dilluns, 8 de maig del 2023

El nivell H i el núvol que creix

Un informe de la Sindicatura de Comptes del 2018 va recollir que la direcció cometia una irregularitat amb la lliure designació dels càrrecs de nivell H del conveniperquè no quedaven garantits els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Des d’aleshoresla direcció publica els concursos d’aquests llocs de treball i, com a mínim, les persones de la plantilla que tenen els requisits corresponents s’hi poden presentar. La selecció la fan unilateralment els directius de les àrees implicades i Recursos Humans. No hi ha participació del comitè d’empresa i únicament s’informa de l’anunci de la convocatòria i del resultat que decideix la direcció. 

Des del 2019 i fins ara, aquests concursos han estat majoritàriament de promoció interna i a les persones designades se’ls feia una promoció temporal mentre feien la feina requerida.

Amb l’arribada de la nova direcció han proliferat els nivells H i observem com s’anuncien al portal intern processos de selecció per a llocs nous, sovint amb nomenclatures noves i difícils d’entendre tant pels requisits que es demanen com per les tasques que s’hi descriuen. Quan queden desertsla direcció incorpora persones externes amb un càrrec de comandament i amb un contracte que serà indefinit.

Actualment hi ha càrrecs de lliure designació de procedència externa dels nivells H i Oamb contractes d’Interinatge per cobertura de vacant pendents que se’ls assigni la plaça definitivament.

Les places, que s’adjudicaran de manera permanent, surten de la reconversió de llocs de treball de persones que s’han jubilat, algunes de les quals ja eren excloses de conveni, però que tenien d’origen una categoria laboral de conveni. És a dir, ocupen llocs de conveni que amb el temps s’han anat perdent i han anat fent gros el núvolque no para de créixer.

Ara, la direcció està incloenten aquests processos de nivell H, una entrevista personal del cap de Recursos Humans i elements encara més subjectius com ara entrevistes “conductuals”, amb preguntes en algun cas xocantsque deixen perplexes les persones candidates; o també inclouen requisits impossiblescom al concurs per al cap de Planificació Integral de Comunicació i Relacions Externes, en què es demanaven 10 anys d’experiència, i que ha quedat deserten ser rebutjada una candidata interna.

Altres exemples són les convocatòries de cap de Màrqueting Digital, cap de Comunitat Vertical Jove o de subeditor/a digital de Xarxes Socials, entre d’altresque també han quedat estranyament deserts desestimant candidats interns, i així la direcció ja té via lliure per fer els fitxatges externs que vulgui en aquests àmbits.

Les queixes, la falta de transparència i la malfiança que envolten molts d’aquests concursos nous de comandaments arriben al comitè d’empresa, que les ha traslladades a la nova direcció de Recursos Humans.

Hem reclamat la llista completa dels càrrecs de nivells H i O i la descripció i salari atorgat per cada lloc i hem advertit del problema que deixarà aquesta direcció a l’empresa amb l’increment de comandaments amb contractes fixos i sense recol·locació possible en llocs de treball de conveni perquè molts han estat fitxats per exercir càrrecs directius que no haurien de ser permanents.