dilluns, 25 de juliol del 2022

Sigfrid Gras i Jordi Borda continuaran en els seus càrrecs de directors de TV3 i de Catalunya Ràdio

La designació s’ha fet per primera vegada a la història de la CCMA amb un concurs públic que ha valorat els projectes presentats pels candidats. El Consell de Govern de la CCMA ha tingut l'última paraula, i ha escollit a partir de la terna de candidats presentada per un consell de persones expertes que ha avaluat les candidatures.

Tot i que els dos directors confirmats en els càrrecs són vells coneguts que coneixen l’empresa des de fa anys, des dels consells professionals i comitès d’empresa, serem exigents amb el desenvolupament de la seva feina i els projectes necessaris per fer avançar els mitjans.

A la tardor, designació dels directors d’Informatius i referèndum no vinculant

A partir del setembre, els directors hauran de formar els seus equips i elegir també els respectius directors d’Informatius dels dos mitjans. Aquestes designacions se sotmetran a un referèndum no vinculant en què hauran de participar les redaccions tal com estableix l’Estatut Professional d’Informatius.

Tots dos directors s’han compromès amb la paritat de gènere en els projectes presentats, i d’altra banda el Consell de Govern també ens ha informat que està concedida l’aportació extraordinària per al pressupost del 2022.

Els comitès d’empresa i consells professionals hem aprofitat la trobada amb el Consell de Govern per demanar més recursos humans i tècnics per produir la nova graella de programació de la tardor, que manté tots els programes en directe d’aquesta temporada, afegint-hi la producció d’un nou late show diari de televisió.  
dimarts, 19 de juliol del 2022

Cas Dalmases: Exigim responsabilitats

El passat 9 de juliol després d’una entrevista a Laura Borràs al programa FAQS, es van produir uns fets insòlits, del tot intolerables protagonitzats pel diputat i vicepresident de Junts x Cat, Francesc de Dalmases. Aquest, acompanyat per dues persones de la comitiva de Borràs i en presència d’ella mateixa, es van tancar amb una periodista del FAQS en una sala i, amb crits i cops a les parets, van carregar contra com s’havia fet l’entrevista i contra el programa.  

Des del Comitè d’empresa de TV3, rebutgem enèrgicament l’actitud intimidatòria, l’intent de coacció i l’atac inexcusable contra la llibertat i el dret a la informació protagonitzat per Francesc de Dalmases en presència de la resta de la comitiva inclosa Laura Borràs.  

 

Aquesta actitud arrogant i desfermada no té cabuda en els nostres mitjans. Els fets descrits, amb l’agreujant intolerable i intimidatori de caire masclista d’un destacat polític escridassant una dona periodista en una sala tancada, són un atac contra el dret a la informació, mostren una concepció controladora i antidemocràtica dels mitjans de comunicació i una falta de respecte absoluta a la ciutadania i pel servei públic.  

 

El Comitè hem fet arribar a l'equip del FAQS la nostra solidaritat i oferiment de suport i reclamem de la direcció de la CCMA i de TV3 una condemna contundent dels fets. Esperem també aquesta condemna per part de Junts per Catalunya i l'assumpció de responsabilitats del diputat Francesc de Dalmases.

divendres, 15 de juliol del 2022

Negociació d’un nou acord de Teletreball

 Des de finals de juny, els comitès d'empresa de TV3 i Catalunya Ràdio hem iniciat negociacions per a un nou acord de teletreball voluntari que substituirà l'actual acord que finalitzaria el 31 de juliol, i que s'ha acordat de prorrogar fins al 30 de setembre.

Els esculls més importants en la negociació fins ara són el límit màxim del 40% de teletreball que pretén la Direcció, remetent-se estrictament al que es fa a Funció Pública, i l'exclusió de l'opció al teletreball de 92 llocs de treball (unes 900 persones) d'una llista elaborada pels directius.

Els comitès hem presentat una proposta amb una forquilla entre el 40% i el 60% de teletreball (amb còmput anual, trimestral o mensual) que recolliria àmpliament la varietat de formes de teletreball amb què s'organitzen els diferents departaments i àrees de l'empresa. Sobre els exclosos de teletreballar, hem proposat que no hi hagi cap llista i que es deixi clar en el text que l'acord només és aplicable als llocs de treball susceptibles de ser desenvolupats amb teletreball.

També hem plantejat que es pugui fer fins al 100% de teletreball per a les sol·licituds prioritàries per motius de salut, conciliació i mobilitat, i que tothom pugui fer la feina des de diferents domicilis amb avís previ a l'empresa.

Des dels comitès hem insistit que s'ha d'incloure en l'acord els conceptes de crisi energètica i climàtica i de sostenibilitat. És indiscutible que el teletreball redueix la mobilitat, i així es contribueix a la reducció de la contaminació i dels problemes de saturació viària.

Per detectar denegacions arbitràries o que no estiguin justificades per la naturalesa de la feina o les necessitats organitzatives, hem proposat la creació d'una comissió de seguiment del teletreball, que la direcció ha acceptat, i que hauria de resoldre les al·legacions i revisar les peticions presentades.

D'altra banda, el marc normatiu actual estableix que no es considera tècnicament teletreball el que es fa per sota del 30% de la jornada en còmput trimestral. Per tant, aquest teletreball inferior al 30% es pot fer sempre que el treballador/a i el departament hi estiguin d'acord, més enllà de l'acord general de teletreball que s'està negociant. Els comitès hem plantejat que aquest teletreball (que pot arribar a ser de 27 dies de teletreball en un període de tres mesos) també es tramiti amb una sol·licitud formal i que la comissió de teletreball en faci el seguiment.