dilluns, 25 de juliol del 2022

Sigfrid Gras i Jordi Borda continuaran en els seus càrrecs de directors de TV3 i de Catalunya Ràdio

La designació s’ha fet per primera vegada a la història de la CCMA amb un concurs públic que ha valorat els projectes presentats pels candidats. El Consell de Govern de la CCMA ha tingut l'última paraula, i ha escollit a partir de la terna de candidats presentada per un consell de persones expertes que ha avaluat les candidatures.

Tot i que els dos directors confirmats en els càrrecs són vells coneguts que coneixen l’empresa des de fa anys, des dels consells professionals i comitès d’empresa, serem exigents amb el desenvolupament de la seva feina i els projectes necessaris per fer avançar els mitjans.

A la tardor, designació dels directors d’Informatius i referèndum no vinculant

A partir del setembre, els directors hauran de formar els seus equips i elegir també els respectius directors d’Informatius dels dos mitjans. Aquestes designacions se sotmetran a un referèndum no vinculant en què hauran de participar les redaccions tal com estableix l’Estatut Professional d’Informatius.

Tots dos directors s’han compromès amb la paritat de gènere en els projectes presentats, i d’altra banda el Consell de Govern també ens ha informat que està concedida l’aportació extraordinària per al pressupost del 2022.

Els comitès d’empresa i consells professionals hem aprofitat la trobada amb el Consell de Govern per demanar més recursos humans i tècnics per produir la nova graella de programació de la tardor, que manté tots els programes en directe d’aquesta temporada, afegint-hi la producció d’un nou late show diari de televisió.