dilluns, 15 de maig del 2017

No s'han de tancar més canals / TN Comarques / Selecció amb garanties / Enquesta jubilació

NO S'HAN DE TANCAR MÉS CANALS

Les darreres setmanes hem vist publicats a diversos mitjans novetats i canvis en la programació que esperem  que funcionin i ens facin recuperar el públic perdut. També hem llegit que Vicent Sanchis ha parlat del Canal d’Esports assenyalant allò que és evident: que és un canal amb molts continguts que no són esportius.

Fa molt de temps que se sap que és necessari fer canvis a la  programació, que hem de produir continguts atractius i que s’ha de repensar la distribució de canals. Tot això ho hem de fer sense renunciar a cap de les línies de producció que tenim (Esports, Informatius, Documentals, Entreteniment, Infantils i Juvenils, Ficció, Culturals...)

Per abordar aquests temes, des del Comitè d’empresa tornem a reclamar més pressupost i plantilla per a la CCMA: Cal  inversió per a l’ adaptació tecnològica, per renovar continguts que ens portin nou públic i per  potenciar els mitjans digitals que són l’aposta de futur.

EL TN COMARQUES PERD LES DESCONNEXIONS

La direcció d'Informatius ha  anunciat canvis en el Telenotícies Comarques a partir de setembre. La novetat destacada és que se suprimeixen les desconnexions territorials. La direcció argumenta la necessitat del canvi per la falta d’efectius i perquè volen renovar i modernitzar l’informatiu. Però suprimir les desconnexions és un risc per la pèrdua d’espai d’ informació local i de proximitat que s’està oferint des de fa 28 anys. Aquest no hauria de ser un experiment irreversible, s’hauria de reconsiderar la fórmula del Telenotícies Comarques únic  i  tornar a les desconnexions si el nou TN no funciona. En tot cas caldrà reforçar plantilles per poder donar un producte diari dinàmic i de qualitat i també s’ha d'assegurar la continuïtat de la tasca del personal tècnic i de realització de les delegacions.

SELECCIÓ DE PERSONAL AMB GARANTIES

Diversos factors projecten sobre la selecció de personal el desànim i l’escepticisme de la plantilla. N'és un exemple el darrer procés per a la tria de corresponsals a Washington. No ha estat transparent, perquè la direcció ha informat directament del resultat final. Els criteris de selecció i l'avaluació dels corresponsals estan en mans de la direcció del departament i de RRHH  i molta gent pensa que la decisió final està presa abans de començar el procés. Això fa que els participants se sentin comparses d’una ficció de transparència i que provoqui frustració i desconfiança

El Comitè d'empresa no pot avalar aquests mètodes ni els resultats que se'n deriven perquè no es dóna prou informació sobre el procés. Per això, sense qüestionar la professionalitat dels candidats designats, el què reclamem són processos de selecció amb totes les garanties i que se superi l’actual sistema de decisions unilaterals. Esperem que això ja es noti en els processos de mobilitat per a València i La Seu.

En les pròximes setmanes el Comitè i RRHH ens reunirem per parlar específicament de la selecció de personal en aquests i altres casos.

ENQUESTA SOBRE JUBILACIÓ

Un grup de treballadors ha promogut i organitzat una enquesta sobre la jubilació parcial en la qual encara es pot participar. Està sobretot adreçada a aquelles persones que ja tenen o que compliran 61 anys els pròxims cinc anys.

Després de l’èxit d'assistència de la sessió informativa sobre jubilació parcial a l’auditori, el Comitè d’empresa ha proposat a la direcció fer una reunió per parlar del tema i avançar en acords cap a la jubilació parcial voluntària i els contractes de relleu.