divendres, 15 de juliol del 2022

Negociació d’un nou acord de Teletreball

 Des de finals de juny, els comitès d'empresa de TV3 i Catalunya Ràdio hem iniciat negociacions per a un nou acord de teletreball voluntari que substituirà l'actual acord que finalitzaria el 31 de juliol, i que s'ha acordat de prorrogar fins al 30 de setembre.

Els esculls més importants en la negociació fins ara són el límit màxim del 40% de teletreball que pretén la Direcció, remetent-se estrictament al que es fa a Funció Pública, i l'exclusió de l'opció al teletreball de 92 llocs de treball (unes 900 persones) d'una llista elaborada pels directius.

Els comitès hem presentat una proposta amb una forquilla entre el 40% i el 60% de teletreball (amb còmput anual, trimestral o mensual) que recolliria àmpliament la varietat de formes de teletreball amb què s'organitzen els diferents departaments i àrees de l'empresa. Sobre els exclosos de teletreballar, hem proposat que no hi hagi cap llista i que es deixi clar en el text que l'acord només és aplicable als llocs de treball susceptibles de ser desenvolupats amb teletreball.

També hem plantejat que es pugui fer fins al 100% de teletreball per a les sol·licituds prioritàries per motius de salut, conciliació i mobilitat, i que tothom pugui fer la feina des de diferents domicilis amb avís previ a l'empresa.

Des dels comitès hem insistit que s'ha d'incloure en l'acord els conceptes de crisi energètica i climàtica i de sostenibilitat. És indiscutible que el teletreball redueix la mobilitat, i així es contribueix a la reducció de la contaminació i dels problemes de saturació viària.

Per detectar denegacions arbitràries o que no estiguin justificades per la naturalesa de la feina o les necessitats organitzatives, hem proposat la creació d'una comissió de seguiment del teletreball, que la direcció ha acceptat, i que hauria de resoldre les al·legacions i revisar les peticions presentades.

D'altra banda, el marc normatiu actual estableix que no es considera tècnicament teletreball el que es fa per sota del 30% de la jornada en còmput trimestral. Per tant, aquest teletreball inferior al 30% es pot fer sempre que el treballador/a i el departament hi estiguin d'acord, més enllà de l'acord general de teletreball que s'està negociant. Els comitès hem plantejat que aquest teletreball (que pot arribar a ser de 27 dies de teletreball en un període de tres mesos) també es tramiti amb una sol·licitud formal i que la comissió de teletreball en faci el seguiment.