dijous, 15 d’octubre del 2020

Sobre Selecció de Caps i Responsables de Departament

 Recursos Humans ha publicat al Portal Intern dues convocatòries de procesos de selecció de llocs de treball de nivell "H" del nostre conveni: "Responsable de Realització d'Esports" i "Cap de Disseny Gràfic i d'Espai". El Comitè d'Empresa informa que la participació de representants dels treballadors en aquests procediments no segueix la regulació marcada en Conveni per a la resta de llocs de treball i que només som convocats a tall informatiu quan s'inicia el procés i a la seva finalització