Qui som

(actualitzat desembre 2022)

Comitè d’empresa

Ana Batalla Fabre CCOO · presidenta
Roser Mercadé Tondo CCOO
Moisès Panisello Casanova CCOO
Irma Gràcia Valero CCOO
Àlex De Gregorio-Rocasolano CCOO
Laura Estrada Buron CCOO
Jaume Mosquera Rivera CCOO · secretari
Antoni Sibera Badia CCOO
Jordi Lopez Santín CCOO
Marta Lopez Benito CCOO
Jordi Campmany Cartró CCOO
Meritxell Subirós Bosch CTTVC
David Romero Alejandre CTTVC
Yolanda Blanco Jurado CTTVC
Núria Amat Sans CTTVC
Joan Ramon Vallvé Torné SPC
Enric Miró Sastre SPC
Gil Toll Deniel SPC
Núria Comas Vaqué SPC
Pilar Martín Bonaga CGT 
Chus Elias Hernández CGT
Betlem Zamora Martín CGT
Jordi Gamboa Rosal CGTComissions de treball


Comissió paritària d’Interpretació del Conveni:
Jordi López, Roser Mercadé, Moisès Panisello, Meritxell Subirós, Joan Ramon Vallvé, Pilar Martín

Comissió paritària de Contractació:
Jordi López, Ana Batalla, Moisès Panisello, Meritxell Subirós, Joan Ramon Vallvé, Chus Elias

Comissió paritària de Valoració de Categories:
Roser Mercadé, Àlex de Gregorio, Irma Gràcia, Yolanda Blanco, Enric Miró, Jordi Gamboa

Comissió paritària de Formació:
Jaume Mosquera, Laura Estrada, Marta López, Yolanda Blanco, Gil Toll, Betlem Zamora

Comissió paritària de Menjador:
Jordi Campmany, Toni Sibera, Marta López, David Romero, Joan Ramon Vallvé, Pilar Martín

Comissió de Seguiment de la Producció:
Ana Batalla, Àlex de Gregorio, Irma Gràcia, David Romero, Enric Miró, Jordi Gamboa

Comissió de Seguiment Econòmic:
Jaume Mosquera, Laura Estrada, Jordi Campmany, Núria Amat, Gil Toll, Jordi Gamboa

Comissió de Seguiment del Teletreball:
Moisès Panisello, Roser Mercadé, Jaume Mosquera, Meritxell Subirós, Núria Comas, Jordi Gamboa

Comissió de Seguiment Hores Complementàries de Formació (35 hores):
Jaume Mosquera, Moisès Panisello, Ana Batalla, Yolanda Blanco, Gil Toll, Betlem Zamora

Comissió de Seguiment Indefinits no Fixos:
Ana Batalla, Jordi López, Moisès Panisello, Meritxell Subirós, Joan Ramon Vallvé, Chus Elias,

Comissió d’Igualtat:
Ana Batalla, Laura Estrada, Marta López, Yolanda Blanco, Núria Comas, Pilar Martín

Comissió de Seguiment de Jubilacions Parcials i Relleus:
Jaume Mosquera, Jordi Campmany, Moisès Panisello, Meritxell Subirós, Enric Miró, Pilar Martín

Comitè de Seguretat i Salut Laboral, delegades de Prevenció:
Irma Gracia, Roser Estrada, Raquel Adrados, Lluís Riola, Josep Maria Fernandez Usac