divendres, 13 de febrer del 2015

ASSEMBLEES INFORMATIVES SOBRE LA NEGOCIACIÓ DE CONVENI

 
Comunicat n.3/2015
 
 
En les Assemblees de TVC i d’IMAGINA el Comitè d’empresa ha exposat la situació que s’obre per a la recuperació del conveni i l’inici de noves negociacions.
 
Recuperació del conveni
 
La setmana que ve es constituirà la comissió negociadora amb l’objectiu de reeditar el conveni que teníem i fer les adaptacions indispensables per tramitar-ne el registre.
De forma immediata a la reedició del conveni la direcció s’ha compromès a l’equiparació del personal procedent d’AMD i Interactiva, que ha de passar a tenir les condicions laborals del conveni de TVC.
 
Fora el RAV
 
A continuació s’iniciaran les negociacions pel conveni de la recuperació,  que ha de representar pels treballadors l’eliminació de les retallades que estem arrossegant des de 2011, començant per la supressió del RAV que s’hauria d’haver deixat d’aplicar el desembre de 2012.
 
Promocions i equiparacions
 
En la primera fase de la negociació, la direcció accepta iniciar el procés per a resoldre la situació generalitzada de promocions de llarga durada.
D’altra banda s’hauran de fer els treballs per a equiparar a les categories laborals de TVC els perfils professionals de les exempreses tecnològiques, Mitjans Digitals i l’ASI. El procés d’equiparació salarial d’AMD es va acordar a primers de mes.
 
Consell professional de programes
 
En l’Assemblea de TVC  també s’ha anunciat l’inici del procés per a la creació del futur consell  de programes que promou un grup de companys, amb l’objectiu d’obrir un espai professional que permeti als treballadors incidir en els plans de producció i programació i en la seva qualitat. La cita de la trobada per a tothom que hi estigui interessat és dimecres 18 de febrer a les 12h a l’auditori del CEI, per un consell professional de programes.