dijous, 3 de novembre del 2016

M. H. Sra. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya:


Els comitès d’empresa de TV3 i de Catalunya Ràdio volem manifestar que la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya està en fals des del punt de vista legal perquè el marc normatiu que la sustenta està caducat o pendent de renovació, i fora dels terminis establerts. Així mateix, entenem que el nomenament de la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA es va fer de forma irregular. El conjunt de totes aquestes anomalies té conseqüències sobre el funcionament de l’empresa i la seva pèrdua de competitivitat.

El Mandat marc del sistema públic audiovisual va ser aprovat el febrer del 2010 amb una vigència de sis anys i un màxim de dos anys de pròrroga. Així doncs, el febrer del 2016 va acabar el termini de vigència i en aquest moment encara no s’ha fet el nou text que l’ha de substituir.

La llei estableix que el govern i la CCMA han de signar un Contracte Programa que contempli els seus objectius i el pressupost. El darrer va ser per al període 2006-2009, i, per tant, el termini va vèncer fa 7 anys. Malgrat els intents de fer-ne un de nou per al període 2014/17, aquest no s’ha arribat a firmar.
  
La llei actual de la CCMA és de febrer del 2012 i va introduir reformes sobre la del 2007. La reforma del 2012 va significar la regovernamentalització dels mitjans públics de la CCMA. Per dues vegades, les iniciatives parlamentàries per revertir aquesta reforma, millorar-la i fer-la més oberta i plural, han quedat aturades en els tràmits parlamentaris.

En compliment de la llei de la CCMA del 2012, dels sis membres del Consell de Govern de la CCMA, la meitat haurien d’haver estat renovats el març del 2015. En aquest moment, això encara no s’ha dut a terme i la meitat del Consell es troba fora del període de mandat establert en la llei. La meitat dels seus membres en formen part des d’abans del 2012.

Hi ha l’acord de tots els grups parlamentaris, aprovat en una resolució i dues mocions del Parlament, que s’ha de tornar a l’elecció dels membres del Consell de Govern per majoria de dos terços del Parlament i amb candidats proposats per un mínim de tres grups parlamentaris.

El procés de substitució del president de la CCMA, Brauli Duart, de qui vostè va acceptar la renúncia en una resolució del 12 d’abril del 2016, no s’ha fet de manera ajustada al que diu la llei de la Corporació. La designació de Núria Llorach com a presidenta en funcions amb caràcter temporal per acord del Consell de Govern de la CCMA és un procediment que no està previst en la llei. En cas de vacant sobrevinguda, l’article 3 d’aquesta llei diu explícitament que és el Parlament de Catalunya qui ha de fer la designació del nou president seguint els mecanismes establerts.

La resolució 306/XI (IV.3) de 6 d’octubre de 2016 del Parlament de Catalunya, aprovada per tots els grups parlamentaris, insta la cambra a desbloquejar la reforma de la llei de la CCMA, i que es substitueixin els consellers que estan cessats i en funcions durant el primer semestre del 2017. També insta el govern que elabori un Contracte Programa per a la corporació abans de finals del 2016. La moció 63/XI, aprovada el 20 d’octubre del 2016, ha emfatitzat encara més aquesta necessitat. 

No obstant, tenint en compte el precedent de la moció 13/XI de 17 de març del 2016, que anava en aquest mateix sentit i que no s’ha executat en cap dels seus aspectes, veiem amb preocupació que pugui tornar a succeir el mateix.
  
Per tot el que hem exposat, ens adrecem a vostè, atès que el Parlament de Catalunya que presideix és la institució que ha de vetllar perquè aquest marc normatiu i la seva aplicació estigui correctament actualitzat i ajustat a llei.

Demanem la seva atenció perquè emprengui les mesures oportunes i aquesta situació anòmala pugui ser esmenada.

Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Cordialment,
  
Roser Mercader Tondo
Presidenta del comitè d’empresa CCMA-TV3

Josep Calvet Dies
President del comitè d’empresa CCMA-CatRàdio