dijous, 8 de juny del 2023

APROVACIÓ DE VACANTS 2022 I PRIMER TRIMESTRE 2023 CAL ESTABILITZAR MÉS LLOCS DE TREBALL

 El Consell de Govern de la CCMA ha aprovat recentment la taxa de reposició de les vacants corresponents a l’any 2022, afegint-hi les del primer trimestre de 2023.

La taxa de reposició de plantilla de l’any 2022, que va aprovar el govern de la Generalitat per a les empreses públiques, és un 110%, és a dir, la cobertura de totes les vacants més un 10% per compensar la manca de contractació fixa al sector públic des de 2010.

 

La taxa acumulada dels últims 4 anys suma 189 vacants a tota la CCMA: 154 a TV3 i 35 a Catalunya Ràdio. D’aquestes vacants en data 31 de maig, ja se n’han cobert 44, la gran majoria per promoció interna, que multipliquen els moviments de plantilla fixa per l'efecte de rebot quan es cobreix el lloc de la persona promocionada. I des del primer de juny, 16 companyes i companys també han vist estabilitzat amb contracte fix el seu lloc de treball.

 

Queden pendents de cobrir 145 vacants: 115 a TV3 i 30 a Catalunya Ràdio. I per cobrir-les, el Comitè d’empresa està compromès a agilitzar i emprendre tots els processos de selecció necessaris. Igualment, cal culminar l’estabilització dels indefinits no fixos amb el concurs de mèrits que ja està en marxa.

 

El comitè d’Empresa considera que és necessari incorporar a la taxa de reposició de 2023 uns 30 llocs de treball fixos més actualment coberts amb contractació temporal. L’increment de producció fa necessari estabilitzar aquests llocs i  l’actual legislació laboral xifra en 6 mesos dins d’un any la referència per a l’estabilitat d’un lloc de treball. 6 mesos de contractació eventual en un any no vol dir que un treballador estigui “topat” i hagi de “descansar” de la seva activitat, vol dir que cal estabilitzar el lloc de treball amb un contracte fix.

DADES GENERALS TAXES DE REPOSICIÓ APROVADES

 

CCMA

TELEVISIÓ

RÀDIO

2019-20-21

55

42

13

2022

50

42

8

2022 + 1r trimestre 2023

84

70

14

VACANTS ACUMULADES

189

154

35

 

VACANTS COBERTES AMB CONTRACTE FIX A 31-5-2023

 

CCMA

TELEVISIÓ

RÀDIO

2019-20-21

26

21

5

2022

15

15

0

2022 + 1r trimestre 2023

3

3

0

VACANTS ACUMULADES

44

39

5

 

VACANTS PENDENTS DE COBERTURA AMB CONTRACTE FIX A 31-5-2023

 

CCMA

TELEVISIÓ

RÀDIO

2019-20-21

29

21

8

2022

35

27

8

2022 + 1r trimestre 2023

81

67

14

VACANTS ACUMULADES

145

115

30


I 30 PLACES MÉS QUE EL COMITÈ D’EMPRESA PROPOSA ESTABILITZAR PER L’INCREMENT DE PRODUCCIÓ I DE TEMPORALITAT