del Comitè de vaga s’ha exposat l’acord (document adjunt), que consisteix bàsicament a tornar a la planificació de 35 hores d’activitat productiva, més dues hores i mitja de formació no assignades, que es computaran anualment amb un seguiment semestral. Una comissió paritària farà el seguiment de les incidències i del còmput anual. També està acordat que en el cas que la formació no es pugui fer dins l’any en curs es pot fer l’any següent. Es podrà comptar la formació i/o autoformació ja realitzada durant el 2018 i l’any 2019 també es comptaran les hores de formació que es fan dins de la jornada. La comissió de seguiment es reunirà el 30 d’abril del 2019 per tractar sobre la conversió definitiva a les 35 hores. (A l’abril es coneixerà la dada del compliment de la regla de despesa de Catalunya pel 2018, condició que al·lega Funció Pública per a l’autorització de les 35 hores)

El Comitè continuarà amb les assemblees sectorials per exposar el preacord: demà als estudis d’Il·lumina i dilluns en videoassemblees amb les delegacions