dilluns, 17 d’octubre del 2022

Un organigrama molt extens, amb més incorporacions externes d’alts càrrecs i sense paritat de gènere

 Lluny de la paritat de gènere: del nou organigrama, encara incomplet, que ha publicat la Direcció de la Corporació  destaca la falta de paritat de gènere en la suma dels alts càrrecs designats. Dels 8 noms de comandaments que s’han confirmat, només dues són dones. Aquest desequilibri desmenteix el compromís del Consell de Govern i la Direcció de la CCMA amb el Pla d’Igualtat i les accions necessàries per corregir la desigualtat i el sostre de vidre.

 

Increment del núvol amb incorporacions externes: a més de la falta de paritat, també es manté la tendència a incorporar càrrecs externs, fet  que provoca un augment notable del “núvol” des de l’abril passat. La facilitat per crear llocs nous a l’organigrama contrasta amb la lentitud de la tramitació per aprovar la cobertura de les vacants necessàries de la plantilla, i per dotar de més recursos els serveis i la producció interna.

 

Càrrecs de nova creació, per acomodar els directius que surten: la cúpula de directius augmenta en nombre, i les “Direccions estratègiques” creen noves àrees amb nous caps i noves funcions, on s’acomoden les persones que deixen antigues responsabilitats.

 

Referèndum no vinculant per opinar sobre els caps d’Informatius: l’Estatut Professional preveu la celebració d’un referèndum de les redaccions de TV3 i Catalunya Ràdio per pronunciar-se sobre les persones designades com a caps d’Informatius. Aquesta oportunitat de sancionar els nomenaments, no existeix per als altres càrrecs de confiança anunciats. També s’hauria d’estendre als càrrecs corporatius transversals, i als càrrecs de l’àmbit de Producció Interna i les altres àrees. 

En el cas del nou responsable d’Informatius de TV3, amb una trajectòria professional indiscutible, està en qüestió si el nou cap compta amb la capacitat necessària per a les relacions internes professionals i laborals d’una àrea tan gran i complexa com la d’Informatius de TV3.