dimecres, 23 de gener del 2019

La Llei de la CCMA, una reforma urgentEls representants dels treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio reclamem que el procés d’aprovació de la reforma de la llei de la CCMA iniciat aquest mes de gener no acabi interromput com en intents anteriors, i que doni resposta als reptes de la governança i del finançament de la CCMA. La interinitat del Consell de la Corporació perjudica el futur de l’empresa i provoca inseguretat i preocupació entre els treballadors, que veiem com la CCMA continua enmig de la batalla política entre partits i continua patint amenaces d’intervenció, via article 155, i fins i tot de tancament.

Per preservar els mitjans de la Corporació cal un ampli acord parlamentari que asseguri l’estabilitat pressupostària, la independència i el pluralisme.

Per això, una vegada els grups parlamentaris han decidit reprendre per fi la reforma de la Llei, els instem a assumir els següents compromisos:

- Accelerar al màxim el procés de tramitació i aprovació de la nova llei de la CCMA pel que fa a la seva governança.

- Que un cop aprovada la llei, s’iniciï, amb els criteris establerts, el procés de selecció de candidats que ha de dur a la renovació del Consell de Govern de la CCMA, caducat el 2018. Un Consell que s’hauria de constituir al més aviat possible, per afrontar els grans reptes de futur de la Corporació.

- Prioritzar l'aprovació del nou Contracte Programa, que han de signar el Govern i Consell de Govern de la CCMA , i que ha de garantir l’estabilitat i la viabilitat dels mitjans de la Corporació.

- Igualment, el Parlament ha d’aprovar el nou Mandat Marc Audiovisual, per substituir l’anterior, ja caducat.

Aquests quatre processos han d’establir l'adequació i actualització del marc normatiu general i de funcionament de la CCMA, així com atorgar l’estabilitat financera que ha de permetre afrontar el futur de la CCMA amb garanties i amb independència empresarial i professional.