dimarts, 8 de novembre del 2016

ELS CANVIS A L'ORGANIGRAMA, QÜESTIÓ DE CONFIANÇA


Nomenaments a TVC
La darrera tongada de nomenaments a TVC  toca una àrea estratègica per a l’activitat de l’empresa com és l’àrea de Programació, en un moment delicat pels resultats d’audiències i la forta competència. L’altre canvi sonat és a producció de programes, ara s’unificaran sota un comandament els programes culturals i l’entreteniment. Les dues persones designades provenen d’Informatius, igual que l’actual direcció de TVC. Són nomenaments basats en la confiança personal més que no pas en altres criteris com el coneixement dels processos de producció de programes o l'experiència en la confecció de graelles de programació. 

Nomenaments a la CCMA
A la CCMA, els moviments responen a equilibris polítics entre els partits del govern, i alguns dels càrrecs tenen títols molt llargs que no se sap gaire què fan i poc o gens  què cobren.
Fa un mes i mig la direcció de la CCMA  va fer uns canvis que van remoure de nou les àrees de Comercial i Mitjans Digitals. El cas ha acabat amb la creació d’un càrrec difícil de pair: “Responsable de Qualitat de les Emissions de la CCMA” que ocuparà Carles Manteca, que ha estat apartat de la direcció de Comercial  i que va arribar a TVC com a responsable de programació de la mà de Mònica Terribas.

I els càrrecs “sortints”?
Cada vegada que es canvien els càrrecs sorgeix el dubte: què passa amb els directius rellevats?  Està per veure si la resta de comandaments desnomenats en els últims moviments tornaran a la categoria d'origen o se'ls premiarà amb un càrrec, si cal de nova creació, per "compensar" la seva destitució. 
L'acumulació de caps sense funcions clares dona mala imatge, és car, i provoca malestar entre la plantilla molt pressionada per la falta d'efectius per fer la feina.


Transparència salarial i de responsabilitats
No només cal saber les retribucions del personal de direcció de la CCMA,(/http://www.ccma.cat/corporatiu/transparencia/retribucions-dels-directius/document/173/ ), també hi ha un compromís de conveni per fer les descripcions i valoracions dels llocs de treballde nivell “H” que el Comitè i RRHH ha de reprendre aviat. S’ha d’establir de forma clara i transparent quin és el contingut, la descripció de la feina i els complements i salari de totes les categories i llocs de treball, inclosos  els dels nivells “H” i “O”.
  
Divendres 11, Control parlamentari
Aquest divendres 11 de novembre al Parlament de Catalunya hi haurà la sessió ordinària de control de la CCMA. Al final de la comissió de control,  hi haurà més compareixences i els directors de TVC, Jaume Peral i Saül Gordillo de Catalunya Ràdio intervindran per explicar "el projecte previst" per a TVC i per a Catalunya Ràdio. 

Es podrà seguir la sessió a partir de les 10 al web del Parlament, http://www.parlament.cat/web/canal-parlament/index.html  i a partir de les 12, aproximadament, les compareixences específiques de Jaume Peral i Saül Gordillo.