dimarts, 8 de març del 2016

Reunió del Comité d'empresa amb el nou director


Comunicat 6/2016

El Comitè d’empresa ha tingut la primera reunió amb el director de TVC Jaume Peral. En la reunió hem lliurat el manifest que va aprovar l’Assemblea de treballadors/res i li hem recordat els principals punts de les nostres reivindicacions:

Desgovernamentalització i paritat

El Comitè hem expressat el nostre desacord amb la designació de directius pactada pels partits del govern, amb la demora en la reforma de la llei de la CCMA interrompuda amb la legislatura i també per la falta de dones en el nou staff, justament en el moment que s’inicia el procés pel Pla d’Igualtat a TV3. En aquest sentit hem reclamat atenció a la presència de dones en la programació. El director ha coincidit a dir que s’ha de fer més per l’aplicació dels plans d’Igualtat i que en els pròxims dies es nomenarà una dona com a nova cap del Gabinet de direcció. Sobre l’elecció dels directius, Peral ha assegurat que a ell l’ha designat el president del Consell Brauli Duart i ha afirmat també  que el sistema de nomenaments de la CCMA l’han d’establir els partits polítics. 

Producció interna, contractació, canals i inversió en HD

Jaume Peral ha expressat el seu compromís amb el manteniment de la producció i de la plantilla tal com li hem reclamat des del Comitè, també ha assegurat que la nova telenovel·la es farà amb recursos interns, inclosos els serveis artístics i il•luminació. Per la nostra banda hem recordat a la nova direcció que el conveni estableix el compromís de fer un pla de contractació lligat als plans de producció i que reivindiquem la contractació necessària per impulsar les línies de producció. També hem preguntat  pel futur dels canals de tv, recordant el perjudici que va causar la supressió i reducció de canals que es va fer l’any 2012 i que va acabar representant la pèrdua del segon múltiplex. Peral ha respost que farà un pròxim nomenament destinat a reforçar el 33. Hem requerit  a la nova direcció que atengui la iniciativa de creació del Consell Professional de Programació i Antena per obrir  la participació dels treballadors en els objectius i plans de l’empresa.

Des del comitè hem destacat el fet que TVC és molt més que uns serveis informatius, és una indústria de producció audiovisual i requereix impuls i atenció per abordar el futur. Per davant d’altres inversions, com la de les obres de confluència, hem reclamat l’adaptació tecnològica a l’HD del plató 1 i la racionalització de la política d’inversions i lloguer d’immobles. El director ha dit que esperen millorar l’aportació pública del pressupost per destinar-la a inversió tecnològica sobretot al CPA i a l’adquisició de continguts d’aliena. Jaume Peral també ha expressat la voluntat de mantenir els actuals equilibris de producció interna i externa que xifren en més d’un 70% la producció pròpia.

Confluència d’Informatius i Esports de TVC i Catalunya Ràdio

El Comitè ha recordat al nou director de TVC que la plantilla desconfia del projecte de confluència que ve precedit de l’experiència de les corresponsalies unificades, que han estat negatives des del punt de vista de sobreexplotació dels professionals. Considerem que el pla de confluència no es pot tirar endavant sense l’acord dels treballadors i sense la prèvia equiparació de condicions laborals de Catalunya Ràdio. Peral ha reconegut que al projecte li ha faltat lideratge i que aquest és el paper del nou director de confluència. I ha defensat que la unificació de corresponsalies internacionals ha permès obrir més seus informatives arreu del món. També ens ha anunciat que pròximament els responsables de la confluència convocaran els Comitès d’empresa i Consells professionals a una sessió per presentar un nou document sobre el tema.