dimarts, 29 de setembre del 2020

DEVOLUCIÓ DEL RAV 2011-2012. Novetats / Regulació del Teletreball / Pla de renovació de plantilla / Un acord pels Indefinits No Fixos

 

Devolució del RAV 2011-2012. Novetats

 

La direcció de la CCMA ha fet una proposta al Comitè d’empresa per la devolució de les quantitats retallades els anys 2011 i 2012 (RAV -5%).

Plantegen ara retornar-nos el RAV en sis anys i sense interessos, a partir de gener de 2021.

La proposta que el Comitè va fer abans del judici va ser la devolució a terminis del RAV en cinc anys. La direcció ho va rebutjar i va respondre que la seva última oferta era un termini de 8 anys, amb quotes mensuals inapreciables, segons el pacte que la CCMA va fer d’amagat del Comitè de TV3 amb l’advocat del Comitè de Catalunya Ràdio.

El mes de juny el judici es va celebrar i l’Audiència Nacional ens va donar la raó dictant que la CCMA ha de retornar el RAV sense condicions. Això sí, ens forçava a fer reclamacions individuals de quantitat per recuperar els nostres salaris. Més informació sobre demanda del RAV:  https://www.comitetv3.cat/2020/07/laudiencia-nacional-dicta-la-devolucio.html

 

Per tant, ara que tenim sentència favorable, considerem molt insuficient la proposta de la CCMA. Tot i això continuem oberts a trobar una solució satisfactòria per als treballadors. Mentrestant hem d’avançar amb l’organització de la documentació per a les reclamacions individuals de quantitat que començarem a recollir aquest mes d’octubre. Informarem dels detalls pròximament en un nou comunicat.

 

Regulació del Teletreball

 

En els últims mesos també hi ha hagut novetats sobre el Teletreball  al sector públic. Per una banda la Generalitat ha dictat unes normes per als treballadors de l’Administració Pública i deixa a la negociació col·lectiva la regulació a les empreses. D’altra banda, el decret del govern central regula la modalitat de teletreball incloent les despeses de l’equipament  necessari a càrrec de les empreses.

Des de fa mesos el Comitè d’empresa hem proposat a la direcció regular el teletreball a TV3 més enllà de la pandèmia: el teletreball ha de ser voluntari, pot ser parcial, i ha de ser reversible. L’equipament necessari ì el manteniment ha d’anar a compte de l’empresa. La jornada és de 35 hores i els treballadors han de tenir dret a la desconnexió. El teletreball voluntari s’ha de prioritzar per a la conciliació i per motius de salut. I s’ha de garantir la prevenció de la salut laboral amb autoavaluacions del lloc de treball.

 

Pla de renovació de plantilla

 

És necessari establir un mecanisme de renovació que garanteixi el manteniment de la plantilla i l’impuls de la producció.

Amb la negociació per les jubilacions parcials i els contractes de relleu avançades, la direcció va situar com a condició la jubilació obligatòria pels qui complissin l’edat reglamentària i sempre que al treballador li correspongués el 100% de la pensió.

Aquesta condició va bloquejar l’acord just abans de l’estat d’alarma per la Covid del mes de març.

Ara és oportú tornar a parlar i reprendre la negociació iniciada per a la renovació de plantilla i assegurar que no es perdin més llocs de treball.

 

Un acord pels Indefinits No Fixos

 

Des de fa anys busquem una solució per estabilitzar la situació dels quasi 200 treballadors amb contractes indefinits no fixos.

Reclamem a la direcció el compromís que aquests companys es mantinguin a les seves places i que tinguin els mateixos drets que tothom.