dijous, 13 de juny del 2019

Un pla de jubilacions acordat / La Formació d'Anglès indispensable / Resultats eleccions Consell Professional de Programes i Continguts


PER UN PLA DE JUBILACIONS PARCIALS I ANTICIPADES ACORDAT. EXIGIM COMPROMÍS AMB LA PLANTILLA

Des del 2016 el Comitè d’empresa reclama a la direcció un Pla de jubilacions parcials voluntàries amb contractes de relleu per fer la renovació necessària de plantilla, assegurar el futur de l’empresa i la capacitat productiva i també per frenar la pèrdua d’efectius que patim des del 2013, amb l’ERO, la retallada de contractació, i l’amortització sistemàtica dels llocs de treball dels companys que són baixa definitiva.
Recentment Recursos Humans ha acceptat iniciar el registre de sol·licituds d’opcions de jubilació, però, a hores d’ara, NO tenim cap compromís de manteniment de la plantilla i en canvi SÍ que imposen limitacions en els percentatges de les possibles jubilacions parcials i només admeten jubilacions parcials al 50%.  

Per això exigim a la direcció un Pla acordat que doni garanties de manteniment dels llocs de treball, que és un dels objectius essencials dels contractes de relleu. 
Volem Compromisos davant la dada preocupant a què ens enfrontem: més de 445 persones hauran complert els 61 anys l’any 2022, i això  requereix una actuació a partir d'ara.
Les jubilacions ordinàries, parcials o anticipades que es produeixin  s’han de cobrir amb contractes nous de relleu i cap ni una de les places s’ha de perdre.

Link de la sessió sobre jubilació organitzada pel Comitè d’empresa a l’auditori:LA FORMACIÓ D’ANGLÈS, INDISPENSABLE

Des de principis d’any RH plantejava suprimir la formació transversal en anglès al·legant problemes pressupostaris. Finalment, la Comissió de Formació va arribar a un acord que permetia mantenir la formació d'anglès sense incrementar la despesa. Malgrat això, la nova licitació d'anglès ha estat incomprensiblement posposada i es pretén que el nou curs comenci al gener, en lloc del setembre o octubre com es plantejava des del Comitè. A efectes pràctics, això implica reduir el pressupost de la formació d'anglès pel segon semestre en 15.000 euros i posa en risc la formació d'aquest idioma per a l’últim semestre de 2019. Actualment el pressupost en formació està molt per sota del que marca el Conveni i no podem permetre que el redueixin encara més.

És indispensable recuperar el model d’aprenentatge d’anglès, amb les millores que convingui, sense escanyar amb les condicions de la licitació que posen en risc els llocs de treball dels professors i del personal subcontractat que fa aquest servei tan valuós des de fa molts anys.


Resultats de les eleccions al Nou Consell Professional de Programes i Continguts:

En negreta les persones que han sortit elegides en les votacións a mitjà televisió
Guionistes i Redactors

Realització

Cens 116, Vots emesos 25

Cens 110, Vots emesos 27

2 representants

2 representants

Esther Rodríguez    
17
Jordi Barcelona             
19
Maica Messeguer    
13
Joan Carbonell              
19
Montserrat Esteve     
12
Manuel Barrios               
7


Francesc Llobet               
4
Producció

Assessorament lingüístic

Cens 75, Vots emesos  17

Cens 6, Vots emesos, 5

2 representants

1 representant

Joan Casas                     
17
Marta Prats
5
Linus Puchal                    
  8


Disseny vestuari i caracterització

Documentació

Cens 71, Vots emesos 39

Cens 8, Vots emesos 6

1 representant

1 representant

Montserrat Ruíz
26
Àngels Serres
6
Assumpta  Solé
13


Disseny Espai, Gràfic, Il·luminació

Operadors de so, imatge, muntadors i mescladors

Cens 69, Vots emesos 25

Cens  138, Vots Emesos 26

1 representant

1 representant

Laura Escandell
19
J. M. Enguix
15
Ferran Moron
6
Carles Xifré
11