dimarts, 8 de novembre del 2016

REPRENEM LA NEGOCIACIÓ DE PROMOCIONS I INDEFINITS NO FIXOS

El Comitè i RRHH hem iniciat una sèrie de reunions per reprendre els temes que van quedar pendents del Conveni passat. El primer punt és el procés extraordinari per a la consolidació de les promocions de llarga durada i la situació dels contractes anomenats indefinits no fixos.
Les primeres trobades han servit per actualitzar el cens de treballadores i treballadors que estan en aquesta situació seguint els criteris fixats al Conveni.
Les dues parts ens hem donat un termini de reunions fins a finals de novembre. Anirem informant i més endavant, un cop les posicions estiguin definides, convocarem una assemblea.
PROPOSTES PEL PLA FORMACIÓ 2017
Us informem que està oberta la sol·licitud del Pla de Formació 2017. Volem recollir el màxim de propostes formatives de treballadores i treballadors per proposar a la direcció.

AQUEST MES COBRAREM UNA PART DE LA PAGA DEL 2012
En la nòmina d’aquest mes de novembre es farà efectiu el segon termini del retorn de la paga extra  que se’ns va descomptar a finals de 2012. El percentatge de retorn es el 20,77 % la qual cosa suposa en net una quarta part d’una paga extra.
CALENDARI ANUAL I PLANIFICACIÓ
El Comitè d’Empresa ha lliurat un escrit a la Direcció reclamant el compliment de l’article 34 de Conveni que obliga a confeccionar “cada any un calendari, diferenciat per seccions, departaments o centres amb una unitat funcional” (...) “El calendari haurà de comprendre la planificació indicativa de l’ordenació dels diferents tipus d’horaris, en la modalitat escollida, les rotacions, la distribució del descans setmanal, les festes i els torns de vacances. Els calendaris així confeccionats es presentaran en el termini dels primers trenta dies hàbils de l’any al Comitè d’Empresa” (...) “La Direcció donarà publicitat al calendari laboral”
PETICIÓ A CARME FORCADELL
Els Comitès d’empresa de la CCMA (TVC i Catalunya Ràdio) hem presentat un escrit adreçat a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell on reclamem que es tirin endavant les reformes per regular el funcionament de la CCMA i que es compleixin les darreres resolucions i mocions aprovades al Parlament. És feina del Parlament elaborar el Mandat Marc, reprendre la Reforma de la Llei de la CCMA, renovar la meitat del Consell de Govern de la Corporació, caducat fa un any i mig, i resoldre el cas de la vacant de la presidència del Consell de la CCMA. També fem notar en l’escrit que des de 2009 no hi ha Contracte programa plurianual que doni estabilitat i finançament suficient a la CCMA.

Podeu consultar el text presentat al següent enllaç:  goo.gl/9dD3So