divendres, 1 de febrer del 2019

REUNIÓ AMB LA SINDICATURA DE COMPTES


Una delegació dels Comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio s’ha reunit amb el Síndic de comptes Jordi Pons i amb les col·laboradores que han fet els informes de la CCMA del 2016 .

En la reunió hem valorat la importància de les conclusions i recomanacions dels tres informes que ha emès la sindicatura, i hem compartit la necessitat de transparència en algunes qüestions com ara la regulació i l’accés al nivell “H” i també d’alguns complements salarials.

D’altra banda, hem plantejat la preocupació per com s’han reproduït a diversos mitjans, de forma alarmista,  les observacions de la sindicatura sobre aspectes laborals, com ara el control horari i també el pressupost destinat a salaris.
En relació als horaris hem aportat com a exemple, entre altres, els torns ajustadíssims d’Emissió tècnica i del 324. Hem explicat que la planificació cobreix  365 dies l’any i 24 hores al dia. Es treballa en festius, nits, matinades i caps de setmana en una amplíssima varietat de torns i horaris, i amb una gran disponibilitat. Les empreses de la CCMA fem producció audiovisual i no se’ns pot comparar amb altres àrees de l’Administració atès que estem en un sector productiu molt dinàmic.
El Síndic Jordi Pons ha precisat que quan va qualificar el control horaris dels treballadors de la CCMA de “broma de mal gust”, responia a les al·legacions que va fer la direcció de la CCMA.

En la reunió també hem parlat de la distorsió que alguns mitjans fan de les dades del pressupost de plantilla. Segons l’informe de la sindicatura, el 50% del pressupost es destina  a salaris. Hem lliurat al síndic les dades de producció interna comparades amb altres empreses públiques audiovisuals similars. També hem informat al Síndic que la CCMA té el nivell de producció interna més alt  en relació a altres corporacions audiovisuals públiques,  i que el pressupost per plantilla és inversió en producció interna. Per exemple, en  la graella d’emissió d’una setmana de TV3 s’observa clarament que des de les 6 del matí fins a les 22h del vespre tota l’emissió és producció interna (comptant la producció pròpia i l’associada que es produeix internament com “L’està passant”), i molts dies també en el prime time de la nit s’emeten programes de producció pròpia (Sense Ficció, FAQS, 30Minuts...).

Per acabar hem explicat al Síndic que els grans problemes de la CCMA són la inestabilitat del marc institucional i de finançament: sense llei de la CCMA, sense contracte programa, sense mandat marc. I en matèria laboral hem tornat a exposar la necessitat de fer un pla de renovació de la plantilla amb jubilacions parcials voluntàries i contractes de relleu.