dijous, 26 d’octubre del 2023

Nous models de producció: segueix la incògnita / Informatius renovats, d’aquí un any / Mediapro a la nova OTT de 3CAT

 Nous models de producció: continua la incògnita 

Els membres del comitè d’empresa hem tingut una reunió perquè la direcció ens expliqui d’una vegada en què consisteixen els “nous models” de producció. 

A la reunió hi han participat diversos caps de Producció, de Tècnica, de TV3, de Recursos Humans i de Planificació 

Fa anys que s’estan aplicant canvis en les formes de produir continguts: l’adaptació de tecnologies com l’VMIX, desenvolupada per companys de l’empresa; les càmeres PTZ, que també s’utilitzen en alguns platós, s’estan estenent a diferents programes per la necessitat de produir molts continguts, no només televisius i de ràdio, sinó per a les xarxes i per a l’OTT 3Cat. 

Aquests canvis projectats, que ja s’assagen en molts programes, impliquen modificacions en l’organització de la feina i en les condicions de treball i en el rol del personal de platós. Però no només això, també l’adaptació dels formats tradicionals per a les xarxes (Instagram, TikTok...) està portant canvis en la feina i perfils professionals de moltes persones implicades en aquest procés de transformació, del qual no en coneixem ni el model en què s’inspira, ni l’abast, ni els terminis.

En la definició d’aquests nous models i en el desenvolupament del projecte no hi ha hagut participació de la plantilla, tot i que la direcció ha reconegut que el coneixement l’aporten els treballadors. Insistim que la participació dels treballadors en la gestió és una obligació establerta a la Llei de la CCMA, i que l’actual Consell de Govern ha de desenvolupar. 

Finalment, la direcció s’ha compromès a lliurar-nos el projecte dels models de producció en les pròximes 4 setmanes, i ha reconegut que s’hauran de revisar i valorar els llocs de treball que quedin modificats. Per la nostra banda, hem recordat que els canvis de condicions de treball s’han de negociar i pactar amb els representants dels treballadors. No serà possible imposar unilateralment per part de la direcció una nova organització de la feina. Els canvis positius es donen quan hi ha diàleg, col·laboració i participació de tothom que hi està implicat. 

Informatius renovats, d’aquí un any 

La direcció té un pla per als Informatius que consisteix en canvis de format, de platós i tecnologia, i també volen renovar els continguts. Mentre s’adapten les instal·lacions del CEI, els Telenotícies es traslladaran al CPA, i la previsió és tenir els nous TNs a punt per al setembre del 2024. També ens han informat que s’ha creat una comissió d’Informatius i Programes per a aquest temps de transició. 

Mediapro, a la nova OTT de 3Cat 

L’empresa audiovisual Mediapro agrupada en una UTE (Unió Temporal d’Empreses), amb l'empresa francesa de serveis tecnològics Inetum, ha aconseguit la licitació pública per a la gestió de la plataforma de continguts digitals i audiovisuals (OTT) de 3Cat, per 11 milions d’euros.

A més dels diners de la licitació, ens cal saber què més obté Mediapro, d’aquesta concessió. Les dades dels usuaris de l’OTT, i les obligacions de la CCMA com a empresa pública, no són transferibles a tercers, i s’ha d’evitar caure en una dependència que perjudiqui i hipotequi el futur de la plataforma cedida per la Corporació. 

Cal destacar que la nova OTT que es presentarà el dia 30 d’octubre ha estat liderada per gent de la casa i desenvolupada, principalment, amb talent intern, companys i companyes que fa mesos que s'esforcen per aconseguir uns productes nous i de qualitat que puguin competir amb l’àmplia oferta d’altres plataformes.

dimarts, 24 d’octubre del 2023

Treballar en zones de risc / Contractació de nivells H i nivells O / Comissió d’Igualtat: Protocols de prevenció d’assetjament

 Treballar en zones de risc 

Amb motiu de les guerres d'Ucraïna i de Gaza i els terratrèmols de l'Afganistan que castiguen durament la població, les delegades de prevenció hem plantejat a la direcció l'actualització dels protocols de seguretat, la modernització dels equips i l'atenció a corresponsals i equips enviats a les zones de risc. 

Les actuacions a fer consisteixen en: tenir un protocol d'assistència i seguiment psicològic realitzat per equips de professionals i experts, adequat a les situacions d'estrès extrem; aquest seguiment ha de començar abans de marxar l’equip, i mantenir-se durant la realització de la tasca i al tornar. També és molt important portar sempre l'equip de protecció personal, i una identificació que aporti dades sanitàries rellevants, ja que és el que les autoritats demanen actualment a les persones que treballen en zones de risc. I també portar farmacioles actualitzades i homologades segons les demandes internacionals de prevenció, així com la formació necessària per fer-les servir. 

