dimecres, 15 de març del 2017

TV3, PLURAL I PER A TOTHOM

MANIFEST DE L’ASSEMBLEA DE TREBALLADORS DE TV3 PER UNA TELEVISIÓ PÚBLICA INDEPENDENT I DE QUALITAT

El sobtat nomenament a dit de l'actual director de TVC torna a posar sobre la taula el problema endèmic del control dels mitjans públics per part dels partits del govern, que mina greument  la credibilitat de TVC. Els treballadors ens oposem fermament a ser un instrument propagandístic d’un partit polític i exigim que es facin d'una vegada les reformes legislatives que garanteixin al màxim la imparcialitat dels mitjans públics, la independència del govern i dels partits, i que garanteixin l'obertura dels mitjans a la pluralitat de la ciutadania.

Per tot això reclamem al Parlament i als poders públics:

La renovació urgent del Consell de la CCMA

Ja fa dos anys que la meitat de consellers tenen el mandat caducat i fa un any que no hi ha president del Consell. El Parlament ha d’actuar i fer la renovació immediata dels consellers que fa més anys que són a la CCMA. L’actuació avalant el nomenament dictat a corre-cuita per interessos externs a la Corporació els torna a deslegitimar per seguir al capdavant de la Corporació i assegurar el futur de TV3. Hi ha molts arguments per demanar-ne la dimissió.

Una direcció professional

Exigim que tots els nomenaments dels directius i, principalment, dels directors de TVC, Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals es facin a partir dels mèrits professionals dels candidats i candidates i no sota criteris exclusius d'afinitat amb el govern de torn. I per això reclamem les reformes legislatives necessàries que tots els partits han subscrit, per evitar justament que passi el que acaba de succeir.

La reforma de la llei, ara

Després de diversos intents fallits, sembla que el Parlament reprèn la reforma de les lleis de l’audiovisual. Ara, més que mai, és urgent culminar la reforma per a la desgovernamentalització de la Corporació i establir un sistema de nomenaments amb ampli consens i majories qualificades.

Més pressupost

Diverses veus del món audiovisual reclamen millorar l’aportació pública cap a la CCMA. Ho demana el CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya), les associacions de productores, directors, actors, guionistes, així com els comitès d’empresa. Fins ara, la direcció de TVC també reclamava més bon finançament. Cal un pressupost adequat i suficient per continuar sent el motor de l’audiovisual de Catalunya.

Un Contracte programa per als reptes de futur

La llei diu que la CCMA acordarà amb el govern el contracte programa plurianual en què s’establiran els objectius estratègics i el finançament necessari. Des del 2009 no hi ha contracte programa per afrontar els reptes de futur, els canvis tecnològics, la recuperació d’audiències i públics i el posicionament en les noves formes de consum audiovisual. No hi ha excuses, s’han de concretar i definir les estratègies en un nou contracte programa que hauria de donar a la Corporació l’estabilitat necessària per als pròxims anys.

Més producció

Cal recuperar la contractació per als pics de feina i disposar de la plantilla i el pressupost necessaris perquè s’activi del tot la maquinària de producció interna, de manera que els platós i les unitats mòbils estiguin a ple rendiment i ens posem a renovar les graelles de programació i a fer més continguts nous i millors per atraure els nous públics. 


TVC és la principal empresa del sector audiovisual català i ho hem de continuar sent. Ja n’hi ha prou de jugar amb la credibilitat dels mitjans públics i posar en risc el futur de la Corporació per interessos partidistes.



ASSEMBLEA DE TREBALLADORS DE TVC



Sant Joan Despí, 15 DE MARÇ DEL 2017