dijous, 17 de gener del 2019

35 hores a partir del 4 de febrer / PwC pla de prevenció de delictes / Propostes Formació 2019 / Permisos per acompanyar familiars / S'ajorna la renovació del Consell de la CCMA


35 hores a partir del 4 de febrer

Dos mesos més tard del que correspondria, ha arribat a Recursos Humans l’autorització del departament de Funció Pública i a partir del 4 de febrer totes les planificacions seran de 35 hores setmanals, amb l’adaptació que correspon als horaris de cap de setmana, reduccions de jornada i altres.

Recordem que l’acord consisteix en tornar a la planificació de 35 hores d’activitat productiva, més dues hores i mitja de formació no assignades que es computaran anualment, amb un seguiment semestral. Una comissió paritària farà el seguiment de les incidències i del còmput anual. També està acordat que en el cas que la formació no es pugui fer dins l’any en curs es pot fer l’any següent (2020). Es comptarà la formació i/o autoformació ja realitzada durant el 2018, i l’any 2019 també es comptaran les hores de formació que es fan dins de la jornada.

La comissió de seguiment es reunirà el 30 d’abril del 2019 per tractar sobre la conversió definitiva a la jornada de 35 hores. (A l’abril es coneixerà la dada del compliment de la regla de despesa de Catalunya pel 2018. Tot indica que l’Administració catalana complirà la regla de despesa i ja no hi haurà l’impediment que Funció Pública al·legava per vetar les 35 hores sense condicions)

L’acord havia d’entrar en vigor a partir del 3 de desembre, i des del Comitè entenem que les 20 hores (10 hores de desembre i 10 hores de gener) que hem treballat de més aquests dos mesos, haurien de restar-se de la borsa d’hores de formació futures. Per tant s’hauran d’establir els mecanismes per resoldre aquesta situació que es deriva de la demora de l’autorització de l’Administració.

PwC ha fet un pla de prevenció de delictes per encàrrec de la Corpo

La CCMA ha publicat al portal intern el comunicat  “Implantació del Model de prevenció i detecció de delictes de la CCMA (Compliance)”.  Es tracta d’un conjunt de normes internes per prevenir delictes que s’ha encarregat a la consultora Price Waterhouse Cooper (la mateixa que va rebre l’encàrrec de la CCMA de fer l’ERO del 2013).   En el Model de prevenció que exposen hi consten un seguit de delictes de diversa gravetat i s’ofereix un “Canal de Denúncies” per informar confidencialment a la direcció. L’objectiu, més enllà, de perseguir suposats delictes, sembla que sigui evitar responsabilitats penals per a la CCMA.

El Comitè d’empresa ha encarregat als serveis jurídics una valoració sobre les mesures publicades al portal intern i hem demanat a la direcció de la CCMA aclariments sobre el contingut del “Compliance”.  

Estem d’acord que hi hagi un codi de bones pràctiques a l’empresa, però creiem que és feina de l’auditoria interna vetllar perquè es faci tot correctament, i no veiem necessària la despesa de l’encàrrec a PwC  (34 mil euros). Tampoc ens sembla bona pràctica crear un “Canal de denúncies” internes que pot fomentar la delació entre companys i que sotmet els treballadors a una tensió de sospita permanent que s’afegeix a la pressió de la feina.

Propostes pel Pla de formació 2019

Us informem que està oberta la sol·licitud del Pla de Formació 2019. Volem recollir el màxim de propostes formatives de treballadores i treballadors per proposar a la direcció. Les podeu fer arribar al següent correu electrònic: Comi_for_TVC_CR@ccma.cat
Podeu consultar els cursos que s’han fet i s’estan fent darrerament aquí: https://confluence.tv3.cat/x/GB7KBQ

Permisos per acompanyar familiars a intervencions ambulatòries

A ran de consultes sobre permisos per acompanyar a familiars a proves mèdiques i intervencions ambulatòries, recordem, que tot i que no figura al conveni, l’Estatut dels Treballadors, a l’art. 37.3.b), estableix  un permís de dos dies, (o de quatre en cas de desplaçament), per “... intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, de parents fins segon grau ...”. Cal acreditar la intervenció i que aquesta requereix repòs domiciliari, amb un certificat del centre on s’hagi fet, sense que constin les dades mèdiques.

La renovació del Consell s’ajorna fins a la reforma de la Llei

Finalment no es consumarà l’acord de renovació del Consell de govern de la CCMA que s’havia pactat entre 4 grups parlamentaris i es reprendrà el tràmit de la reforma de la Llei de la CCMA que pot durar mesos. D’una banda el Parlament té l’oportunitat de fer una llei de la Corporació sobre la base d’un consens polític i social més gran, que inclogui el concurs públic per als seus directius i la representació dels treballadors en el Consell. Però d’una altra s’allarga la provisionalitat d’un Consell caducat i que cada cop té menys membres. Per això hem de reclamar celeritat en aprovar una reforma de la llei ja acordada fa un any i mig i que no hi hagi dilacions que retardin la necessària renovació del Consell.