divendres, 20 de desembre del 2019

Increments salarials /Devolució RAV 2011-2012

INCREMENTS SOU PER FONS ADDICIONALS DE 2018 I 2019
 
La Comissió Paritària de Conveni, formada per representats de la Direcció i dels Comitès d’Empresa de TV3 i Catalunya Ràdio, ha arribat a un acord per a l’aplicació dels fons addicionals a l’increment de massa salarial de 2018 i 2019.
L’acord es produeix després d’un intercanvi de propostes sobre la forma d’aplicar l’increment de massa salarial d’un 0,2% per a 2018 i un 0,25 % per a 2019, no aplicables a taula salarial.

S’estableixen dos conceptes retributius per cada any (2018-2019) sota el nom “Increment addicional DL 5/2018” i “Increment addicional DL 3/2019”.
Pel concepte “Increment addicional DL 5/2018” cada treballador/a cobrarà una quantitat de 105,15€ bruts anuals a la nòmina de desembre 2019.
Pel concepte “Increment addicional DL 3/2019” cada treballador/a cobrarà una quantitat de 135,10€ bruts anuals a la nòmina de gener 2020.
A partir de la nòmina de gener 2020, els dos conceptes es cobraran prorratejats en dotze mensualitats.

Tot això, sense perjudici que en aplicació del Conveni Col·lectiu vigent, amb efectes 1 de gener de 2020, s’aplicarà l’increment de salaris que s’estableixi a la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La previsió, segons l’acord trianual 2018-2020 entre govern i sindicats, és que aquest increment sigui un 2% amb efectes 1.1.2020 i un 1% addicional amb efectes 1.7.2020, més un 0,85% en fons addicionals, aquests dos últims conceptes condicionats a indicadors econòmics.

Quan s’apliquin finalment totes les quantitats en el seu límit màxim, l’increment de massa salarial a 1.1.2021 seria d’un 3,85 % l’any 2020 i d’un 8,55% en el període 2018-2020.
 
DEVOLUCIÓ RAV 2011-2012

En aplicació de la sentència de l’Audiència Nacional sobre la devolució del RAV, els Comitè de TV3 i Catalunya Ràdio han reclamat a la direcció la devolució de les quantitats retallades dels nostres sous els anys 2011 i 2012 (el 5% del sou brut anual).

Davant d’una acció jurídica de reclamació per part de la representació dels treballadors / es, la direcció de Recursos Humans de la CCMA va fer una proposta de recuperació dels diners en deu anys (2023-2033), que va ser rebutjada pels comitès, perquè no és acceptable plantejar la devolució del RAV 22 anys després de la retallada. Tanmateix, considerem aquesta proposta un reconeixement del deute que seguim reclamant per via jurídica.

L’Assemblea ha aprovat el Preacord de les 35 hores

El Comitè d’empresa ha explicat els termes del Preacord i ha informat dels detalls de l’aplicació de les 35 hores i els compromisos en matèria de plantilla. Per parlar en detall dels indefinits no fixos, es convocarà una nova reunió amb el col·lectiu afectat el mes de gener.
També s'ha informat de la reunió programada pel dia 16 de gener amb responsables del Departament d'Economia de la Generalitat .

Després de diverses exposicions, l’Assemblea ha votat a favor del preacord de les 35 hores.
Recordem els punts més destacats:
 
35 hores, sense condicions:
 
·         Amb efectes 1 de gener del 2020, la jornada laboral serà de 35 hores setmanals i es recuperen les taules salarials referenciades a la jornada anual de 1.568 hores.   
·         S’eliminen del conveni els paràgrafs i disposicions d’inaplicació de les 35 hores 
·         El 31 de desembre del 2019 queden derogats els acords transitoris de novembre del 2018 sobre jornada (35 hores efectives amb 2 hores i mitja no planificades a justificar amb formació)
·         Des de l’1 de novembre del 2019 ja no es requereix la compensació d’hores de formació.
·         S’amplia fins al 31 de maig del 2021 el termini d’acreditació de la formació pendent del període febrer-novembre del 2019
 
Acords sobre Plantilla:
 
·         El Contracte programa (2020-2023) que s'ha d'aprovar inclourà el manteniment de la plantilla, Amb aquesta garantia, es podran inicar les jubilacions parcials amb contracte de relleu.
·         Es garanteix la cobertura amb contractes fixos de, com a mínim, el 75% de les vacants que es produeixin. En tot cas, el conveni estableix que la contractació temporal sobre el total de la plantilla no pot superar el 12%.  La Comissió paritària de contractació acordarà una previsió de contractació temporal per al 2020, en base a les dades del 2019 de baixes per malaltia i de la contractació temporal que hi hagi hagut.
·         "Indefinits no fixos": les places dels contractats "indefinits no fixos", s’identificaran en una Relació de Llocs de Treball, i no es trauran a concurs, com a mínim fins al moment que es dicti sentència del Tribunal de Justícia de la UE sobre el tema, i llavors les dues parts haurem de negociar. 
 
