dimecres, 22 de maig del 2024

Recollida de propostes per incloure al Pla de Formació 2024

Des de la Comissió de Formació us volem informar que s’ha obert el període per elaborar el Pla 2024 i també, un any més, us demanem que ens feu arribar les peticions per a aquest exercici nou:

https://forms.office.com/e/tAXpzg6PKM

Després d’anys d’insistència per part del Comitè, l’any passat es va fer un primer curs de formació promocional de tècnic/a de so, entre els molts que tenim demanats. És un tema en el que venim insistint doncs és important per facilitar les oportunitats de promoció i de canvi de carrera professional. Aquest 2024, el departament de formació els inscriu dins d’un programa anomenat “Camins de Talent”.

Des del Comitè també hem aconseguit que el pressupost destinat a beques s’incrementi fins als 40.000 euros per al 2024  així com un nou redactat del reglament de beques que millora l’objectivitat, la igualtat i la transparència en els criteris d’atorgament i que té com a objectiu que tothom que vulgui i faci l’esforç de formar-se tingui un ajut econòmic.

Malgrat el compromís d’incrementar l’oferta de formació per a les delegacions, la de l’any 2023 ha continuat sent molt reduïda. Hem insistit, pel curs 2024, en la necessitat de fer formació amb cursos presencials a les delegacions i no exclusivament en línia.

Pel que fa a la formació d’idiomes s’ha fet una nova licitació per a l’anglès que ha implicat un canvi de proveïdor i també un endarreriment en l’inici dels cursos.

Cada vegada que hi ha una nova licitació ens trobem amb el mateix problema per la lentitud del tràmit.

Hem recordat  a la direcció que la data de finalització del contracte se sap amb molta antelació i per tant també es pot iniciar el procés d’una nova licitació amb l’antelació suficient.

D’altra banda, una bona notícia és que es doblen les llicències d’anglès que passaran de 75 a 150 i esperem que d’aquesta manera es redueixin molt les llistes d’espera.

També han començat ja els cursos de català per als nivells C1 i C2 els mesos de gener i febrer de 2024.

De les propostes que els treballadors vam incloure al pla de formació de 2023 se n’han fet 8 d’un total de 39 tot i que algunes estan preparació.

Recursos Humans es planteja com a objectius aconseguir un mínim de formació anual per persona de 8hores i incrementar el nombre d'hores de formació en els departaments amb menys hores, alineant les formacions amb els projectes que s’han definit com a estratègics per el 2024.

Les conclusions que el departament de Formació extreu dels resultats del pla de 2023 principalment són:

S’han fet més formacions dins de jornada que fora de jornada(73% vs. 24%) i aquestes han tingut significativament més assistents (66% vs.6%).

Homes i dones fan més formació dintre de la seva jornada (55% i 57%, respectivament).

Fora de jornada, són les dones qui hi dediquen més hores (33% vs.27% que dediquen els homes).

Respecte de l'autoaprenentatge, ha estat més seguit per homes (18%) que per dones (10%).

Us copiem el quadre resum amb el repartiment per direccions i àrees de coneixement:

  

Direcció

Nombre AF

Àrea de coneixement

Inversió

Comissió d'igualtat

3

Benestar i Prevenció de Riscos

17.259

Gestió Pressupostària, Empresa Verda i Serveis Generals

9

Comunicació Audiovisual

11.340

Infraestructures Digitals i Tecnològiques

63

Desenvolupament Directiu

15.617

Innovació, Recerca i Estratègia Digital

9

Eines TIC

3.480

Negoci i Màrqueting

1

Enginyeria

35.591

Oficina d'Estratègia Corporativa

6

Gestió i organització

37.428

Organització, Processos i Recursos Humans

10

Habilitats personals

32.556

Ràdio

2

Idiomes

51.822

Televisió

31

Igualtat i Perspectiva de gènere

4.843

Transversal

36

Imatge i Disseny

11.378

Total

160

Innovació i Digital

6.141

 

 

Tecnologia Audiovisual

29.700

 

 

(*) Nombre AF: nombre d’accions formatives