dijous, 14 de març del 2019

Novetats Indefinits No Fixos / Seguiment Vagues / Increments 2019 i paga 2013 / Compensacions 35 hores / Dades bretxa Salarial


Indefinits No Fixos, novetats

Funció Pública continua posant traves per tirar endavant l’última fase de la conversió a indefinits dels contractes indefinits no fixos. Però mentrestant, una recent sentència del Tribunal Suprem del 24 de gener de 2019, obre la porta a noves possibilitats jurídiques que estan estudiant conjuntament els advocats dels comitès de TV3 i Catalunya Ràdio.
En els pròxims dies farem una convocatòria a l’auditori per posar-vos al dia de la nova situació.

Participació en les vagues del 21f i del 8m i destinació del descompte de vaga

El seguiment de les dues recents vagues de 24 hores a TV3 ha estat del 60% en la vaga del 21f i del 50% en la del 8m. Cal destacar la important participació de la plantilla de TV3 en les dues mobilitzacions que s’han produït amb dues setmanes de diferència i que han representat un esforç molt gran per a tothom. En relació a la proposta de destinar el descompte de la jornada de vaga del 8m a les entitats de la Generalitat que gestionen els ajuts a les dones i fills supervivents de maltractaments, el Comitè d’empresa ens adreçarem directament al departament d’Economia per traslladar la iniciativa, atès que des de la CCMA no hi ha hagut resposta concreta.

Increments salarials 2019 i devolució 10% paga 2013

Un cop més, Funció Pública intenta condicionar l’aplicació dels acords a TV3. Interpreten que la part del 0,20 dels increments de 2018 no era consolidable a taules i volen refer l’increment salarial del 2019 amb un nou càlcul en base a l’increment de l’1,75 del 2018, quan en realitat va ser de l’1,95. Des del comitè no estem d’acord amb aquesta marxa enrere i considerem que les taules salarials de 2019 s’han d’actualitzar en base a l’1,95. Portarem aquest tema als nostres assessors jurídics.
D’altra banda, es confirma que en la nòmina de març s’abonarà el 10% de la paga retallada el 2013. Durant el 2019 recuperarem un 30%  més de la mateixa paga.

Compensacions 35 hores

Després de diverses reunions de seguiment amb RRHH’s arran de diverses casuístiques que han sorgit en l’aplicació de l’acord de les 35h, volem aclarir algunes situacions:
-       La jornada planificada és de 7h (35h setmanals ) amb dues hores i mitja setmanals no assignades destinades a formació que s’han d’acreditar en el termini d’un any (2019)  prorrogat a 2020. (Excepte en els casos en què el treballador mantingui voluntàriament les 37,5 hores setmanals).

-       Els dies demanats de compensació a compte de la bossa d’hores a partir del 4 de febrer del 2019 s’han de comptar a raó de 7h (amb l’adaptació que correspon a horaris de cap de setmana, horaris de 4 dies...). Per raons tècniques, l’empresa ha exposat que continuarà fent els còmputs de 7,30’  i  9,23’, però que cada final de mes es regularitzarà retornant a la bossa d’hores el que s’ha descomptat per excés. S’ha de revisar que no es produeixi cap error en aquest procés

-       Pel que fa als mesos de desembre i gener, en què la planificació encara era de 37,5h, cal comunicar a l’empresa la voluntat de gaudir de les hores de formació ja treballades (20h) i també en aquest cas es comptaran a raó de 7h, atès que l’ acord es vàlid des del 3 de desembre.

-       A qui no se li hagi computat la compensació a raó de 7h, ha de reclamar que se li corregeixi, excepte els casos individuals que s’han mantingut en 37,5h.

-       En el cas de vaga, permís, vacances, baixes per malaltia,..., RH sosté que no és possible “trossejar” la jornada i per tant consideren sempre jornades de 7,30’ per tothom, no havent de justificar la 1/2h de formació perquè la compten com a part de la jornada de treball a tots els efectes.
Des del Comitè no estem d’acord amb el descompte de 7,30’ que ens fa la direcció en les vagues i hem iniciat les consultes jurídiques perquè rectifiqui.

Algunes Dades de la Bretxa salarial a TV3

A TV3 tenim sostre de vidre: En càrrecs de comandament  hi ha un 75% de directors  i un 25% de directores. De caps en general, un 62’5% són homes i un 37.5% són dones.

A TV3 tenim bretxa salarial:  Els nostres salaris estan regulats per conveni, però respecte al salari fix de taules (sou base) tenim un 2% de bretxa salarial.

Un 7% de les dones tenen reduccions de jornada per atendre a fills i filles i només un 1,7% d’homes fan la reducció de jornada per aquest motiu.

La bretxa salarial de TV3 (salaris + complements) és de 8’6%. Si tenim en compte només els complements (nòmina variable, complements de lloc de treball, complements d’especial dedicació, etc.) la bretxa salarial es dispara al 50,7%.

Ara que sabem les xifres, hem d’elaborar una Pla d’Igualtat que resolgui les desigualtats entre les dones i els homes de la plantilla de TV3.