dimarts, 30 d’abril del 2019

Llei de la CCMA, hora de concretar


La reforma de la llei de la CCMA s’encamina cap a la seva fase final, i és, doncs, l’hora de les concrecions. Les esmenes plantejades pels diferents grups parlamentaris no incorporen diferències insalvables entre elles que puguin fer pensar que se n’encalli la tramitació. Això hauria de permetre’n l’aprovació definitiva al ple del Parlament abans de l’estiu.

Volem cridar l’atenció sobre el fet que la participació dels treballadors en la gestió de l’empresa (aprovada per àmplia majoria en referèndum i amb el suport d’ex-alts càrrecs dels mitjans) no està tenint la merescuda consideració. Cal recordar que hi ha poderoses raons perquè una empresa pública basada en el capital humà introdueixi aquesta participació en la seva governança.

Encoratgem els diferents grups parlamentaris a mantenir fins al final la fórmula d’elecció dels futurs directius a través de concurs públic, tant pel que fa als membres del Consell de Govern com a les direccions dels mitjans.

Tan bon punt aprovada la llei, cal que s’iniciï, amb els criteris establerts, el procés de selecció de candidats que ha de dur a la renovació del Consell de Govern de la CCMA, caducat el 2018; un Consell que s’hauria de constituir al més aviat possible, per afrontar els grans reptes de futur de la Corporació.

No oblidem que tot aquest procés s’ha de completar amb l’aprovació de:

-    El nou Contracte Programa, que han de signar el Govern i Consell de Govern de la CCMA, i que ha de garantir l’estabilitat i la viabilitat dels mitjans de la Corporació.

-    El nou Mandat Marc Audiovisual, per substituir l’anterior, ja caducat.

Els representants dels treballadors estarem amatents perquè tot aquest procés es compleixi i perquè els diferents grups parlamentaris mantinguin els seus compromisos al respecte.Signat:

Comitè d’empresa de TV3
Comitè d’empresa de Catalunya Ràdio
Consell Professional de TV3
Consell Professional de Catalunya Ràdio