dijous, 8 de juny del 2023

APROVACIÓ DE VACANTS 2022 I PRIMER TRIMESTRE 2023 CAL ESTABILITZAR MÉS LLOCS DE TREBALL

 El Consell de Govern de la CCMA ha aprovat recentment la taxa de reposició de les vacants corresponents a l’any 2022, afegint-hi les del primer trimestre de 2023.

La taxa de reposició de plantilla de l’any 2022, que va aprovar el govern de la Generalitat per a les empreses públiques, és un 110%, és a dir, la cobertura de totes les vacants més un 10% per compensar la manca de contractació fixa al sector públic des de 2010.

 

La taxa acumulada dels últims 4 anys suma 189 vacants a tota la CCMA: 154 a TV3 i 35 a Catalunya Ràdio. D’aquestes vacants en data 31 de maig, ja se n’han cobert 44, la gran majoria per promoció interna, que multipliquen els moviments de plantilla fixa per l'efecte de rebot quan es cobreix el lloc de la persona promocionada. I des del primer de juny, 16 companyes i companys també han vist estabilitzat amb contracte fix el seu lloc de treball.

 

Queden pendents de cobrir 145 vacants: 115 a TV3 i 30 a Catalunya Ràdio. I per cobrir-les, el Comitè d’empresa està compromès a agilitzar i emprendre tots els processos de selecció necessaris. Igualment, cal culminar l’estabilització dels indefinits no fixos amb el concurs de mèrits que ja està en marxa.

 

El comitè d’Empresa considera que és necessari incorporar a la taxa de reposició de 2023 uns 30 llocs de treball fixos més actualment coberts amb contractació temporal. L’increment de producció fa necessari estabilitzar aquests llocs i  l’actual legislació laboral xifra en 6 mesos dins d’un any la referència per a l’estabilitat d’un lloc de treball. 6 mesos de contractació eventual en un any no vol dir que un treballador estigui “topat” i hagi de “descansar” de la seva activitat, vol dir que cal estabilitzar el lloc de treball amb un contracte fix.

DADES GENERALS TAXES DE REPOSICIÓ APROVADES

 

CCMA

TELEVISIÓ

RÀDIO

2019-20-21

55

42

13

2022

50

42

8

2022 + 1r trimestre 2023

84

70

14

VACANTS ACUMULADES

189

154

35

 

VACANTS COBERTES AMB CONTRACTE FIX A 31-5-2023

 

CCMA

TELEVISIÓ

RÀDIO

2019-20-21

26

21

5

2022

15

15

0

2022 + 1r trimestre 2023

3

3

0

VACANTS ACUMULADES

44

39

5

 

VACANTS PENDENTS DE COBERTURA AMB CONTRACTE FIX A 31-5-2023

 

CCMA

TELEVISIÓ

RÀDIO

2019-20-21

29

21

8

2022

35

27

8

2022 + 1r trimestre 2023

81

67

14

VACANTS ACUMULADES

145

115

30


I 30 PLACES MÉS QUE EL COMITÈ D’EMPRESA PROPOSA ESTABILITZAR PER L’INCREMENT DE PRODUCCIÓ I DE TEMPORALITAT

dijous, 1 de juny del 2023

Recollida de propostes per incloure al Pla de Formació 2023

Des de la Comissió de Formació us volem informar que s’ha obert el període per elaborar el Pla 2023 i també, un any més, us demanem que ens feu arribar les peticions per a aquest exercici nou.

En aquests moments de canvi les vostres propostes són importants per afrontar el futur.

Aquest any 2023 finalment ha començat el curs promocional de tècnic/a de so. Ha estat un primer pilot dels molts que tenim demanats i que insistirem que s’afegeixin al Pla de Formació d’enguany. La formació promocional és important per facilitar les oportunitats de promoció i de canvi de carrera professional.

El pressupost de 32.000 euros destinats a beques s’ha incrementat fins als 36.000 euros. Tot i així és insuficient i s’hauria d’incrementar fins als 40.000 euros, perquè ara el pressupost és per a tota la plantilla de la CCMA, i no només per a la de TV3.

D’altra banda, fa anys que reclamem que la formació de catàleg (cursos i jornades transversals a tota la plantilla) es consideri dins de jornada. De moment aquest objectiu segueix pendent, tot i que en algun cas sí que s’ha redissenyat alguna acció formativa perquè acabi sent dins de jornada.

També ens trobem sovint, sobretot quan parlem de col·lectius que treballen per torns, que la direcció no facilita suficientment l’assistència a la formació interna, excusant-se en problemes de planificació.

La formació d’idiomes continua sent un objectiu principal. En el cas de l’anglès, segueixen les llistes d’espera malgrat algunes millores. Cal atendre la formació en anglès i català, perquè actualment és un requisit en molts dels concursos de promoció interna i públics. Ens comprometem a defensar l’oferta de cursos d’anglès que la direcció ha intentat desviar i reduir en diverses ocasions.

L’oferta de formació per a les delegacions continua sent l’assignatura pendent i des del Comitè instem la direcció a incloure al Pla 2023 les propostes destinades a aquests col·lectius.

A continuació us presentem un gràfic de com s’ha distribuït el pressupost del 2022, per àrees de coneixement. Les àrees destacades de vermell són noves en aquest pressupost i no apareixien al dels anys 2019–2021.

 

En aquest repartiment de pressupost destaca clarament la quantitat destinada a Desenvolupament directiu, en contrast amb altres partides com ara Igualtat o Innovació i Digital.

Tampoc ens satisfà gens que la majoria de les propostes dels treballadors que vam incloure al pla del 2022 a través de la Comissió de Formació no hagin estat ateses.

Demanem als nous responsables que canviïn radicalment aquesta tendència després d’anys d’incompliments, i farem les accions que considerem oportunes per tal d’aconseguir que es compleixi el conveni en matèria de Formació.