dijous, 6 de juny del 2024

Sobre l’ús de Tickelia

La direcció vol implantar un nou sistema de digitalització i tractament de despeses personals o de producció amb l’aplicació Tickelia, que s’ha de descarregar al mòbil (personal o professional) de la persona que ha de justificar qualsevol despesa.

Al Comitè hem rebut moltes consultes sobre aquest nou sistema, perquè moltes de les persones que han de fer aquesta gestió no disposen d’un telèfon corporatiu i, a més, pot ser que els mòbils particulars no tinguin els requisits tècnics i de memòria per a la nova aplicació.

En el cas que l'app Tickelia es descarregui en un telèfon o un entorn web de titularitat de la CCMA, no hi ha cap inconvenient, si es compleix la legislació en matèria de protecció de dades. El problema el tenim si s'utilitza en els mòbils i ordinadors personals dels treballadors.

Els riscos que s’observen en un primer moment, segons la llei, són els següents:

1. L'art. 17 de la llei 10/2021 indica que l'empresa no pot exigir la instal·lació de programes o aplicacions en dispositius de propietat de la persona treballadora.

2. La legislació en matèria de protecció de dades també indica que el consentiment de la persona ha de ser lliure, informat i específic. Per tant, si és obligatori per al treballador, no es pot dir que el consentiment és lliure.

L’empresa externa (INOLOGY, titular de l'aplicació Tickelia) recapta per compte de la CCMA dades identificatives i també altres dades més sensibles des de la perspectiva laboral, com pot ser la geolocalització dels terminals per calcular quilometratges, dades bancàries, etc. Recaptar dades com la geolocalització pot resultar desproporcionat per a la finalitat perseguida.

Per tot el que exposem i els dubtes que genera l’aplicació entre la plantilla que l’hauria de fer servir, hem demanat a la direcció que aturi la posada en marxa d’aquest nou sistema per poder avaluar la idoneïtat de l'eina des de la perspectiva de la protecció dels drets i les llibertats dels treballadors.