divendres, 18 de març del 2016

PLA DE CONFLUÈNCIA: CAL UN DEBAT SENSE IMPOSICIONS

Aquest divendres, els Comitès d’Empresa i els Consells Professionals de TVC i de Catalunya Ràdio ens hem reunit amb el conseller de la CCMA Josep Vilar, el director de Recursos Humans, David de Abásolo, el nou cap corporatiu per a la confluència, Joan Trias, i també amb els directors d’Informatius i d’Esports de TVC i Catalunya Ràdio, el cap de Mitjans Digitals i els caps d’Enginyeria responsables del projecte de les obres i infraestructures tecnològiques de la unificació de redaccions.

Ens han lliurat un segon document sobre el procés de confluència que la direcció ja ha publicat al portal intern. Aquesta nova versió inclou els pressupostos de les obres previstes per a la unificació, que s’estimen en 2,5 milions d’euros fins al 2018, i també els resums de les visites conjuntes de directius i membres dels consells professionals a diferents mitjans i organismes que han avançat en diversos aspectes de la confluència de redaccions. El document repassa les diferents fases del projecte des del 2014, i se’ns ha plantejat com un document de treball obert i que es pot revisar.

La direcció ens ha anunciat que a mitjans d’abril farà sessions informatives per explicar el projecte al conjunt dels treballadors afectats pels plans de confluència.

Per part dels Comitès i Consells hem insistit que el projecte de confluència, abans de tirar-lo endavant, hauria de comptar amb l’opinió i participació dels treballadors implicats, i és imprescindible que es resolguin primer les qüestions laborals i salarials: garanties de manteniment de la plantilla i l’equiparació de condicions salarials de Catalunya Ràdio amb el conveni de TVC. A més, l’evolució del procés de confluència comportaria la definició de nous perfils professionals i canvis en l’organització de la feina que s’haurien d’acordar amb els Comitès.
Per part nostra hem deixat clar el desacord amb el perfil del redactor “trimèdia” (ràdio-tele-internet i xarxes) en la versió que sovint insinua Brauli Duart “en una segona fase”.

Hem demanat més concrecions sobre els efectes de la partició de Catalunya Ràdio en dues seus, una per als programes a la Diagonal i una altra per als informatius a la redacció conjunta de Sant Joan Despí, i la complicació que això suposaria atesa la interrelació necessària de serveis i treballadors entre les dues àrees. Tampoc es concreta quina serà la funcionalitat de l’edifici CR -se’ns ha apuntat la idea, fins i tot, d'instal·lar-hi un petit plató de televisió-.

També hem qüestionat l’oportunitat de començar les obres d’adaptació al CEI sense tenir ben definit el projecte i atenent a la situació econòmica de la Corporació, que requereix inversions prioritàries en diversos àmbits. I davant l’argument reiterat que “ja anem tard” per la realitat multimèdia, hem separat l’oferta multiplataforma que hem de millorar, dels processos productius específics de ràdio i tele, que no són fàcils de fer confluir.

Hem exposat la necessitat de destinar més recursos als portals d’Internet sense més demora i hem reclamat que s’acabi amb l’embargament de la contractació de personal. S’han de substituir les baixes i s’ha de fer la contractació necessària per mantenir la producció i encarar projectes de futur.

Queden moltes preguntes per respondre, especialment mantenim els dubtes sobre quin avantatge aporta la confluència a la qualitat dels informatius i els esports, i com es podrà organitzar en el futur l’assignació i planificació per a una producció multimèdia. La direcció ha d’explicar amb més claredat quin és l’objectiu de la confluència i per què la considera necessària, i d’aquesta manera s’afavoriria molt la participació dels treballadors.

Als Comitès i Consells, d’entrada, ens sembla positiu que es proposi un període d’informació, participació i debat sobre la confluència, ara bé, aquest temps per a la reflexió no es pot combinar amb la imposició de terminis i la imminència d’unes costoses obres d’unificació de redaccions que ens tornaria a situar en la desconfiança de la política de fets consumats.


D’altra banda, a l’inici de la reunió, els Comitès d’Empresa i els Consells Professionals d’informatius hem tornat a reclamar a la CCMA el desistiment de les accions jurídiques contra el treballador suposadament relacionat amb la filtració de l’ERO l’agost del 2012. Recordem que la fiscalia i la CCMA reclamen set anys de presó per un presumpte delicte de descobriment i revelació de secret.