Contractació de nivells H i nivells O 

Des del comitè d’empresa portem molts mesos reclamant a la Direcció informació detallada i transparent sobre la contractació indiscriminada d’exclosos de conveni i de personal de lliure designació. El resultat ha estat decebedor: informació incompleta, arbitrària, etc. 

La Direcció de la CCMA sempre ha dit que aquests processos de selecció són de lliure designació i, per tant, tenen més marge de discrecionalitat. És per aquest motiu que des del Comitè demanem un retiment de comptes superior, per poder vetllar per la legalitat i la idoneïtat de les polítiques de selecció de personal aplicades. 

Exigim a la Direcció que aquests processos de selecció s'apliquin tan sols excepcionalment, i també que es justifiquin, per garantir que tothom hi pugui accedir en igualtat de condicions i respectant en tot moment els principis de mèrits i capacitat. 

Volem que es justifiquin les qualitats o condicions personals i professionals que s’han pres en consideració respecte de les persones nomenades per poder determinar si les persones seleccionades compleixen més aquests criteris que la resta de sol·licitants. 

Davant de l’opacitat de la Direcció, s’ha fet una reclamació seguint el procediment de les lleis de transparència i s’estan valorant altres accions, com ara denunciar aquestes actuacions poc ètiques a altres organismes que vetllen per la correcta actuació dels organismes públics. 

Comissió d’igualtat: protocols de prevenció de l’assetjament 

Des de la comissió d'igualtat s'està treballant per impulsar a la CCMA les polítiques d'igualtat de tracte i no discriminació en qualsevol àmbit d'actuació. Per això, s'ha impulsat la modificació del Protocol de prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, d'orientació sexoafectiva, d'identitat o d'expressió de gènere a l'entorn laboral. La nova versió del protocol incorporarà les novetats legislatives en matèria d'igualtat i de garantia integral de la llibertat sexual, i l'adaptació dels protocols interns de la CCMA per millorar els drets de tots nosaltres. 

Com a objectius fonamentals de la comissió d'igualtat hi ha l'impuls real d'una cultura d'empresa basada en el respecte dels drets i les llibertats de totes les persones que treballen o col·laboren amb la CCMA. Des del comitè estem treballant per promoure una formació i una sensibilització adequada en matèria d'igualtat de gènere i de violència masclista per prevenir casos d'assetjament sexual per raó de gènere i LGTBI-fòbia.

dilluns, 23 d’octubre del 2023

La formació a TV3: la direcció diu que es compromet

En la darrera reunió de la Comissió Paritària de Formació, la direcció de Recursos Humans, representada per Gemma Dasca, es va comprometre a millorar aspectes de la formació que fa anys que es reclamen des del Comitè, com ja vam informar en un comunicat.

 • Formació Promocional: després d'anys de bloqueig de la direcció a la formació professional que reclama el Comitè per millorar les opcions de la plantilla a la promoció interna, s'ha acordat un calendari de cursos de formació promocional. De moment ja tenen data: 
  • Il·luminador/a:                     any 2024
  • Ajudant de realització:        any 2024
  • Regidor:                              any 2025 
 • Formació per a tothom: l'objectiu és que totes les persones de l'empresa tinguin 10 hores, com a mínim, de formació a l'any
 • Hem insistit que s’han d’atendre les propostes de formació que fem els treballadors i la direcció s’ha compromès a integrar aquestes accions en els plans futurs 
 • Nou reglament de la borsa d'estudis (beques), que millora l’objectivitat, la igualtat i la transparència en els criteris d’atorgament. També té com a objectiu que tothom que vulgui i faci l’esforç de formar-se tingui un ajut econòmic. Aquest acord, ha costat més de 3 anys de feina. A més, es millora la dotació econòmica per a les beques que passa a ser de 40.000 euros per any, en lloc dels 36.000 a què s’havia incrementat per a aquest 2023 i que consideràvem insuficient. 
 • Es doblarà el nombre de les llicències per als cursos d'anglès, que passaran de 75 a 150. 
 • Coordinadament amb el CNL (Consorci de Normalització Lingüística), s’organitzaran cursos de català amb una persona externa anualment que s’oferiran el mes de gener per facilitar l’obtenció del C1 i l’acreditació per a la presentació als exàmens. També hi haurà cursos amb una persona interna per facilitar l’obtenció del C2. 
 • Es farà un pla específic per a les delegacions, amb cursos presencials i grups reduïts per facilitar l’assistència, a més dels que s’ofereixen en línia 

Des del Comitè farem, com sempre, el seguiment d'aquestes accions anunciades i instarem la direcció que compleixi els compromisos adquirits