Qui som

(actualitzat febrer 2023)

Comitè d’empresa

Ana Batalla Fabre - CCOO · presidenta
Roser Mercadé Tondo - CCOO
Moisès Panisello Casanova - CCOO
Irma Gràcia Valero - CCOO
Àlex De Gregorio-Rocasolano - CCOO
Laura Estrada Buron - CCOO
Jaume Mosquera Rivera - CCOO · secretari
Antoni Sibera Badia - CCOO
Jordi Lopez Santín - CCOO
Marta Lopez Benito - CCOO
Jordi Campmany Cartró - CCOO
Meritxell Subirós Bosch - CTTVC
Yolanda Blanco Jurado - CTTVC
Núria Amat Sans - CTTVC
Reyes Cifuentes Felguera - CTTVC
Joan Ramon Vallvé Torné - SPC
Enric Miró Sastre - SPC
Gil Toll Deniel - SPC
Josep Muray Monteagudo - SPC
Pilar Martín Bonaga - CGT 
Chus Elias Hernández - CGT
Betlem Zamora Martín - CGT
Jordi Gamboa Rosal - CGTComissions de treball


Comissió paritària d’Interpretació del Conveni:
Jordi López, Roser Mercadé, Moisès Panisello, Meritxell Subirós, Joan Ramon Vallvé, Pilar Martín, Núria Amat
{Suplents: Jordi Campmany, Jaume Mosquera, Ana Batalla, Enric Miró, Jordi Gamboa, Yolanda Blanco}

Comissió paritària de Contractació:
Jordi López, Ana Batalla, Moisès Panisello, Meritxell Subirós, Joan Ramon Vallvé, Chus Elias, Jordi Gamboa
{Suplents: Roser Mercadé, Toni Sibera, Àlex De Gregorio, Núria Amat, Pilar Martín, Reyes Cifuentes}

Comissió paritària de Valoració de Categories:
Roser Mercadé, Àlex De Gregorio, Irma Gràcia, Yolanda Blanco, Enric Miró, Jordi Gamboa, Josep Muray
{Suplents: Moisès Panisello, Marta López, Laura Estrada, Núria Amat, Chus Elias, Joan Ramon Vallvé}

Comissió paritària de Formació:
Jaume Mosquera, Laura Estrada, Marta López, Reyes Cifuentes, Gil Toll, Betlem Zamora, Yolanda Blanco
{Suplents: Moisès Panisello, Jordi Campmany, Toni Sibera, Yolanda Blanco, Pilar Martín, Enric Miró}

Comissió paritària de Menjador:
Jordi Campmany, Toni Sibera, Marta López, Reyes Cifuentes, Joan Ramon Vallvé, Pilar Martín, Núria Balaguer
{Suplents: Moisès Panisello, Irma Gracia, Jaume Mosquera, Jaume Teruel, Jordi Gamboa, Raquel Adrados}

Comissió de Seguiment de la Producció:
Ana Batalla, Àlex de Gregorio, Irma Gracia, Reyes Cifuentes, Enric Miró, Jordi Gamboa, Josep Muray
{Suplents: Roser Mercadé, Jaume Mosquera, Toni Sibera, Núria Balaguer, Pilar Martín, Gil Toll}

Comissió de Seguiment Econòmic:
Jaume Mosquera, Laura Estrada, Jordi Campmany, Núria Amat, Gil Toll, Jordi Gamboa, Chus Elias
{Suplents: Roser Mercadé, Ana Batalla, Moisès Panisello, Jaume Teruel, Pilar Martín, Betlem Zamora}

Comissió de Seguiment del Teletreball:
Moisès Panisello, Roser Mercadé, Jaume Mosquera, Meritxell Subirós, Josep Muray, Jordi Gamboa, Gil Toll
{Suplents: Ana Batalla, Irma Gràcia, Laura Estrada, Betlem Zamora, Enric Miró}

Comissió de Seguiment Hores Complementàries de Formació (35 hores):
Jaume Mosquera, Moisès Panisello, Ana Batalla, Reyes Cifuentes, Gil Toll, Betlem Zamora, Yolanda Blanco
{Suplents: Roser Mercadé, Jordi Campmany, Àlex de Gregorio, Yolanda Blanco, Pilar Martín, Jaume Teruel}

Comissió de Seguiment Indefinits no Fixos:
Ana Batalla, Jordi López, Moisès Panisello, Meritxell Subirós, Joan Ramon Vallvé, Chus Elias, Pilar Martín
{Suplents: Toni Sibera, Roser Mercadé, Jaume Mosquera, Núria Amat, Jordi Gamboa, Betlem Zamora}

Comissió d’Igualtat:
Ana Batalla, Laura Estrada, Marta López, Raquel Adrados, Gil Toll, Pilar Martín, Betlem Zamora
{Suplents: Irma Gracia, Roser Mercadé, Moisès Panisello, Yolanda Blanco, Jordi Gamboa, Chus Elias}

Comissió de Seguiment de Jubilacions Parcials i Relleus:
Jaume Mosquera, Jordi Campmany, Moisès Panisello, Meritxell Subirós, Enric Miró, Pilar Martín, Núria Amat
{Suplents: Reyes Cifuentes, Jordi Gamboa, Chus Elias}

Comitè de Seguretat i Salut Laboral, delegades de Prevenció:
Irma Gracia, Roser Estrada, Raquel Adrados, Lluís Riola, Josep Maria Fernandez Usac