divendres, 15 de desembre del 2023

Nous models de producció / Projecte de Contracte Programa / Cap a una nova valoració de categories

 Models de producció segons el tipus de contingut

 

La direcció ha compartit amb els Comitès d'Empresa el seu catàleg de models de producció. Fa mesos que els estan assajant en funció del tipus de programa i dels recursos tècnics disponibles.

Aquests nous models de producció tenen afectació directa sobre els llocs de treball i les categories de les persones que participen en la producció. En alguns casos, afegeixen tasques noves, i en altres s'eliminen o es reconverteixen categories que hi participaven fins ara.

En aquest àmbit dels perfils professionals, des dels Comitès hem advertit a la direcció que no poden implantar modificacions en les descripcions de lloc de treball sense la participació dels treballadors afectats i sense la negociació i acord amb els seus representants. 

A continuació afegim el quadre del catàleg de models professionals que ens han mostrat, amb exemples de tipologies de programes actuals:


https://drive.google.com/file/d/1A_gSodfSpLbz3Xf8dAl3Um5dfRZN0KJO/view?usp=drive_link


Projecte de Contracte Programa: la direcció evita fixar quotes de producció interna

 

El Consell de Govern de la CCMA ha presentat als Comitès d'Empresa la proposta de Contracte Programa que ha d'acordar amb el govern de la Generalitat. Recordem que des de l'any 2009, la CCMA no ha aconseguit l'aprovació de cap dels seus projectes de Contracte Programa, i que això ha provocat la inestabilitat financera dels mitjans públics durant més d'una dècada. Des dels Comitès reiterem la necessitat que les empreses de la Corporació comptin amb un pressupost plurianual estable i suficient per complir amb les obligacions de servei públic i com a principal indústria audiovisual de Catalunya.

 

Els Comitès hem emès l'informe previ sobre el text del projecte, del qual destaquem positivament la petició d'aportació pública i el manteniment de plantilla. Ara bé, tot i que el text de la direcció sosté que “potenciarà la producció pròpia de programes...”, no es compromet amb les quotes de producció interna establertes en altres projectes de Contracte Programa i que estan recollides en la disposició addicional 6a del conveni col·lectiu: PRODUCCIÓ INTERNA: la direcció defensarà en la negociació del contracte programa amb el govern de la Generalitat un nivell de producció interna d’un mínim del 65% del total ...”. Des dels Comitès estem en desacord i preocupats per aquest incompliment, i hem alertat de la desconfiança que això genera cap a la direcció de la Corporació.

En l’informe dels Comitès també hem plantejat que es concreti el finançament de la nova valoració de categories que s'ha d'emprendre, el reforç de les dotacions a les delegacions i l'agilitat en la cobertura de les vacants, entre altres qüestions.


Link INFORME PREVI


Cap a una nova valoració de categories

 

L'última valoració de categories va finalitzar l'any 2005. Aquella actualització no va poder recollir els canvis derivats de la digitalització i de les noves tecnologies que s'han anat implantant posteriorment. A més, també tenim pendent l'establiment dels grups professionals perquè la llei ens hi obliga.  

Per tot plegat, és important fer una revisió de l'actual sistema de classificació i de totes les descripcions de lloc de treball. 

Aquesta nova valoració requereix un finançament imprescindible que reconegui l'increment de productivitat, la incorporació de noves competències i habilitats en els llocs de treball actuals i la inclusió de nous perfils professionals. I s'ha d'evitar que les polivalències afegides generin destrucció de llocs de treball.

També s'han d'establir amb claredat els itineraris de formació i promoció professional, entre altres qüestions, com la descripció i valoració dels nivells H i O.

A finals de gener, el Comitè d'Empresa presentarà a la direcció les condicions prèvies per iniciar el procés per a una nova valoració de categories.