dijous, 24 de març del 2016

Participació enquesta pla d'igualtat


Al portal intern trobareu l'enquesta per elaborar el PLA d'IGUALTAT de la CCMA. És molt important la màxima participació, perquè sense ella no es pot fer bé un Pla d'igualtat de gènere, un concepte que com la solidaritat és a l'ADN del sindicalisme i dels representants dels treballadors. Per això i des del Comitè fem una crida a dedicar uns minuts a respondre el qüestionari, indispensable pels treballs de la comissió mixta que se n'ocupa.


APLICACIÓ INCREMENT 1% EN LA PAGA DE MARÇ

En aplicació del Conveni 2015-2016 i dels acords del govern sobre la pròrroga provisional dels pressupostos 2015 de la Generalitat, amb la nòmina de març de 2016 entraran en vigor les noves taules salarials amb un increment de l’1% per tots els conceptes salarials. Aquest increment completa fins al 100% la paga de març i la resta incrementa mínimament el sou base mensual


SENTÈNCIA SOBRE LA PAGA DE 2012

L’Audiència Nacional ha estimat  la nostra demanda sobre la retroactivitat del descompte de les pagues de 2012. D’aquesta paga ja ens van retornar l’any passat un 25% però els Comitès de TV3 i Catalunya Ràdio vam seguir tirant endavant la demanda de recuperació de la part corresponent al període entre l’1 de gener i el 17 de juliol de 2012, és a dir més de la meitat de la paga. L’Audiència Nacional ens dóna la raó en els fonaments de la sentència, però al “fallo” només ens reconeix el dret a percebre un 16,6% de la paga amb un 10% d’interessos per cada any de demora (un 30% en total sobre la quantitat que es retorni).

Els nostres advocats han reclamat a l’Audiència Nacional un aclariment de la sentència que conté un error de transcripció, segons la nostra interpretació. Esperem que en pocs dies tindrem aquest aclariment de la sentència.