divendres, 8 de març del 2024

Manifest del 8m a TV3

 


Reivindiquem el 8-M cada dia als nostres centres de treball i lluitem per erradicar les desigualtats i les discriminacions de gènere dins el món laboral i a la societat en general, perquè amb la corresponsabilitat tothom hi guanya.

Per aconseguir-ho reclamem:

·        Avançar en la implementació dels plans d’igualtat a les empreses, per acabar amb la bretxa salarial entre dones i homes.

 ·        Establir polítiques de conciliació corresponsable del temps social i del temps laboral, repensant el temps de treball i d’oci des d’una perspectiva integral i feminista.

 ·        Incloure les cures a l’estat del benestar, per la qual cosa és necessari un gran pacte dotat de recursos, que incorpori el sector de les cures en sentit ampli, és a dir, les cures a la infància, les cures de llarga durada per a persones dependents i amb diversitat funcional.

 ·        Reduir de manera progressiva la jornada laboral setmanal, sense reducció de salari, que permeti treballar menys, distribuir les feines i viure millor.

 ·        Crear un registre públic i obligatori dels protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe que permeti fer un seguiment de les empreses que incompleixin la seva obligació en matèria de prevenció i lluita contra les violències masclistes al centre de treball.

 ·        Impulsar, mitjançant la negociació col·lectiva, increments salarials, especialment en els sectors més feminitzats. 

 ·        Endegar polítiques preventives amb perspectiva feminista. Per fer-ho, cal modificar la Llei de prevenció de riscos laborals  i el Reglament dels serveis de prevenció . Hi ha mancances respecte de les afectacions i les patologies diferencials entre les dones i els homes dins el món laboral.

 ·        Implementar els permisos per conciliar la vida laboral, la personal i la familiar amb plenes garanties i sense causar cap tipus de penalització ni laboral ni personal ni familiar a la persona que s’hi aculli, amb especial èmfasi en les famílies monoparentals sense xarxa de suport, com són les dones migrants. Per això, reclamem que el permís de 8 setmanes per cura d’infants fins als 8 anys sigui remunerat íntegrament, tal com estableix la Directiva de la UE. 

 ·        Defensem l’existència del permís de lactància, que dona resposta a una necessitat en els primers mesos de vida de l’infant, així com l’existència del permís de 8 setmanes per cura de menors, que respon a un altre tipus de necessitat dels menors.

·        Exigir una formació i una educació integrals i obligatòries per sensibilitzar i erradicar els estereotips que discriminen les dones. 

 ·        És urgent un canvi en les polítiques de cures per dignificar la vida de les persones a les residències de gent gran, tan de les persones internes com dels professionals que hi treballen. A banda, s’han de millorar amb perspectiva de gènere les polítiques de salut i les condicions de vida de la gent gran.

Per acabar, us animem a participar als actes i a les manifestacions d’aquest 8-M per trencar estereotips i construir, juntes i junts, un món més lliure per a tothom.

En aquests moments convulsos en què cal alçar-se contra fronteres i genocidis, alcem junts la veu també contra la precarietat i per la justícia social

 

Visca el 8M