dimarts, 14 d’abril del 2015

REFERÈNDUM ABRIL 2015

COM VOTAR

El referèndum sobre les propostes del Comitè d’empresa se celebrarà durant dos dies, dijous dia 16 i divendres dia 17 d’abril.

Hi haurà tres urnes per mesa. Es disposarà de tres paperetes de vot ben diferenciades per colors, que s’introduiran a un sobre del corresponent color. Un cop identificats amb la targa magnètica o DNI, s’introduiran a l’urna corresponent.

PAPERETES:

Per imprimir podeu fent "click" als següents enllaços:

HORARI DE VOTACIÓ DE DIJOUS 16, DE 10 A 19 H.

MESA 1. Cognoms A – L, vestíbul CPA
MESA 2. Cognoms M – Z, vestíbul CEI
IMAGINA. (dijous 16, de 13 a 15 hores).

HORARI DE VOTACIÓ DE DIVENDRES 17, DE 10 A 18 H.

MESA 1. Cognoms A – L, vestíbul CPA
MESA 2. Cognoms M – Z, vestíbul CEI


VOT PER CORREU

Els treballadors que no siguin presents a les instal.lacions de l’empresa durant els horaris previstos per a la votació del referèndum, poden votar per correu.
Cada papereta de votació dins un sobre tancat ndicant a cada sobre: “plataforma de conveni” “calendari de mobilitzacions”, es posaran dins un altre sobre amb una fotocòpia del DNI o de la targeta magnètica. Aquest sobre amb la fotocòpia i els sobres dels vots s’ha d’enviar per correu intern o postal a la Mesa Electoral del Referèndum amb l’anticipació necessària perquè arribi abans de les 18 h. del divendres 17.

VOT A LES DELEGACIONS

A cada Delegació territorials hi ha un delegat per la Mesa electoral que recollirà els vots emesos, seguint el procediment del VOT PER CORREU. Un cop recollits, es podran enviar en un mateix sobre per correu/missatgeria a Sant Joan Despí.


VOT ELECTRÒNIC

Els treballadors que vulguin, poden optar pel vot electrònic com a alternativa al vot presencial i al vot per correu. El procediment a seguir per tal de votar electrònicament és:

1. ALTA GENERAL
Cal donar-se d’alta a l’eina de vot electrònic WeDecide.
Aquí hi ha el “Manual WeDecide - Com donar-se d'alta” amb instruccions detallades: https://drive.google.com/open?id=0B5wYznRJmjaTdUw5WEVMM2owN28
IMPORTANT: Cal utilitzar l’adreça de correu electrònic corporatiu (del tipus adreçacorreu@tv3.cat).

2. SOL·LICITUD ESPECÍFICA
Per a votar electrònicament en el proper referèndum s’ha d’enviar una sol·licitud a la bústia de correu votelectroniccomite@tv3.cat abans del dimecres 15 a les 21 hores per tal d’incloure aquests votants al cens a l’ús. Això implica l’exclusió del cens per a la votació presencial (urnes, paperetes i sobres) per a aquesta votació. L’adreça votelectroniccomite@tv3.cat també pot ser emprada per a fer consultes i resoldre dubtes.

3. VOT ELECTRÒNIC
Es podrà realitzar la votació electrònica des del dijous 16 a les 10 hores fins al divendres 17 a les 18 hores.
Aquí hi ha el “Manual WeDecide - Com votar” amb instruccions detallades: https://drive.google.com/open?id=0B5wYznRJmjaTMl8wWG5kVUdWU0k

___________

Els resultats de la Mesa de Vot Electrònic es comunicaran a la Mesa Electoral a partir del divendres 17 a les 18 hores per tal de sumar-los al resultat de les altres tres meses físiques i poder obtenir, així, els resultats definitius del Referèndum.