El preacord sobre les 35 hores està condicionat per part de la direcció a l’autorització de la Comissió de Retribucions de la Generalitat.
 
El Comitè d’empresa, en previsió que l’Administració vulgui demorar aquest acord o l’ intenti desvirtuar, anuncia un calendari de vagues d’una hora a partir del 20 de gener. El 16 o 17 de gener convocarem Assemblees per mantenir o suspendre les vagues convocades en funció de la resposta de la Comissió de Retribucions i de Personal sobre els acords. 
  
Calendari previst de vagues parcials d’1 hora en els horaris dels Telenotícies, a partir del 20 de Gener de 2020 :
 
20/01/2020 de 14:30 a 15:30 hores
21/01/2020 de 21:00 a 22:00 hores
22/01/2020 de 14:30 a 15:30 hores
23/01/2020 de 21:00 a 22:00 hores
25/01/2020 de 14:30 a 15:30 hores
 
03/02/2020 de 21:00 a 22:00 hores
04/02/2020 de 14:30 a 15:30 hores
05/02/2020 de 21:00 a 22:00 hores
06/02/2020 de 14:30 a 15:30 hores
 

dijous, 19 de desembre del 2019

Preacord 35 hores sense condicions, Manteniment de Plantilla i calendari de Vagues al GENER

Els Comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio hem arribat a un preacord amb la direcció que exposarem per a l’aprovació de l’Assemblea

 
Punts del preacord:
 
35 hores, sense condicions:
 
·         Amb efectes 1 de gener del 2020, la jornada laboral serà de 35 hores setmanals i es recuperen les taules salarials referenciades a la jornada anual de 1.568 hores  
·         S’eliminen del conveni els paràgrafs i disposicions d’inaplicació de les 35 hores 
·         El 31 de desembre del 2019 queden derogats els acords transitoris de novembre del 2018 sobre jornada (35 hores efectives amb 2 hores i mitja no planificades a justificar amb formació)
·         Des de l’1 de novembre del 2019 ja no es requereix la compensació d’hores de formació.
·         S’amplia fins al 31 de maig del 2021 el termini d’acreditació de la formació pendent del període febrer-novembre del 2019
 
Acords sobre Plantilla:
 
·         El Contracte programa (2020-2023) que s'ha d'aprovar inclourà el manteniment de la plantilla, Amb aquesta garantia,es podran inicar les jubilacions parcials amb contracte de relleu.
·         Es garanteix la cobertura amb contractes fixos de, com a mínim, el 75% de les vacants que es produeixin. En tot cas, el conveni estableix que la contractació temporal sobre el total de la plantilla no pot superar el 12%.  La Comissió paritària de contractació acordarà una previsió de contractació temporal per al 2020, en base a les dades del 2019 de baixes per malaltia i de la contractació temporal que hi hagi hagut.
·         "Indefinits no fixos": les places dels contractats "indefinits no fixos", s’identificaran en una Relació de Llocs de Treball, i no es trauran a concurs, com a mínim fins al moment que es dicti sentència del Tribunal de Justícia de la UE sobre el tema, i llavors les dues parts haurem de negociar. 

El preacord sobre les 35 hores està condicionat per part de la direcció a l’autorització de la Comissió de Retribucions de la Generalitat.
 
El Comitè d’empresa, en previsió que l’Administració vulgui demorar aquest acord o l’ intenti desvirtuar, plantejarà a l’Assemblea un calendari de vagues d’una hora a partir del 20 de gener.

dimecres, 18 de desembre del 2019

Principi d'acord per a les 35 hores de conveni. Desconvocades les Vagues parcials i convocatòria d'AssembleesEl Comitè de vaga de TV3 i Catalunya Ràdio ha arribat a un principi d’acord amb la direcció per a la recuperació de les 35 hores de conveni, i també hi ha avenços significatius en els temes de renovació de plantilla, contractació temporal i indefinits no fixos.

Per aquest motiu i perquè s’ha concretat una reunió amb responsables del departament d’Economia el mes de gener, els comitès d’empresa desconvoquem les vagues parcials convocades per avui dimecres 18d i divendres 20d .

Per exposar els termes de l’ acord convoquem

A TV3: DIJOUS 19D,  ASSEMBLEA GENERAL A LES 15H AL GARATGE D’UNITATS MÒBILS
A CATALUNYA RÀDIO: DIJOUS 19D: ASSEMBLEA A LES 14:45 A LA PLANTA 1 d’INFORMATIUS


En les assemblees respectives es farà una proposta de mobilitzacions amb vagues a partir del 20 de gener en previsió que l’Administració torni a demorar aquest acord o l’ intenti desvirtuar.