divendres, 24 de març del 2017

M. H. Sra. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya:


El Comitè d'empresa de CCMA-TV3 li volem comunicar la nostra preocupació per l'inesperat canvi de director de TV3. Aquest nomenament per sorpresa, per raons que desconeixem, però que són externes a l'empresa, s'ha pres amb una gran celeritat que contrasta amb la lentitud de l'aplicació de les resolucions del Parlament per a la millora de la qualitat democràtica dels mitjans públics de la Generalitat.

El nomenament del nou director l'ha decidit un organisme, el Consell de Govern de la CCMA, del qual la meitat dels seus membres fa dos anys que han caducat el seu mandat i en funcions, i pendents de renovació en compliment de la resolució 306/XI del  Parlament de Catalunya. Cal afegir que la presidència del Consell de la Corporació està vacant i les seves funcions les assumeix "provisionalment" des de fa un any la vicepresidenta.

Considerem que el canvi de director de TV3 també és inoportú perquè coincideix amb la recent creació de la ponència parlamentària conjunta que ha de reformar la llei de la CCMA i que treballa per a uns mitjans públics més oberts i plurals.

Volem afegir en aquest escrit el fet que l'elecció dels directius d’algunes radiotelevisions públiques del nostre voltant es fa a partir de criteris professionals. S’elegeix entre els diversos aspirants, tenint en compte tant els seus mèrits com els projectes que proposen desenvolupar. Ens preocupa que TV3 ha quedat endarrerida pel que fa als estàndards democràtics que la regeixen.

Reiterem un cop més que TV3 i la CCMA s'han de desgovernamentalitzar urgentment per servir als objectius de servei públic que el Parlament que vostè presideix li encomana.

Li adjuntem el manifest “TV3, plural i per a tothom” aprovat el passat 15 de març per l’assemblea de treballadors de TV3.

Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.


Cordialment,

Roser Mercader Tondo
Presidenta del Comitè d’empresa CCMA-TV3