divendres, 1 de febrer del 2019

Nota dels companys i companyes promotors del Consell Professional de Programes per a tota la plantilla


El passat mes de desembre de 2018, la CCMA va aprovar el nou Estatut Professional, que integra per primera vegada tots els àmbits de continguts de la Corporació: als d’Informatius i Esports, hi afegeix de manera diferenciada l’àmbit de Programes d’Entreteniment i Culturals.
Aquesta iniciativa, pionera en el sector audiovisual, neix dels mateixos treballadors i és corroborada en assemblea al març del 2016. L'objectiu: dotar els professionals de Programes de la CCMA d'una eina --transversal per a televisió, ràdio i mitjans digitals-- de comunicació i participació en la gestió i administració dels continguts.
Així, aquest nou Consell Professional de Programes d’Entreteniment i Culturals, entre d’altres coses, permet:
- La integració i representació de tots els professionals que no tinguin un càrrec de direcció, vinculats a la producció de programes: guionistes, redactors, realitzadors, productors, professionals de vestuari i caracteritzadors, dissenyadors gràfics, conductors i editors, lingüistes, documentalistes, professionals d’espai i ambientació, d’il·luminació i de so, càmeres, muntadors i mescladors.
- L’empara en el Codi Deontològic aprovat pel Col·legi Professional de l’Audiovisual (CPAC), o de qualsevol altre organisme, incloent-hi els internacionals, que hagi articulat a favor d’una pràctica professional digna.
- Una millora en la comunicació entre la direcció, els responsables de programes i els d’àrea d’una banda, i els professionals de cada mitjà de l’altra. Així mateix, garanteix l’accés a la informació necessària per poder elaborar propostes i informes per una gestió més efectiva i transparent.
- La potestat de tenir veu pròpia davant l’opinió pública per a qualsevol tema que tingui a veure amb la qualitat i la gestió de la nostra feina.

Actualment la CCMA està treballant en l’elaboració del cens electoral i tots els passos tècnics necessaris per tal de poder convocar eleccions a aquest nou Consell abans del juny del 2019.
Aquest gran avenç s’ha aconseguit gràcies al suport dels Comitès d’Empresa de la CCMA, el Consells Professionals d’Informatius i el Consell de Govern de la CCMA a l'hora de comprendre la necessitat de millorar en les nostres condicions de treball pel que fa a la gestió de continguts.
Grup promotor del Consell Professional de Programes