dilluns, 3 de juny del 2019

Nota dels Comitès d'empresa de TV3 i Cat Ràdio adreçada als grups parlamentaris que es reuniran aquest 4 de juny per reprendre la reforma de les lleis audiovisuals
Des de la representació dels treballadors i treballadores de TV3 i Catalunya Ràdio, ens adrecem als grups parlamentaris i en concret als diputats que formen la nova ponència per a la reforma de les lleis audiovisuals, per reclamar-los el següent :

-La màxima diligència i celeritat en la renovació de les lleis, per poder procedir a la renovació del Consell de govern de la Corporació, del que ja només queden quatre membres, i  amb el mandat caducat.  No ens podem permetre una CCMA i uns mitjans sense legitimació democràtica.

-Que la ponència s'atengui al document aprovat per tots els grups parlamentaris el juliol 2017, que expressava un consens de mínims, i deixava per al Ple del Parlament la votació de les esmenes particulars de cada grup. S'ha de prioritzar la renovació del Consell, necessària per al bon govern de la CCMA i els seus mitjans, i evitar que la reforma de les lleis audiovisuals torni a decaure, com ha passat ja en dues legislatures.

-Que es reculli la petició dels representants dels treballadors de tenir presència directa en el Consell de govern de la Corporació, que no sigui simbòlica i amb almenys dues persones elegides pel conjunt de les plantilles.